Статті

Наукове шоу «Цікаві відкриття науковців-жінок минулих століть»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 1519

 

5 березня у рамках проекту «Новий погляд на знайомі речі» у бібліотеці відбулося наукове шоу «Цікаві відкриття науковців-жінок минулих століть». Гості заходу дізналися про представниць прекрасної статі, які здійснили видатні історичні відкриття та чудернацькі винаходи (Феано, Гіпатія Александрійська, Марія Гаетано Аньєзі, Софія Ковалевська, Марія Склодовська-Кюрі та Мері Кіс).

З винаходами у галузі медицини та з жінками-медиками півдня України ознайомила присутніх студентка I курсу Приватного вищого навчального закладу «Медико-Природничий університет» Марія Юрченко.

Під час доповіді «Як закінчити кораблебудівний університет та не побудувати  «Титаніка» викладач кафедри екологічної хімії Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова О. О. Гайша акцентувала увагу на морських та океанських волнах-вбивцях й презентувала власну розробку заспокоювача качки судна при штормі.

Доктор філологічних наук, завідуюча кафедри журналістики Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Т. В. Монахова зупинилася на поняттях «народництво», «модернізм» і «постмодернізм» та відповідних типах особистостях.

О. Є. Беліков, старший викладач Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, презентував маску «Ultimate Mask», розроблену кафедрою «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» університету, запатентовану для боротьби з проявами старіння. 

Увазі присутніх була запропонована виставка «Знамениті жінки-винахідниці» з фонду наукової бібліотеки.

 

 

 


 

 

 

 

Scientific show «Interesting discoveries of women scientists from past centuries»

 

On March 5, in the framework of the project «A New Look at Familiar Things», a scientific show «Interesting Discoveries of Women's Scholars of the Past Centuries» was held in the library. The guests of the event found out about the beautiful women who had made outstanding historical discoveries and wondrous inventions (Feano, Hypatia Alexandria, Maria Gaetano Anesei, Sofia Kovalevsky, Mary Sklodowska-Curie and Mary Kis).

Maria Yurchenko, a medical student of the I-year student at the Private Medical Institution «Medico-Natural University», introduced the inventions in the field of medicine and women-doctors in the south of Ukraine.

During the report «How to complete a shipbuilding university and not build a Titanic» teacher of the Department of Ecological Chemistry of the National University of Shipbuilding by Admiral Makarov, O. O. Gaysha, focused on sea and ocean waves of murderers and presented her own development of a dipper carrier during a storm.

Doctor of Philology, Head of the Department of Journalism of the Black Sea National University. By Petro Mohyla, T. Monakhova stopped on the concepts of «populism», «modernism» and «postmodernism» and the corresponding types of personalities.

O. E. Belikov, Senior Lecturer of the Black Sea National University by Petro Mohyla, presented the mask «Ultimate Mask», developed by the Department of Automation and Computer-Integrated Technologies of the University, patented to combat the manifestations of aging.

Attention was given to the exhibition «Famous Inventive Women» from the library of the scientific library.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi