Статті

Талант бути письменником!

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 1710

13 березня у бібліотеці відбулася зустріч «Талант бути письменником», що розпочала низку заходів у рамках роботи студії письменницької майстерності «Мистецтво слова». В урочистому відкритті студії взяли участь миколаївські письменниці, які погодилися передати частинку своїх знань, вмінь і навичок початківцям. Кожна з присутніх гостей зазначила, що  на бажання стати письменником вплинула велика любов до читання та книги, що проявилася у них ще в дитинстві.

Письменниця, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України Віра Марущак розповіла про джерела натхнення, завдяки яким з’являються її твори. Дипломант конкурсу «Коронація слова» Лілія Бондаренко зупинилася на великому таланті Лесі Українки, творчість якої надихає її писати власні книги. Письменниця і поетеса Інеса Завялова зазначила, що у письменницькій творчості значну роль відіграє талант, що ним людину наділяє природа. Лауреат всеукраїнських конкурсів Надія Дерманська поділилася власним баченням можливості написання творів та пошуку своєї читацької аудиторії. Молодий прозаїк Єлизавета Безушко розкрила основні секрети, що допомагають писати твори – це велике бажання творити та вміння спостерігати за оточуючим світом.

Велику зацікавленість усіх присутніх викликала книжкова виставка літератури з фондів бібліотеки «Їхнє призначення – дарувати красу душі та слова».

 

 


 

 

 


 

  

Talent to be a writer!

 

On March 13, the library «Talent to be a writer» was held in the library, which started a series of events within the framework of the Art of the Writing Studio. The opening ceremony of the studio was attended by writers of Mykolaiv who agreed to pass on a piece of their knowledge, skills and abilities to beginners. Each of the present guests noted that the desire to become a writer was influenced by the great love of reading and the book, which was manifested in them as early as childhood.

The writer, head of the Mykolaiv regional organization of the National Union of Writers of Ukraine, Vera Maruschak, spoke about the sources of inspiration through which her works appeared. Diploma contestant «Coronation of the Word» Lilia Bondarenko stopped at the great talent of Lesya Ukrainka, whose creativity inspired her to write her own books. The writer and poetess Inessa Zavialova noted that in the writer's work a significant role is played by the talent given to him by nature. Nadezhda Dermanska, winner of all-Ukrainian competitions, shared her vision of the possibility of writing works and searching for his readership. The young prose writer Elizabeth Bezushko revealed the main secrets that help to write works - this is a great desire to create and ability to observe the surrounding world.

The book exhibition of literature from the library's funds «Their Destination - To Give the Beauty of the Soul and the Word» aroused great interest among all present.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi