Статті

Пізнавальна година «Протидія експлуатації дитячої праці в Україні»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1189

21 березня у рамках роботи обласного гендерного центру відбулася пізнавальна година «Протидія експлуатації дитячої праці в Україні».

Начальник відділу по роботі з сім’єю департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації З. Г. Дмитрієва розкрила поняття «дитина», надала поради, як уникнути примушування до жебракування, трудового рабства або сексуальної експлуатації, та відмітила, що діти складають 5% від загальної кількості постраждалих від торгівлі людьми.

Начальник управління праці та зайнятості департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації С. М. Орещак зупинилася на специфіці дитячої праці в Україні та органах, що здійснюють державний нагляд за використанням праці дітей у країні. За її словами, чинне законодавство передбачає, що працювати в Україні дітям можна починаючи з 16 років, а з 14-15 років – як виняток на легких роботах і з дозволу батьків.

 Завідувач сектору захисту прав, свобод і законних інтересів дітей служби у справах дітей Миколаївської області В.В. Бєлоскурська розповіла про спільні рейди «Діти вулиці» та «Сезонник», що направлені на протидію та запобігання експлуатації дитячої праці.

Начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Миколаївського обласного центру зайнятості І. В. Валах зупинилася на нормативах робочого часу для неповнолітніх та видах робіт, на яких забороняється працювати дітям до 16 років.

Керівник Миколаївського місцевого благодійного фонду «Любисток»  М. П. Пархоменко навела приклади експлуатації дитячої праці у місті та області Миколаївщини.

Волонтер психологічної служби  МНУ ім. В.О. Сухомлинського, магістр факультету педагогіки та психології А. В. Лисогор акцентувала увагу на причинах, за яких діти бажають працювати у ранньому віці, та відмітила, що повинно бути постійне спілкування і довіра між батьками та дітьми.

Увазі учасників заходу була запропонована книжкова виставка «Праця неповнолітніх, їх права та гарантії», що складалася з навчальних посібників, юридичної літератури, періодичних видань з фонду обласної бібліотеки.

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

Cognitive hour«Counteraction the exploitation of child labor in Ukraine»

 

On March 21, a cognitive hour «Counteraction to the exploitation of child labor in Ukraine» was held in the framework of the work of the regional gender center.

Z. G. Dmitrieva, head of the Department of Social Protection of the Mykolaiv region State Administration, disclosed the concept of «child» and provided advice on how to avoid forced begging, labor slavery or sexual exploitation, and noted that children account for 5% of the total the number of victims of trafficking in human beings.

Head of the Labor and Employment Department of the Department of Social Protection of the Mykolaiv region State Administration S.M. Oreschak dwelt on the specifics of child labor in Ukraine and the agencies that exercise state supervision over the use of child labor in the country. According to her, the current legislation stipulates that children can work in Ukraine starting from 16 years, and from 14-15 years - as an exception to light work and with the permission of parents.

V.V. Beloskurskaya, head of the sector of protection of the rights, freedoms and legitimate interests of children of the Mykolaiv region children's service, spoke about the joint raids «Children of the street» and «Season», aimed at counteracting and preventing the exploitation of child labor.

I.V. Valah, the head of the organization for the promotion of employment of the Mykolaiv Regional Employment Center, stopped at the norms of working hours for minors and types of works for which children from 16 years of age are prohibited.

Volunteer of Psychological Service of Nikolaev National University named after. V.O. Sukhomlinsky, the Master of the Faculty of Pedagogy and Psychology, A.V. Lisogor highlighted the reasons why children want to work at an early age from a psychological point of view and noted that there should be constant communication and trust between parents and children.

In the light of the participants of the event, a book exhibition entitled «The Work of Juveniles, Their Rights and Guarantees» was proposed, which consisted of textbooks, legal literature, periodicals and Laws of Ukraine from the Library of Science Library.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi