Правила користування Миколаївською обласною універсальною науковою бібліотекою

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 789

 

Наказом по Миколаївській обласній

універсальній науковій бібліотеці

від 06.11.2018 р. № 45

 

 

ПРАВИЛА

користування Миколаївською обласною

універсальною науковою бібліотекою

 

1. Загальні положення

1.1. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека (далі - Бібліотека) – є головною бібліотекою Миколаївського регіону, провідним обласним науковим, інформаційним, культурно-просвітницьким закладом, депозитарієм краєзнавчих документів, координаційним та науково-методичним центром для бібліотек Миколаївського області.

1.2. Правила користування Бібліотекою (далі - Правила) розроблено відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Статуту Бібліотеки та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури України Міністерства культури України від 19.04.2017 р. № 340.

1.3. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначає права та обов'язки користувачів і співробітників Бібліотеки та є обов'язковими для виконання.

1.4. Право користування Бібліотекою мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах незалежно від статі, національності, соціального стану, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи - підприємства, установи, організації.

1.5. Бібліотечне обслуговування неповнолітніх здійснюється при наявності доручення-гарантії батьків (чи осіб, які їх замінюють) або листа-гарантії навчального закладу.

1.6. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

1.7. Бібліотечно-інформаційне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів. Бібліотека забезпечує загальнодоступність бібліотечного фонду і повноту інформації про його склад. Обмеження в користуванні фондом встановлюються лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань та у випадках, передбачених Законами України «Про інформацію» (редакція від 13.01.2011 р. № 2938-VI), «Про авторське право і суміжні права» (редакція від від 23.03.2017 № 1977-VIII).

1.8. Бібліотечно-інформаційне обслуговування здійснюється через:

- систему читальних залів;

- міжбібліотечний абонемент (далі - МБА);

- офіційний Wеb-сайт Бібліотеки.

1.9. Правила користування Бібліотекою доповнюються регламентуючимидокументами, що конкретизують особливості обслуговування в окремихструктурних підрозділах.

2. Порядок запису до Бібліотеки

2.1. Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у відділі маркетингу і бібліотечної статистики (МіБС), в автоматизованому режимі, що передбачає видачу пластикового читацького квитка з фотографією (фотографування проводиться одночасно з оформленням квитка) на рік або півроку, разового читацького квитка, акційного квитка, квитка для пільгових категорій користувачів.

2.2. Для запису до Бібліотеки фізичні особи:

- пред’являють документ, що посвідчує особу;

- заповнюють реєстраційну картку (формуляр), де зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон; 

- надають відомості для заповнення реєстраційної картки;

- сплачують вартість послуги з оформлення реєстраційних документів користувача у розмірі, встановленому Бібліотекою;

- знайомляться з Правилами;

- підтверджують особистим підписом зобов'язання виконувати Правила та згоду на використання персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Копії документів, що посвідчують особу громадянина, при записі до Бібліотеки не розглядаються.

2.3. Оформлення реєстраційних документів користувача Бібліотеки для учасників Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Радянського Союзу, учасників бойових дій, учасників АТО, інвалідів війни, інвалідів з дитинства, дітей-сиріт, внутрішньо переміщених осіб, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 та 2 категорій,  почесних користувачів Бібліотеки здійснюється безкоштовно, при наявності відповідних документів, підтверджуючих їхній  статус.

2.4. Користувачам і відвідувачам Бібліотеки видаються наступні квитки:

2.4.1. Постійний: видається на поточні півроку або рік із моменту запису до Бібліотеки або перереєстрації. При перереєстрації користувачеві необхідно представити читацький квиток і паспорт, а також повідомити про зміни у відомостях про себе, якщо такі відбулися за рік.

2.4.2. Разовий: видається для відвідування Бібліотеки протягом одного дняособами, які мають намір ознайомитися з її можливостями і каталогами дляприйняття рішення щодо користування Бібліотекою на постійній основі.

2.4.3. Акційний: видається під час акції безоплатного запису до бібліотеки та діє протягом 3 місяців з дня оформлення.

2.4.4. Пільговий: видається користувачам, що відносяться до пільгових категорій, при наявності відповідних документів, підтверджуючих їхній статус.

2.4.5. Гостьовий: видається відвідувачам масових заходів (виставок, презентацій, конференцій, «круглих столів» тощо), які не є користувачами Бібліотеки. Квиток діє потягом одного дня, не дає права користуватися фондами та іншими послугами Бібліотеки. При виході з Бібліотеки квиток необхідно повернути черговому охорони.

2.5. Юридичні особи для користування Бібліотекою складають договір про бібліотечно-інформаційне обслуговування через МБА відповідно до існуючих правил користування цим підрозділом Бібліотеки.

2.6. Перереєстрація користувачів проводиться кожного року з 2-го січня з наданням користувачем паспорта. До анкети користувача заносяться відповідні зміни, скасовується старий номер і проставляється новий. У разі необхідності заповнюється нова анкета. Користувач одержує пластикову картку з новим порядковим номером.

2.7. Користувачі, які мають пластикову картку, отриману в поточному році,мають право на перереєстрацію в наступному році з використанням цієїпластикової картки. Перереєстрація проводиться лише один раз.

2.8. У разі втрати читацького квитка користувач має подати заяву для видачі йому дубліката, відшкодувати вартість оформлення квитка, що встановлюється Бібліотекою, і отримати дублікат читацького квитка.

3. Порядок відвідування відділів Бібліотеки та обслуговування користувачів

3.1. Основним документом, що дає право користувачу на обслуговування у читальних залах Бібліотеки, є читацький квиток. При обслуговуванні за акційним та разовим квитками необхідно пред'являти паспорт.

3.2. Перед входом до зони обслуговування Бібліотеки, користувачеві необхідно здати до гардеробу верхній одяг, сумки (розмір яких перевищує 20см х 30см), пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, інші великогабаритні речі. Цінні речі та гроші до гардеробу не приймаються.

3.3. Користувачі повинні забезпечити збереження речей, не прийнятих до гардеробу. Відповідальність за їхнє зникнення Бібліотека не несе.

3.4. При вході до зони обслуговування користувач повинен пред’явити черговому охорони читацький квиток та власний ноутбук у разі внесення його для роботи в Бібліотеці.

3.5. При виході із зони обслуговування користувач повинен пред’явити черговому охорони:

- читацький квиток, у разі наявності разового або гостьового квитка - залишити його черговому охорони;

- власний ноутбук, якщо він вносився до зони обслуговування Бібліотеки;

- документи з фонду Бібліотеки та дозвіл на їхній винос;

- сумку для контролю у розкритому вигляді у разі необхідності.

3.6. Бібліотечні документи надаються користувачам Бібліотеки у тимчасове користування для роботи у читальних залах.

3.7. Для одержання документів для роботи в читальних залах користувач:

3.7.1. Самостійно або за допомогою чергового бібліографа здійснює пошук відомостей про наявність документів через систему каталогів, картотек, баз даних Бібліотеки.

3.7.2. Розбірливо (тільки ручкою) мовою оригіналу заповнює бланки вимоги встановленого зразка. Консультацію щодо правильного заповнення бланка-вимоги надає черговий бібліограф.

3.7.3. Передає бланк-вимогу разом із читацьким квитком черговому бібліотекарю на кафедрі видачі документів галузевого відділу.

3.8. Одночасно для роботи в читальних залах користувачеві видається не більше 5 документів. Кількість виданих документів протягом дня не обмежується.

3.9. Видача документів припиняється за 30 хв. до закриття Бібліотеки.

3.10. Після завершення роботи з документами користувач має повернути їх на кафедру видачі й отримати свій читацький квиток.

3.11. При необхідності подальшої роботи користувача з документами, бібліотекар залишає їх на окремій полиці на наступні 7 календарних днів за умови можливості надання цих документів за запитами інших користувачів.

3.12. Право на отримання документів у відділі науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями надається користувачам згідно з Положенням про обслуговування користувачів у відділі науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями.

3.13. Користування електронними ресурсами регулюється окремими правилами тих відділів Бібліотеки, в яких вони знаходяться.

3.14. У разі відсутності необхідних документів у фонді Бібліотеки користувач має змогу замовляти й отримувати їх або їхні копії з інших бібліотек через МБА на умовах бібліотеки-фондовласника, сплативши вартість поштових витрат. Користуватися такими документами дозволяється тільки у читальних залах.

4. Порядок надання послуг із копіювання документів

4.1. Копіювання документів з фондів Бібліотеки здійснюється з дотриманням вимог ст. 22-25 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

4.2. Користувачу дозволяється створити копію лише частини друкованого або електронного документа, обсяг якої відповідає інформаційно-освітній меті та не передбачає отримання прибутку шляхом тиражування.

4.3. Для копіювання документа користувач повинен отримати дозвіл завідуючого відділом-фондовласником або особи, яка його заступає.

4.4. Рідкісні і цінні документи, видання ХVІІ - початку XX століть, аудіо-книги, фільми копіюванню не підлягають.

4.5. Ксерокопіювання друкованих видань здійснюється фірмою орендатором у приміщенні Бібліотеки за ціною, що визначена фірмою. Оплата здійснюється на місці ксерокопіювання.

4.6. Фотографування власною цифровою фотокамерою здійснюється безпосередньо у відділі під наглядом бібліотекаря.

4.7. За рішенням завідуючого відділом доставка окремих документів до місця копіювання та повернення їх до відділу здійснюється черговим бібліотекарем кафедри обслуговування відділу-фондовласника.

4.8. Працівник Бібліотеки має право відмовити у видачі документа для копіювання, якщо документ фізично зношений або якщо це може призвести до його пошкодження.

5.  Права і обов'язки користувачів

5.1. Користувачі Бібліотеки  мають право:

5.1.1. Безкоштовно:

- користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів, в т. ч. інших бібліотек України, через систему каталогів і картотек, баз даних та Інтернет;

- отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів Бібліотеки;

- одержувати документи із фондів Бібліотеки в тимчасове користування в читальних залах;

- користуватися автоматизованими робочими місцями для користувачів за умови дотримання відповідних правил користування;

- користуватися власними портативними комп'ютерами без підключення до електромережі Бібліотеки у спеціально відведених місцях за умови невикористання звукових сигналів;

- брати участь у соціокультурних заходах, що проводяться Бібліотекою.

Користуватися послугами на платній основі, визначеними постановою Кабінету Міністрів України № 493 від 12 липня 2017 р. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» та відповідним наказом по Бібліотеці.

5.2. Користувачі Бібліотеки зобов'язані:

5.2.1. Знати і дотримуватися цих Правил.

5.2.2. Надавати достовірні відомості про себе при записі до Бібліотеки, повідомляти про зміни цих даних під час перереєстрації.

5.2.3. Дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, каталогів та картотек, меблів, обладнання, приміщень, іншого майна Бібліотеки.

5.2.5. Здійснити у разі пошкодження бібліотечного документа його заміну на рівноцінний документ або відшкодувати втрату іншим способом, визначеним Бібліотекою. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою. За псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких він перебуває.

5.2.6. Поважати права інших користувачів Бібліотеки, дотримуватися тиші у читальних залах і зберігати чистоту у всіх приміщеннях Бібліотеки, не порушувати громадський порядок, бути ввічливими та коректними зі співробітниками Бібліотеки.

5.2.7. Надавати письмові пояснення адміністрації Бібліотеки у випадку порушення Правил.

5.3. Користувачам бібліотеки не дозволяється:

5.3.1. Передавати власний читацький квиток або документи, одержані на свій читацький квиток, іншим особам.

5.3.2. Вилучати картки з каталогів і картотек, робити на них нотатки.

5.3.3. Здійснювати будь-які дії, що можуть спричинити порушення цілісності бібліотечних документів, зіпсувати чи змінити їхній зовнішній вигляд (підкреслювати тексти і робити будь-які позначки в одержаних документах, виривати й загинати сторінки).

5.3.4. Розшивати підшивки газет та журналів, залишати без догляду документи з фонду Бібліотеки, отримані для користування.

5.3.5. Несанкціоновано використовувати створені Бібліотекою бази даних, інші об'єкти інтелектуальної власності.

5.3.5. Псувати налаштоване комп'ютерне обладнання або встановлювати стороннє програмне забезпечення.

5.3.6. Підключати периферійне обладнання до комп'ютерів та робити інші дії, що можуть завдати шкоди бібліотечній техніці.

5.3.7. Використовувати комп'ютер для потреб, не пов'язаних із пошуком інформації.

5.3.8. Використовувати не відформатовані флеш-карти.

5.3.9.  Користуватися мобільним телефоном у читальних залах та порушувати тишу.

5.3.10. Смітити на робочому місці біля комп'ютера.

5.3.10. Займатися торговельною діяльністю, розповсюджувати листівки, рекламну продукцію та ін.

5.3.11. Заходити до Бібліотеки з тваринами.

5.3.12. Відвідувати Бібліотеку у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, в неохайному вигляді, що не відповідає загальноприйнятим правилам санітарної та особистої гігієни.

5.3.13. Палити у приміщеннях Бібліотеки.

5.3.14. Грубо спілкуватися з працівниками та користувачами Бібліотеки, застосовувати ненормативну лексику та фізичну силу.

5.4. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідувати

Бібліотеку на термін, що визначається Бібліотекою.

6. Права та обов'язки Бібліотеки щодо обслуговування користувачів

6.1. Бібліотека має право:

6.1.1. Розробляти Правила та вносити до них зміни і доповнення.

6.1.2. Визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни до нього, у т. ч.:

- встановлювати літній режим обслуговування – з 1 червня до 31 серпня;

- переносити санітарний день  з останнього дня місяця на інший.

6.1.3. Визначати умови використання своїх фондів, що є частиною національного культурного надбання України і знаходяться на особливому режимі охорони, зберігання та використання.

6.1.4. Встановлювати обмеження у використанні документів, що мають особливу історичну цінність або поганий фізичний стан.

6.1.5. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.

6.1.6. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами, у т. ч. за псування бібліотечного обладнання.

6.1.7. Встановлювати перелік платних послуг та розмір їхньої оплати в межах чинного законодавства України.

6.1.8. Позбавляти користувачів, які порушують Правила чи завдають шкоду Бібліотеці, права відвідувати її на термін, що визначається Бібліотекою.

6.1.9. Передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами Правил.

6.2. Бібліотека зобов'язана:

6.2.1. Розмістити правила користування Бібліотекою в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті Бібліотеки.

6.2.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає Бібліотека, у т. ч. платні.

6.2.2. Створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації.

6.2.3. Вивчати та враховувати читацькі запити при формуванні документних та електронних ресурсів, організації соціокультурної діяльності.

6.2.4. Забезпечувати гласність своєї діяльності.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi