Статті

Жінка – ресурс для держави чи для чоловіка?

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1391

23 квітня у рамках роботи обласного гендерного центру відбулася дискусійна трибуна «Жінка – ресурс для держави чи для чоловіка?» за участю начальника відділу по роботі з сім’єю департаменту соціального захисту Миколаївської облдержадміністрації З.Г. Дмитрієвої, координатора з розвитку громад Миколаївського обласного підрозділу проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Н.М. Ващиленко, кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри теорії і методики управління навчальними закладами освіти, голови громадської організації «Жіноча перспектива» О.М. Любарської, доктора економічних наук, професора, завідуючої кафедрою менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова І. О. Іртищевої, волонтера центру психологічної консультації Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського А. С. Лисогор.

Питання сучасного становища жінок, їхні можливості та реалії, гендерна рівність жінок і чоловіків на роботі, виховання дітей викликали особливу зацікавленість та жваве обговорення серед учасників дискусії – студентів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Кожен з присутніх мав можливість обґрунтовувати свої думки, відстоювати особисту точку зору щодо проявів гендерної нерівності у сімейних стосунках, трудовій діяльності, суспільно-політичних процесах держави.

Увазі присутніх була представлена книжкова виставка «Гендерна рівність та психологія успіху жінки» з фонду бібліотеки.

 

 


 

 

 

 

 

Woman is a resource for the state or for a man?

 

On April 23, 2018, in the framework of the work of the regional gender center, a discussion platform «Woman-resource for the state or for a man?» with the participation of Z.G. Dmytrieva, head of the department for work with the family of the Department of Social Protection of the Mykolaiv Regional State Administration, N.M. Vaschilenko, community development coordinator of the Mykolaiv Region Department of the Community Based Approach to Local Development project, O. M. Lyubarskaya, candidate of pedagogical sciences, associate professor , Professor of the Department of Theory and Methods of Management of Educational Institutions of Education, Head of the Public Organization «Women's Perspectives», I.O. Iristysheva, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of National Management University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, A.S. Lisogorov, volunteer of the Center for Psychological Consultation of the Mykolaiv National University named after. VO Sukhomlinsky.

The issues of the present situation of women, their opportunities and realities, gender equality of women and men at work, and the upbringing of children were arousing a special interest and lively discussion among the participants of the discussion, students of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding. Each of the presenters had the opportunity to substantiate their thoughts, to defend their personal point of view regarding the manifestations of gender inequality in family relations, labor activity, social and political processes of the state.

The book exposition «Gender Equity and the Psychology of Women's Success» from the library's fond was presented to the audience.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi