Статті

Відбулася презентація перевидання праці Г. М. Ге «Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при гирлі Інгулу (1790-1890)»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 1243

 

10 вересня у бібліотеці відбулася презентація україномовного адаптованого перевидання книги Г. М. Ге «Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при гирлі Інгулу (1790-1890)», що була написана до сторічного ювілею міста у 1890 р.

 Презентацію перевидання книги, що вийшло у світ у 2018 р. у видавництві «Іліон», відкрила заступник директора з наукової роботи Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Наталія Моісеєва. Вона зазначила, що наша бібліотека завдячує  Григорію Ге, оскільки саме він  у 1881 р. ініціював заснування першої громадської бібліотеки у Миколаєві, традиції якої продовжує наш заклад.

 Ідея україномовного перевидання належить колишньому заступнику Миколаївського міського голови, журналісту, суспільному діячу Юрію Іцковському. Проект з перевидання та адаптації книги здійснено під керівництвом кандидата історичних наук, заступника директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми» Валерія Чернявського. Над проектом працювали також вчений секретар Миколаївського обласного краєзнавчого музею Віта Животовська та історик-краєзнавець, кандидат історичних наук, доцент, лауреат обласної культурологічної премії ім. Миколи Аркаса Володимир Щукін.

 «Історичний нарис…» став першою офіційною історією нашого міста, де знайшли відображення розвиток міської громади, хлібної торгівлі, муніципальних інститутів та господарства. Видання є своєрідним підручником з місцевого самоврядування. Доктор історичних наук, голова Миколаївського осередку Всеукраїнської спілки краєзнавців Олександр Тригуб наголосив на вагомій історичній цінності перевидання, що сьогодні стало доступним широкому загалу.

 Видання отримало гідну підтримку з боку депутатського корпусу  Миколаївської міської ради. Депутат Миколаївської міської ради Владислав Єнтін передав примірники книги обласним закладам культури: державному архіву, центру туризму, бібліотеці для юнацтва, універсальній науковій бібліотеці та ін.

 

Наприкінці заходу відбулося обговорення питання вшанування пам’яті нашого видатного співвітчизника, встановлення меморіальної дошки, реставрації будинку, де він проживав, благоустрою ділянки навколо поховання Григорія Ге.

  
 


 

 

 

 

 A presentation of the reissue of the work of G. M. Ge «A Historical Essay of the Century Existence of the City of Mykolaiv at the mouth of Ingul (1790-1890)» was held

 

 

On September 10, a presentation of the Ukrainian-language adapted reprint of the book by G. M. Ge «Historical Essay of the Century Existence of the City of Mykolaiv at the mouth of Ingul (1790-1890)» was written at the library, written before the centenary anniversary of the city in 1890.

 The presentation of the reprint of the book, published in 2018 at the publishing house Ilyon, was opened by Natalia Moiseyeva, Deputy Director for Scientific Work of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library. She noted that our library is due to Grigory Ge, because it was he who in 1881 initiated the founding of the first public library in Mykolaiv, whose traditions are continued by our institution.

 The idea of the Ukrainian-language reprint belongs to former Deputy Mayor of Mykolaiv, journalist, public figure Yuriy I.Ktskovsky. The project for the re-edition and adaptation of the book was carried out under the guidance of the candidate of historical sciences, deputy director for the scientific work of the Mykolaiv regional museum of history «Staroflotsky barracks» Valery Chernyavsky. The scientific secretary of the Mykolaiv Regional Museum of Local Lore Vita Zhivotovska worked as a historian and a regional historian, candidate of historical sciences, associate professor, laureate of the regional cultural awards named after him. Nikolai Arkas Volodymyr Shchukin.

 «Historical essay ...» became the first official history of our city, which reflected the development of the urban community, bread trade, municipal institutions and economy. The publication is a kind of textbook on local self-government. Doctor of Historical Sciences, head of the M branch of the All-Ukrainian Union of Local History Editors Alexander Trigub stressed the significant historical value of the reprint, which today became accessible to the general public.

 The publication received a decent support from the deputy corps of the Mykolaiv City Council. Vladislav Yintin, deputy of the Mykolaiv City Council, handed copies of the book to regional cultural institutions: the state archive, the center of tourism, the library for youth, the universal scientific library, and others.

 At the end of the event there was a discussion of the issue of honoring the memory of our prominent compatriot, the installation of a memorial plaque, the restoration of the house where he lived, an accomplishment of a section around the grave of Gregory Ge.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi