Відбувся Web-коучинг для бібліотекарів об’єднаних територіальних громад

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 538

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека продовжила   дистанційне навчання фахівців публічних бібліотек об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у рамках проекту «БібліоSTUDIES».

4 квітня відбувся вебінар за темою «Адвокаційна діяльність бібліотек», до якого приєдналися 18 бібліотекарів з 8 ЦБС та 4 ОТГ. Тренер вебінару, головний бібліотекар відділу науково-дослідної роботи з рідкісними та цінними виданнями Дементьєва І.В. ознайомила учасників з поняттям «адвокація бібліотек», основними інструментами та методами адвокаційної кампанії, звернула увагу на  особливості адвокаційної діяльності та навела приклади відстоювання інтересів бібліотек та її користувачів.

Протягом квітня-травня відбудуться вебінари за наступними темами: «Складові підготовки успішного соціокультурного заходу», «Облік, зберігання та використання бібліотечних фондів: технологічний шлях отримання та оприбуткування нових надходжень», «Списання документів з бібліотечного фонду: технологічний шлях вилучення документів».

 

 

 

Web coaching for librarians of united territorial communities

 

Mykolaiv Regional Universal Scientific Library continued distance learning of specialists of public libraries of the United Territorial Communities within the framework of the project «BiblioSTUDIES».

On April 4, a webinar on «Advocacy of libraries» was held, with 18 librarians from 8 Centralized library system and 4 United Territorial Communities. Webinars coach, chief librarian of the department of research work with rare and valuable publications Dementieva I.V. acquainted the participants with the concept of «advocacy of libraries», the main tools and methods of advocacy campaign, drew attention to the peculiarities of advocacy and provided examples of advocacy for libraries and their users.

During the April-May webinar will be held on the following topics: «Components of the preparation of a successful socio-cultural event», «Accounting, storage and use of library funds: technological way of obtaining and publishing new revenues», «Writing of documents from the library fund: technological way of extracting documents».

 

http://uknr.mk.gov.ua/

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi