Статті

У бібліотеці відбулося виїзне засідання кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови ЧНУ імені Петра Могили

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1089

22 січня 2019р. у секторі документів іноземними мовами відбулося виїзне засідання кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови ЧНУ імені Петра Могили. Викладачам кафедри були представлені інформаційні ресурси сектору та тематичний огляд «Базові аспекти підготовки спеціалізованого курсу «Основи перекладу».

Учасники заходу також ознайомилися з професійною періодикою, що є постійним джерелом дидактичних матеріалів для оптимізації процесу навчання іноземних мов та мотивуванння студентів до вивчення англійської мови.

Запропонована викладачам колекція оригінальних наукових видань «Journal Donation Project» надає можливість ознайомитись з актуальними досягненнями зарубіжних колег у галузі мовознавства й лінгвістики та використати їх як для наповнення навчальних курсів, так і при написанні наукових текстів.

Під час зустрічі викладачі кафедри переконалися, що документальні ресурси обласної наукової бібліотеки, зокрема спеціалізованого сектору документів іноземними мовами,  навіть за наявності електронних джерел інформації є унікальними за об’ємом та різноманітністю і можуть стати основою для розробки будь-якого елективного курсу для підготовки майбутніх фахівців з усіх видів перекладу. Використання фондів бібліотеки для створення таких  курсів стане найближчим завданням викладачів.

 

 

 

 


 


 

The library hosted a visiting meeting of the Department of Theory and Practice of English Translation at the Petro Mohyla Black Sea National  University

 

January 22, 2019, a visiting meeting of the Department of Theory and Practice of English Translation at the Petro Mohyla Black Sea National  University took place in the documents sector in foreign languages. The teachers of the department presented the information resources of the sector and a thematic review «Basic aspects of preparation of the specialized course «Fundamentals of translation».

Participants of the event also got acquainted with professional periodicals, which are a constant source of didactic materials for optimizing the process of learning foreign languages and motivating students to study English.

The collection of original scientific publications «Journal Donation Project» offered to lecturers provides an opportunity to get acquainted with the actual achievements of foreign colleagues in the field of linguistics and linguistics and use them both for filling educational courses and for writing scientific texts.

During the meeting, the lecturers of the department were convinced that the documentary resources of the regional scientific library, in particular the specialized sector of documents in foreign languages, even in the presence of electronic sources of information, are unique in terms of volume and variety and could become the basis for the development of any elective course for the training of future specialists from all types of translations. The use of library funds to create such courses will become the immediate task of teachers.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi