Різне

10 лет советского судостроения / сост. : Л. С. Окорский [и др.] ; под ред. Л. С. Окорского. – Ленинград; Москва : Госстройиздат, 1932. – 70 с. : ил.
10 лет советского судостроения / сост. : Л. С. Окорский [и др.] ; под ред. Л. С. Окорского. – Ленинград; Москва : Госстройиздат, 1932. – 70 с. : ил.

 

Повний бібліографічний опис: 10 лет советского судостроения / сост. : Л. С. Окорский [и др.] ; под ред. Л. С. Окорского. – Ленинград; Москва : Госстройиздат, 1932. – 70 с. : ил.

 

 

Бурлака Ф. Битва на Кодимі: іст. повість / Федір Бурлака. - М. : Спілка рад. письменників України, 1945. - 65 с. - 4 крб.
Бурлака Ф. Битва на Кодимі: іст. повість / Федір Бурлака. - М. : Спілка рад. письменників України, 1945. - 65 с. - 4 крб.

Повний бібліографічний опис: Бурлака Ф. Битва на Кодимі: іст. повість / Федір Бурлака. - М. : Спілка рад. письменників України, 1945. - 65 с. - 4 крб.

 

Доступна тільки для зареєстрованих користувачів!

 

З питань доступу до цього документу потрібно звернутися до адміністрації бібліотеки за електронною адресою vyzer@ukr.net

 

 

 

Калініченко О.В., Березіна Л.М. Мікроекономіка: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 472 с.
Калініченко О.В., Березіна Л.М. Мікроекономіка: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 472 с.

 

ISBN 978-966-364-728-9

ББК 65.012.1я73

Навчально-методичний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Мікроекономіка». Він містить умовні позначення, зміст дисципліни, тематичний план вивчення дисципліни,плани семінарських і практичних занять, основні теоретичні підходи, питання для дискусії,одноваріантні та багатоваріантні запитання, приклади розв’язку задач, задачі, інтерактивніметоди навчання, методичні рекомендації щодо підготовки рефератів, завдання та методичнірекомендації щодо виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання,методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи, контроль рівня знань, словникосновних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу.

Для викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Калініченко О. В., Плотник О. Д. Макоекономіка. Практикум: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 656 с.
Калініченко О. В., Плотник О. Д. Макоекономіка. Практикум: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 656 с.

 

ISBN 978-611-01-0011-3

ББК 65.012.2я73

УДК 330.101.541(075.8)

Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Макроекономіка». У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багатоваріантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв’язку задач, задачі, темирефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури звід повідних тем курсу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів.

 

Калініченко О. В., Березіна Л. М. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.
Калініченко О. В., Березіна Л. М. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

 

ISBN 978-966-364-644-2

Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни “Мікроекономіка”. У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багатоваріантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв’язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури звідповідних тем курсу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів.

Тунда, Александр Васильевич. Репатриант : [к 90-то летию со дня рождения Малеваной Нины Андреевны] / Александр Тунда ; [коммент. историка Владимира Карпенка]. - Бердянск : Pavlov Product, 2015. – 292 с.
Тунда, Александр Васильевич. Репатриант : [к 90-то летию со дня рождения Малеваной Нины Андреевны] / Александр Тунда ; [коммент. историка Владимира Карпенка]. - Бердянск : Pavlov Product, 2015. – 292 с.

 

Книга представляет архивные документы репатриантов, которые исследовал А. В. Тунда. Именно в личных делах репатриантов сосредоточен целый пласт документов гитлеровского и сталинского политических режимов, а также документы периода Независимости Украины по выплатам компенсаций бывшим остарбайтерам.

Брітченко І.Г., Князевич А.О.Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с.
Брітченко І.Г., Князевич А.О.Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с.

 Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» напряму підготовки «Менеджмент» і охоплює всі теми передбачені цією програмою. Розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління бізнесом. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінському обліку в системі контролінгу. Висвітлені також прикладні засади контролінгу, необхідні для засвоєння та практичного застосування інструментарію контролінгу, оперативного відстеження розвитку підприємства відповідно до встановлених орієнтирів. Наведені варіанти практичних завдань, що можуть бути використані для індивідуальної та самостійної роботи студентів.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій», науковців, аспірантів і здобувачів, викладачів вузів економічного профілю, а також для використання у процесі перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових, педагогічних та управлінських кадрів.

Князевич А.О., Крайчук О.В. Механізм управління інноваційним розвитком: моног.,А.О. Князевич, О.В. Крайчук. – Рівне: Видавець О. Зень, 2011. – 136 с.
Князевич А.О., Крайчук О.В. Механізм управління інноваційним розвитком: моног.,А.О. Князевич, О.В. Крайчук. – Рівне: Видавець О. Зень, 2011. – 136 с.