Статті

Екранізація творів В. Шекспіра: від Лоуренса Олів’є до Пітера Грінуея

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 1060

29 листопада відділ документів з питань культури і мистецтв запросив членів художньої вітальні «В гостях у 9 муз» на кінозустріч-дослідження у рамках проекту «Новий погляд на знайомі речи».

Тема екранізації класичних літературних творів досить об’ємна, тому учасникам заходу було запропоновано проаналізувати втілення у творах кіномистецтва образів героїв драматургії В. Шекспіра.

За допомогою унікальних монографій С. Юткевича «Шекспір і кіно», О. Липкова «Шекспірівський екран», Є. Левіна «Художній образ у кіномистецтві» присутні мали змогу зануритися у творчу лабораторію майстрів кіномистецтва. Творчу манеру відомих режисерів було проілюстровано уривками з кінофільмів. Прикладом різноманітності творчої манери режисерів світу при екранізації творів В. Шекспіра були фільми таких відомих митців, як Баз Лурманн, Лоуренс Олів’є, Франко Дзеффіреллі, Григорій Козінцев, Пітер Грінуей.

Емоційності та ліричності надало зустрічі виконання солісткою вокальної студії ім. Н. Западинської Оленою Тутко вокальних творів М. Таривердієва на вірші сонетів В. Шекспіра.

На книжковій виставці, підготовленої до заходу, увазі учасників були представлені наукові монографії кінокритиків минулих років і сучасні труди з питань теорії кіно.

 

 


 


 

 

 

The screening of Shakespeare's works: from Lawrence Olivier to Peter Greenway

 

On November 29, the Department of Cultural and Arts Documents invited members of the artistic living room «Visiting 9 Muses» to a film-study in the framework of the project «A New Look at Familiar Speech».

The theme of screen adaptation of classical literary works is quite voluminous, so the participants of the event were asked to analyze the embodiment of cinema art in the characters of the characters of drama V. Shakespeare.

With the help of unique monographs by S. Yutkevich «Shakespeare and Cinema», O. Lipkov «Shakespeare's Screen», E. Levin «Artistic Image in Cinema», present were able to plunge into the creative laboratory of masters of cinema art. The creative manner of well-known directors was illustrated with excerpts from films. An example of the diversity of the creative manner of world directors in the adaptation of Shakespeare's works were the films of such well-known artists as Baz Lurmann, Lawrence Olivier, Franco Zefirelli, Grigory Kozintsev, Peter Greenuay.

Emotionality and lyricism gave the meeting a performance by the soloist of the N. Zapadinskaya vocal studio Olena Tutko vocal works by M. Tariverdiev on verses of sonnets by V. Shakespeare.

At the book exhibition prepared for the event, the attention of the participants was presented to the scientific monographs of film critics of past years and contemporary works on the cinema’s theory.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi