Статті

Етновечір «Національний костюм – втілення культурних традицій народу»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 2152

27 березня у бібліотеці стартував новий локальний проект «Сузір’я злагоди». У рамках даної ініціативи відбувся етновечір «Національний костюм – втілення культурних традицій народу», присвячений національному вбранню українського, польського та німецького народів.

Представники Миколаївського обласного товариства поляків продемонстрували національні костюми, а голова товариства Є.Г. Селянська ознайомила присутніх з історією та особливостями польського народного костюма.

У презентації  німецького костюма були задіяні студенти МНУ ім. В.О. Сухомлинського й представники німецького товариства.

Співробітники сектору документів іноземними мовами запропонували увазі учасників зустрічі презентацію створення українського народного костюма. Студенти ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» продемонстрували сучасні національні українські жіночі костюми, що супроводжувалися коментарями старшого викладача кафедри дизайну О.Л. Тригуб.

З унікальними виданнями з історії національного народного вбрання з фонду обласної бібліотеки присутні мали змогу ознайомитися на книжковій  виставці «Культурні традиції в народних костюмах країн світу».

Зустріч пройшла у теплій атмосфері, учасники з цікавістю сприймали інформацію щодо традицій та звичаїв інших народів.

Слідкуйте за анонсом наступного заходу «В об’єктиві історії – польський Миколаїв».

 

 

 

 


 


 

Ethno-evening«National costume - embodiment of cultural traditions of the people»

 

On March 27 a new local project «Constellation of Concord» was held at the library. Within the framework of this initiative the ethno-national «National costume - the embodiment of the cultural traditions of the people» dedicated to the national dress of the Ukrainian, Polish and German peoples took place.

Representatives of the Mykolaiv Regional Society of Poles demonstrated national costumes, and the chairman of the Society E.G. Selyanska informed the audience about the history and features of the Polish folk costume.

The presentation of the German costume was used by students of the Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlinsky and representatives of the German society.

The employees of the sector of documents in foreign languages offered the presentation of the creation of the Ukrainian folk costume to the participants of the meeting. Students of «Mykolaiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts» Mykolaiv Branch have demonstrated modern national Ukrainian women's costumes, accompanied by comments by senior lecturer of the Department of Design O.L. Trigub.

With the unique publications on the history of national folk costumes from the fund of the regional library, they were able to get acquainted with the book exhibition «Cultural traditions in folk costumes of the countries of the world».

The meeting was held in a warm atmosphere, participants were curious to perceive information about the traditions and customs of other peoples.

Watch for the announcement of the next event «In the Lens of History - Polish Mykolaiv».

 

http://uknr.mk.gov.ua/

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi