Статті

День фахівця «Актуальні питання музичного виховання»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1050

Співробітництво з Миколаївським інститутом післядипломної педагогічної освіти – одне з провідних напрямків діяльності відділу документів з питань культури і мистецтв ОУНБ ім. О. Гмирьова. Вже традиційним стало спільне проведення Днів фахівців та тематичних Днів інформації, що сприяє популяризації інформаційних ресурсів обласної бібліотеки серед викладачів музики та співу загальноосвітніх шкіл, музичних керівників дошкільних навчальних закладів та керівників музичної самодіяльності.

13 березня відбувся день фахівця для керівників дошкільних навчальних закладів. Темою обговорення були актуальні проблеми музичного виховання: розвиток музичних здібностей, емоційного інтелекту, особливості сприйняття класичної музики дітьми дошкільного віку.

Бібліотекарі звернули увагу на методичну літературу з відповідних тем. Особливу увагу викликали нові надходження нот для дітей дошкільного віку, що нещодавно бібліотека придбала у видавництвах «Мелосвіт» та «Богдан». Цікаві музичні казки, музичні ігрові програми та сценарії, пісні українських композиторів допоможуть викладачам зробити музичні заняття у дитячих садочках ще цікавішими.    

 

 


 


 

Specialist's Day «Actual questions of musical education»

 

Cooperation with the Mykolaiv Institute of Postgraduate Pedagogical Education is one of the leading areas of the Department of Documents on Culture and Arts of the Regional Universal Scientific Library by O. Hmyryov. The traditional Days of Specialists and thematic Days of Information, which promotes the dissemination of information resources of the regional library among teachers of music and singing of secondary schools, musical leaders of preschool educational institutions and music amateur leaders, has become traditional.

On March 13was a specialist day for preschool educational institutions. The theme of the discussion was the actual problems of musical education: development of musical abilities, emotional intelligence, peculiarities of perception of classical music by children of preschool age.

Librarians drew attention to the methodological literature on relevant topics. Special attention was paid to the new arrivals of notes for preschool children, which the library recently acquired in the publishing houses «Melosvit» and «Bogdan». Interesting musical tales, musical game programs and scenarios, songs of Ukrainian composers will help teachers to make music lessons in kindergartens even more interesting.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi