Статті

Джерела формування документального фонду Миколаївської громадської бібліотеки на початку XX ст.

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 3287

 

Трегуб Лариса Миколаївна., заступник директора з організації бібліотечно-інформаційного сервісу Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки їм. О. Гмирьова

 

 

Історія створення бібліотечного зібрання Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова бере свій початок з 1881 року, коли понад 200 представників місцевої інтелігенції виявили бажання стати членами Миколаївської громадської бібліотеки. Основними джерелами поповнення фонду бібліотеки кінця XIX - поч. XX ст. були замовлення за видавничими каталогами та каталогами книжкових магазинів Москви, Санкт-Петербурга й Одеси. Крім того, книги і часописи надходили до Миколаївської громадської бібліотеки від урядових, наукових, громадських організацій та учбових закладів. Ще одним джерелом поповнення фонду були особисті зібрання книг, які дарували бібліотеці наші земляки-меценати. Історія створення, походження та доля приватної бібліотеки характеризують її власника-фондоутворювача, розкривають його життєвий та творчий шлях, особисті риси, темперамент, успадковані властивості, вподобання, тобто все те, що створює індивідуальність.

 

У плеяді славетних діячів Миколаївщини почесне місце посідає родина Аркасів, невід'ємною частиною життя якої завжди були книги. Потреба в книзі, любов до друкованого слова знайшли своє відображення в зібранні, яке впродовж багатьох років збирали та зберігали члени родини. На жаль, нам невідомо достеменно, скільки примірників налічувала приватна бібліотека родини Аркасів, але можна стверджувати, що це було унікальне зібрання книг. Воно включало і власні видання Аркасів, і видання майстрів художнього слова та відомих діячів науки. Члени родини купували багато книг, а іноді отримували в дарунок від друзів та знайомих.

Сьогодні у фонді Миколаївської обласної бібліотеки виявлено та зберігається 40 книг з аркасівського зібрання. Основну частину цієї колекції складають історична література, природничо-наукові видання, книги з питань літературознавства, мовознавства, техніки, сільського господарства. Про належність видань до родинної бібліотеки свідчать дарчі надписи авторів, власноручно зроблені Аркасами автографи чи надписи, а також вензелі «НА», «КА», «СА», що збереглися на деяких книгах. На особливу увагу заслуговує праця Захарія Аркаса «Описание Ираклийского полуострова и древностей его. История Херсонеса» . Уперше цей твір було надруковано у 1848 р. в «Записках общества любителей истории и древностей». Друге його видання вийшло в Миколаєві в 1879 р. завдяки зусиллям і за редакцією молодшого брата Захарія Аркаса, адмірала Миколи Андрійовича Аркаса з його вступним словом. Про належність даної книги до родинного зібрання свідчить вензель «НА», що чітко видний на м'якій обкладинці видання. Ще більшої цінності даному примірнику надає лист, вклеєний у книгу після титульного аркуша. Надписаний він рукою Миколи Андрійовича Аркаса 24 жовтня 1879 р. на фірмовому бланку Головного командира Чорноморського флоту і портів та адресований синові - Миколі Миколайовичу. Стиль листа повністю відповідає епістолярному жанру XIX ст. і відображає високодуховну культуру, що була властива славетній родині Аркасів.

Чимало добрих справ зробив для нашого міста Михайло Павлович Манганарі (1804-1887) - адмірал, головний командир Чорноморського флоту, військовий губернатор міст Миколаєва та Севастополя. Під час його короткого губернаторства у Миколаєві було відкрито Миколаївську громадську бібліотеку, рятувальну станцію на Інгулі, засновано Товариство піклування про бідних. Близько двадцяти видань з приватного зібрання М. П. Манганарі зберігаються у нашому фонді, це книги та часописи другої половини XIX ст. з географії, техніки, історії, а також твори художньої літератури. Привертає увагу книга братів Єгора та Михайла Манганарі «Лоція Чорного моря» , якою впродовж півстоліття користувалися моряки всього світу. Атлас і лоція, що були застосовані у цій праці, стали в пригоді для складання радянських морських карт і лоцій. Про належність видань до колекції свідчить напис «М. Манганарі», зроблений чорними чорнилами на титульному аркуші. Крім того, є чотири книги з дарчими надписами від авторів. Серед них видання віце-адмірала, відомого російського гідрографа Рейнеке Михайла Францевича (1801-1859) та історіографа російського флоту Соколова Олександра Петровича (1816-1858).

Одним із засновників Миколаївської громадської бібліо¬теки та першою головою її дирекції був Михайло Павлович Паризо-де-ла-Валетт, якій займав пост Миколаївського міського голови протягом 1878-1884 рр. Книги з приватного зібрання ро¬дини Паризо, що зберігаються у фонді ОУНБ ім. О. Гмирьова, містять декілька власницьких ознак:наклейки двох видів («Библиотека М.П. Паризо-де-ла-Валетт» (35x45 мм), «Библиотека Михаила Павловича Паризо-де-ла-Валетт» (35x40 мм) і відтиск, зазвичай на титульному аркуші (герб та напис «Михаил Павлович Паризо»).

Виданнями XIX - поч. XX ст. з галузі права фонд нашої бібліотеки поповнився за рахунок особистих книжкових зібрань декількох фахівців-правознавців, які мали приватну юридичну практику у Миколаєві на початку XX ст. Так, завдяки дару членів родини Пескер у 1915 р. до фонду надійшло 95 томів видань минулих століть з питань законодавства. Зокрема це «Свод зако¬нов Российской империи» , «Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями. Устав уголовного судопроизводства» . Слід зазначити, що Максим Сидорович Пескер був членом дирекції Миколаївської громадської бібліотеки на початку 1900-х років. Про належність книг до його колекції свідчать печатка або надпис чорнилами на титульному аркуші «Присяжный поверенный Максим Сидорович Пескер. Николаев Херсонской губернии».

Також зберігаються у нашому фонді більше 30 книг з власницькою печаткою червоного коліру «Мориц Самойлович Штейн. Присяжный поверенный. Николаев». Невеличке у кількісному відношенні книжкове зібрання свідчить про те, що окрім книг з правознавства, які М. С. Штейн мав та читав через професійну діяльність, він захоплювався творами російських та зарубіжних художників слова кінця XIX ст.

Двадцятьма книгами другої половини XIX ст., серед яких окремі томи зібрань творів видатних зарубіжних класиків І. Гете, Ф. Шиллера, Ч. Діккенса та виданнями з питань права, історії та природознавства, поповнився наш фонд завдяки миколаївським нотаріусам С. К. Кузнецову та М. П. Каверіну. Про належність книг цим особам свідчать наклейки «Библиотека Н. П. Каверина» та «С. К. Кузнецов».

Згідно зі звітом Миколаївської громадської бібліотеки за 1902-1904 рр. протягом цих років членом дирекції бібліотеки Г. Я. Вейнбергом до фонду було передано 1016 томів з особистого зібрання, а дійсним статським радником В. Ф. Соболевим -184 томи.

Велике зібрання книг (1730 томів) у 1914 р. заповів у дар Миколаївській громадській бібліотеці лікар Олексій Антонович Понятовський (друга половина XIX ст. - 1914 р.). Надходження до бібліотеки супроводжувалося рукописним каталогом, завдяки якому ми зараз можемо стверджувати, що ця колекція складалася з книг з медицини, історії, зібрань творів класиків російської та зарубіжної літератури. Сьогодні частина видань (більш 400 прим.) з надписом «Дар А. А. Понятовского» займає почесне місце у фонді. Серед численних книг з цього зібрання хотілося б відзначити розкішне ілюстроване видання «Москва в ее прошлом и настоящем» , присвячене пам'яті історика Москви І. Забеліна. Окрім змістовного тексту багатотомник містить чимало ілюстрованого матеріалу: фотографії з видами Москви, репродукції картин, малюнки таких відомих художників, як брати Васнецови, Ф. Солнцев, В.Перов та ін. Оформлення книги належить Петру Афанасьєву. Кліше для ілюстрацій було виготовлено художньою майстернею Брукман у Мюнхені.

Чимало громадських організацій працювало у Миколаєві в XIX - на початку XX ст. Направленість їхньої діяльності була досить різноманітною і майже кожна з них мала свою бібліотеку. У липні 1896 р. було утворено Особливий комітет піклування про народну тверезість. Основним його завданням була боротьба з алкоголізмом через проведення народних читань, лекцій, бесід щодо шкоди алкоголю. У 1897 р. при комітеті відкрилася бібліотека-читальня, метою якої було розповсюдження серед населення книг, брошур, періодичних видань, що пропагували здоровий спосіб життя. Відвідувачами читальні були в основному підлітки та молодь від 12 до 30 років. Слід зазначити, що це була перша безкоштовна читальня у Миколаєві. Про те, Що вона мала безперечний успіх серед жителів міста, свідчить той факт, що у перший рік роботи кількість відвідувань читальні була на 49 % більша, ніж Миколаївської громадської бібліотеки. З часом кількість безкоштовних читалень-бібліотек зросла до п'яти. Справами бібліотек завідувало особливе правління при комітеті, до складу якого входили священики та вчителі місцевих шкіл. Комітет щорічно виділяв кошти на придбання літератури та передплату періодичних видань. Із припиненням існування комітету у січні 1918 року частина книг з бібліотек-читалень була передана до Миколаївської громадської бібліотеки. Сьогодні у фонді зберігається близько 170 прим, зі штампом вищезгаданого закладу. Стосовно змісту даного зібрання можна зробити припущення, що при формуванні фондів бібліотек-читалень враховувалися інтереси пересічних громадян міста, оскільки переважну більшість складають видання художніх творів відомих письменників.

Членами Миколаївського міського зібрання, заснованого у листопаді 1862 p., були особи різних титулів та сповідань, за виключенням жінок, неповнолітніх та засуджених. Близько 160 прим, з бібліотеки-читальні Миколаївського міського зібрання зберігається у фондах нашої бібліотеки. В основному це видання творів художньої літератури російських, українських та зарубіжних письменників.

Після розформування деяких учбових закладів внаслідок подій 1917 р. частина книг з їхніх бібліотек потрапила до нашого фонду. Сьогодні ОУНБ ім. О. Гмирьова зберігає більше 30 прим, книг з печаткою Першої Марийської жіночої гімназії, яку було створено 20 вересня 1870 р. на базі чотирьохкласного жіночого училища 1-го розряду. Гімназія мата свою бібліотеку, фонд якої у 1892 р. нараховував 737 назв із загальною кількістю у 2050 томів.

Заснування та розвиток Миколаєва із самого початку було зорієнтовано на створення центру управління Чорноморським флотом і бази військового суднобудування. Планувалося також розміщення учбових закладів для підготовки флотських кадрів, й у 1798 р. з Херсону до Миколаєва було переведене Чорноморське штурманське училище. У 1826 р. на базі училища було створено Чорноморську штурманську роту, яка проіснувала до 1862 р. При роті знаходилася бібліотека з фондом близько 6 тис. томів. Після розформування роти в її приміщенні було відкрито Першу чоловічу гімназію (з 1874 р. - Миколаївська Олександрівська гімназія). Разом із приміщенням вона отримала меблі, церковне приладдя, хімічну лабораторію та бібліотеку. Частина книг з цієї бібліотеки (близько 200 прим.) сьогодні зберігається у нашому фонді. Слід зазначити, що саме це зібрання складає більшість колекції стародруків (видань до 1830 р.), яка є найціннішою складовою нашого фонду. Різногалузевий склад цього зібрання свідчить про ретельний відбір літератури для навчального процесу та заохочення курсантів і студентів до навчання та читання. На більшості примірників зустрічається декілька власницьких відзнак - «Печать Черноморского штурманского училища», «Печать Николаевской гимназии», «Николаевская Александровская гимназия», а також наклейка «Библиотеки Черноморского штурманского учшища».

Розповісти про кожне подароване книжкове зібрання та про їхніх колишніх власників неможливо. Через століття ми пам'ятаємо про них й вдячні за щедрі подарунки, завдяки яким множився фонд Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова, а наші користувачі сьогодні мають змогу працювати з цінними документами XVIII - початку XX ст.


Література

Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження [Текст]: матеріали IV Миколаїв, обл. краєзн. конф. / Ред. Л. Д. Хлопинська; упорядн. І. М. Піскурьова.- Миколаїв: Атол, 2002 - 294 с.

Ковалева, О. Ф. Очерки истории культуры Южного Прибужья: (от истоков до нач. XX века) [Текст]. В 2 кн. Кн. 1 : Из прошлого культурной жизни на Николаевщине / О.Ф. Ковалева, В.П. Чистов; ред. А.Г. Черных; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова, Николаев. учеб.-науч. центр - Николаев: Тетра, 2000 - 255 с, [8] л. ил.

Ковальчук, Г. І. Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах [Текст]: монографія / Г. І. Ковальчук; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського, Ін-т укр. кн.-К.: НБУВ, 2004.- 642, [1] с.

Николаевцы [Текст]: энцикл. слов. / Гл. ред. В. А. Карнаух; ред. совет: А.Г.Зелинский, Л. П. Костюк, Н. А. Кухар-Онышко [и др.].- Николаев: МП «Возможности Киммерии», 1999- 374 с: ил.- (Николаевская библиотека, вып. 7).

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi