Статті

Пройшла конференція «Великий українець: життя і просвітницько-громадська діяльність М. М. Аркаса»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 2460

 

22 лютого у бібліотеці пройшла конференція «Великий українець: життя і просвітницько-громадська діяльність М. М. Аркаса» до 165-річчя від дня народження відомого історика, композитора, засновника та першого голови «Просвіти» на Миколаївщині.

Про історико-джерелознавчі аспекти дослідження постаті М. М. Аркаса в архівних фондах розповіла кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, викладач навчальних курсів з історії та культурології України Миколаївського національного аграрного університету Т.В. Березовська.

Голова обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», кандидат медичних наук, краєзнавець І.Б. Марцінковський зазначив роль історика у відродженні національної школи. Про кінний завод родини Аркасів розповіла кандидат історичних наук, доцент кафедри філософської освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти О.В. Волос.

З книгами з приватної колекції родини Аркасів у фонді обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова ознайомила присутніх завідуюча відділом науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями Т.В. Серебрякова.

Виступ кандидата філологічних наук І.Ю. Берези був присвячений образу М. Аркаса у художньому слові наших земляків. Доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили В.М. Русова висвітлила тему фольклору у творчості композитора. Цікавою була презентація роману-дилогії «Цвіте безсмертник рожевим цвітом» члена Національної спілки письменників України В.Д. Рогожі.

Про вшанування пам’яті видатного земляка у Миколаєві розповіла голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України В.І. Марущак, а кандидат мистецтвознавства, доцент обласного інституту післядипломної педагогічної освіти О.М. Петренко ознайомила з  аркасівськими музичними традиціями у творах сучасних композиторів.

Приємним подарунком для присутніх став виступ Прибузького народного ансамблю пісні і танцю коледжу культури і мистецтв під керівництвом А. І. Затуряна.

Учасники конференції ознайомилися з книгами з приватної колекції родини Аркасів, що були представлені на книжково-ілюстративній виставці «Я серцем і душею завжди був українцем».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"The Great Ukrainian: Life and Educational and Public Activities of M. M. Arkas"

 

On February 22, the conference "The Great Ukrainian: Life and Educational and Public Activities of M. M. Arkas" was held at the library on the 165th anniversary of the birth of the famous historian, composer, founder and the first chairman of the "Prosvita" in Mykolaiv region.

The historical-source study aspects of the study of the M. M. Arkas figure in the archival funds were described by the T.V. Berezovska - candidate of historical sciences, associate professor of the Department of Ukrainian Studies, teacher of educational courses on history and cultural studies of Ukraine Mykolaiv National Agrarian University.

Head of the regional union of the All-Ukrainian society "Prosvita", candidate of medical sciences, local historian I. B. Martsinkowski noted the role of the historian in the revival of the national school. About the horse-breeding factory of the Arkas family was told by the O.V. Volos - candidate of historical sciences, associate professor of the department of philosophical education, theory and methodology of social science subjects of the regional institute of postgraduate pedagogical education.

The head of the department of research with rare and valuable publications T.V. Serebryakova acquainted the participants with books from the private collection of the Arkas family in the fund of the Regional Universal Scientific library named after. O. Hmyryov.

Speech of Candidate of Philology I. Yu. Beresy was devoted to the image of M. Arkas in the artistic word of our countrymen. Associate Professor of the Department of Ukrainian Philology, Theory and History of Literature at the Institute of Philology of the Black Sea National University named after Petro Mohyla V.M. Rusova highlighted the theme of folklore in the work of the composer. Interesting was the presentation of the novel "The Blossom of the Immortal with Pink Blossoms" by the member of the National Union of Writers of Ukraine V.D. Rogozhi.

The head of the Mykolaiv regional organization of the National Union of Writers of Ukraine V.I. Maruschak told about honoring the memory of a prominent countryman in Mykolaiv. Candidate of Art Studies, assistant professor of the regional institute of postgraduate pedagogical education O.M. Petrenko acquainted with the Arkas musical traditions in the works of contemporary composers.

A pleasant present for the audience was the performance of the Pribuzh National Song and Dance Ensemble of the College of Culture and Arts under the direction of A.I. Zaturian.

The participants of the conference got acquainted with the books from the private collection of the Arkas family, which were presented at the book-illustrative exhibition "I've always been a Ukrainian with my heart and soul." 


 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi