Статті

Історія бібліотеки в іменах і зібраннях книг

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 4190

 Серебрякова Тетяна Василівна, завідуюча відділом науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова

 

 

 Фонд Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова протягом її існування формувався з різних джерел. Окрім замовлень за видавничими каталогами та каталогами книжкових магазинів Москви, Петербурга й Одеси, книги і часописи надходили до Миколаївської громадської бібліотеки від урядових, наукових, громадських організацій та навчальних закладів. Поповнювався фонд і за рахунок особистих зібрань книг, що дарували бібліотеці наші земляки-меценати.

Кожне приватне зібрання – це своєрідний літопис епохи, а ім’я власника може бути як яскравою сторінкою в науці, культурі, літературі, так і зовсім невідомим. Особисті книжкові зібрання характеризують захоплення власника, розкривають його життєвий і творчий шлях, особисті риси, темперамент, тобто все те, що створює індивідуальність.

 

 Почесне місце в плеяді славетних діячів Миколаївщини посідає родина Аркасів, невід’ємною частиною життя якої завжди були книги. Члени родини впродовж багатьох років збирали та передавали книжкові зібрання від покоління до покоління. На жаль, нам не відомо достеменно, скільки примірників налічувала приватна бібліотека родини Аркасів, але можна стверджувати, що це було унікальне зібрання книг. Воно включало і власні видання Аркасів, і видання майстрів художнього слова та відомих діячів науки. Члени родини купували багато книг, а іноді отримували їх у дарунок від друзів та знайомих.

 У фонді Миколаївської обласної бібліотеки зберігається 40 книг з аркасівського зібрання. В основному це історична література, видання з природознавства, літературознавства, мовознавства, техніки, сільського господарства. Різногалузевий склад колекції свідчить про широкий світогляд членів цієї славетної родини. На належність видань до колекції указують дарчі надписи авторів, власноручно зроблені Аркасами автографи чи надписи, а також вензелі: «НА», «КА», «СА», що збереглися на деяких книгах. На особливу увагу заслуговує праця Захарія Аркаса «Описание Ираклийского полуострова и древностей его. История Херсониса», що видана у Миколаєві у 1879 р. завдяки зусиллям адмірала Миколи Андрійовича Аркаса. Про належність даної книги до родинної бібліотеки свідчить вензель «НА», що чітко видний на м’якій обкладинці. Ще більшої цінності даному примірнику надає лист, вклеєний у книгу після титульного аркуша. Написаний він рукою Миколи Андрійовича Аркаса 24 жовтня 1879 р. на фірмовому бланку Головного командира Чорноморського флоту і портів та адресований синові Миколі Миколайовичу. Стиль листа повністю відповідає епістолярному жанру ХІХ ст. і відображає високодуховну культуру, що була властива сім’ї Аркасів.

 Багато для розвитку нашого краю зробив російський військовий моряк, адмірал, головний командир Чорноморського флоту, Військовий губернатор міст Миколаєва та Севастополя - Михайло Павлович Манганарі (1804-1887). Саме під час його короткого губернаторства у Миколаєві було відкрито Миколаївську громадську бібліотеку. У нашому фонді зберігається близько 20 книг з географії, історії, техніки з приватного зібрання Манганарі. Про належність видань до його колекції свідчить надпис чорними чорнилами «М. Манганарі». Крім того, є книги з дарчими надписами від авторів. Привертає увагу книга братів Єгора та Михайла Манганарі «Лоция Чёрного моря», що нею впродовж півстоліття користувалися моряки всього світу. За цією працею складалися перші радянські морські карти та лоції.

 Слід відзначити книги з особистої бібліотеки Михайла Павловича Паризо-де-ла-Валетт – Миколаївського міського голови (1878-1884), одного з засновників Миколаївської громадської бібліотеки, першого голови її дирекції. Сьогодні бібліотека зберігає більше 10 творів друку з книжкової колекції родини Паризо. Ці книги містять декілька власницьких ознак: наклейки з надписом «Библиотека Михаила Павловича Паризо-де-ла-Валетт» та відтиск на титульному аркуші у вигляді герба та надпису «Михаил Павлович Паризо».

 Виданнями ХІХ – поч. ХХ ст. з галузі права фонд нашої бібліотеки поповнився за рахунок особистих книжкових зібрань декількох фахівців-правознавців. Так, завдяки дару членів родини Пескер у 1915 р. до фонду надійшло 95 томів видань минулих століть з питань законодавства. Зокрема, це «Свод законов Российской империи», «Судебные уставы императора Александра II» та ін. Слід зазначити, що Максим Сидорович Пескер був членом дирекції Миколаївської громадської бібліотеки у перші роки ХХ ст. Про належність книг до його колекції свідчать печатка або надпис чорнилами на титульному аркуші «Присяжный поверенный Максим Сидорович Пескер. Николаев Херсонской губернии».

 Також зберігаються у фонді більше 30 книг з власницькою печаткою червоного кольору «Мориц Самойлович Штейн. Присяжный поверенный. Николаев». Дане зібрання свідчить про те, що крім книг з правознавства, що їх Штейн зобов’язаний був мати та читати через професійну діяльність, він захоплювався творами російських та зарубіжних художників слова.

 У 1914 р. лікар Олексій Антонович Понятовський заповів у дар бібліотеці більше півтори тисячі творів друку. Надходження до бібліотеки супроводжувалося рукописним каталогом, завдяки якому зараз можна стверджувати, що ця колекція складалася з книг з медицини, історії, видань творів класиків російської та зарубіжної літератури. Сьогодні книги з надписом «Дар А.А. Понятовского» займають почесне місце у нашому фонді. Серед численних книг цього зібрання хотілося б відзначити розкішне ілюстроване видання «Москва в её прошлом и настоящем», присвячене пам’яті історика Москви Івана Забєліна. Окрім змістовного тексту, багатотомник привертає увагу художнім оформленням, на його сторінках міститься чимало ілюстрованого матеріалу: репродукції картин, малюнки відомих художників (братів Васнецових, Солнцева, Перова), фотографії з видами Москви.

 У ХІХ – на поч. ХХ ст. у Миколаєві працювало чимало громадських організацій. Майже кожна з них мала свою бібліотеку. У липні 1896 р. було утворено Особливий комітет піклування про народну тверезість, завданням якого була боротьба з алкоголізмом через проведення народних читань, лекцій, бесід щодо шкоди алкоголю, відкриття бібліотек, організацію театральних вистав, розваг. У 1897 р. при комітеті було відкрито бібліотеку-читальню, метою якої було розповсюдження серед населення книг, брошур, періодичних видань, що пропагували здоровий спосіб життя. Це була перша безкоштовна читальня у Миколаєві, що мала великий успіх серед мешканців міста. Згодом кількість бібліотек-читалень, відкритих комітетом, зросла до п’яти. У зв’язку з тим, що у 1918 р. комітет припинив своє існування, частина книг з бібліотек-читалень була передана до Миколаївської громадської бібліотеки. Сьогодні в нашому фонді зберігається близько 170 прим. зі штампом вищезгаданого закладу, переважну більшість з яких складають видання творів відомих письменників.

 У листопаді 1862 р. було засновано Миколаївське міське зібрання. При закладі працювала бібліотека-читальня, частина книг з якої (близько 160 прим.) зберігається у фонді нашої бібліотеки. В основному це видання творів художньої літератури.

 Мала свою бібліотеку і перша Маріїнська жіноча гімназія. Її фонд наприкінці ХІХ ст. нараховував 2050 томів. Сьогодні в обласній бібліотеці зберігається 30 прим. з печаткою цього закладу.

 Заснування та розвиток Миколаєва з самого початку було зорієнтовано на створення центру управління Чорноморським флотом і бази військового суднобудування. Планувалося також розміщення навчальних закладів для підготовки флотських кадрів. Так у 1798 р. з Херсону до Миколаєва було переведено Чорноморське штурманське училище. У 1826 р. на базі училища було створено Чорноморську штурманську роту, що проіснувала до 1862 р. При роті знаходилася бібліотека з фондом близько 6 тис. томів. Після розформування роти в її приміщенні було відкрито Першу чоловічу гімназію (з 1874 р. – Миколаївська Олександрівська гімназія). Разом із приміщенням вона отримала меблі, лабораторію та бібліотеку. Близько 200 прим. з цієї бібліотеки сьогодні зберігається у нашому фонді. Слід зазначити, що саме це зібрання складає більшість колекції стародруків (видань до 1830 р.) і є найціннішою складовою нашого фонду. Оскільки книги з вищезгаданих закладів передавалися разом із приміщенням, на більшості примірників зустрічаються одразу декілька власницьких позначок.

 Розповісти про кожне подароване зібрання та про їхніх колишніх власників неможливо. Через століття ми пам’ятаємо про них і вдячні за щедрі подарунки, завдяки яким наші користувачі сьогодні мають змогу працювати з цінними документами ХVIII – поч. ХХ ст.

 

Серебрякова Т. В. Історія бібліотеки в іменах і зібраннях книг//Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова: історія розвитку, ресурсний потенціал, соціальне партнерство : матеріали наук.-практ. конф., 11 листоп. 2011 р. / Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова ; упоряд. Л. Л. Сидоренко ; ред. : Т. С. Астапенко, Л. М. Голубенко . – Миколаїв, 2012 . – С.18-20.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi