Статті

Кінозустріч «Образ С.В. Рахманінова в кіномистецтві»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 762

1 квітня 2018 р. виповнилося 145 років від дня народження відомого російського композитора Сергія Васильовича Рахманінова. 2 квітня відділ документів з питань культури і мистецтв запросив шанувальників музичного мистецтва на кінозустріч «Образ С.В. Рахманінова в кіномистецтві».

До уваги учасників зустрічі було запропоновано фрагменти фільмів, присвячених життю і творчості композитора. Як відомо, їх досить багато. Особливий інтерес у аудиторії викликав художній фільм режисера П. Лунгіна «Гілка бузку» та не менш чудові документальні фільми про С.В. Рахманінова. Це такі твори кінематографічного мистецтва, як «Сергій Рахманінов: два життя», документальний фільм режисера Андрона Кончаловського з циклу «Генії» «Сергій Рахманінов» та інші. Вони вже давно стали популярними серед прихильників творчості композитора.

Менш відомо, що музика Рахманінова дуже активно використовувалася у популярних художніх фільмах. Можна назвати 24 найбільш відомих фільми, де музика композитора додає особливої атмосфери творам кінематографічного мистецтва. Фрагменти деяких з них також були продемонстровані на зустрічі. До уваги учасників заходу була запропонована виставка книг, присвячених життю і творчості С.В. Рахманінова, та стислий огляд цієї літератури.

Учасники кінозустрічі згадали найбільш яскраві сторінки життя та творчості  геніального композитора та поспілкувалися щодо ролі його музики в художніх фільмах.

 

 

  

Cinematography «The image of S.V. Rakhmaninov in cinema»

 

April 1, 2018 turned 145 years old from the birthday of the famous Russian composer Sergei Vasilyevich Rachmaninov. On April 2, the Department of Cultural and Arts Documents invited fans of musical art to a cinematic meeting «S. V. Rachmaninov in cinema».

To the attention of the participants of the meeting, were offered fragments of films devoted to the composer's life and work. As you know, there are a lot of them. Of particular interest in the audience was the feature film of director P. Lungin "Lumber Branch" and  wonderful documentaries about S.V. Rachmaninov These are works of cinematic art such as «Sergei Rakhmaninov: Two Lives», a documentary film by Andron Konchalovsky from the Genii series, Sergei Rachmaninov, and others. They have long become popular among the fans of the composer's work.

It is less known that Rachmaninov's music was very actively used in popular feature films. We can name the 24 most famous films, where the music of the composer adds a special atmosphere to works of cinematographic art. Fragments of some of them were also demonstrated at the meeting. To the attention of the participants of the event an exhibition of books devoted to the life and work of S.V. Rachmaninov, and a brief overview of this literature.

The cinema guests mentioned the brightest pages of the life and work of the genius composer and talked about the role of his music in feature films.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi