Статті

Відображення французької національної культури у творчості Франсіса Пуленка

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1010

Цикл музикознавчих читань у 2019 р. 30 січня відкрив захід, присвячений 120 річчю одного з найбільш відомих композиторів Франції ХХ ст. – Франсісу Пуленку.

Кандидат мистецтвознавства, музикознавець, доцент Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти О.М. Петренко розкрила особливості музичної мови лірико-психологічної моноопери Ф. Пуленка «Людський голос», зробила глибокій аналіз творчості композитора та ознайомила присутніх з несподіваними зв’язками творчості Пуленка з музичним мистецтвом слов’янських народів. Із розповіді кандидата філософських наук, поета В.І. Мітіної учасники заходу дізналися про вплив на творчість Ф. Пуленка  нових філософських ідей, зокрема – інтуїтивізму Анрі Бергсона. Прикрасою зустрічі стало  виконання вокальних творів композитора солісткою оперно-вокальної студії ім. Н. Западинської О. Тутко.

Співробітники відділу документів з питань культури і мистецтв ознайомили учасників зустрічі з літературою про творчість композитора та звернули  увагу присутніх на різноманітні риси творчості Ф.Пуленка, співзвучні особливостям французької національної культури.

 

 


 


 

Reflection of French national culture in the work of Francis Poulenc

 

The cycle of musicology readings in 2019 opened the event devoted to the 120th anniversary of one of the most famous composers of France of the 20th century - Francis Poulenc.

Candidate of Art Studies, musicologist, associate professor of Mykolaiv Institute of Postgraduate Pedagogical Education O.M. Petrenko revealed the peculiarities of the musical language of the lyrical-psychological monopoly F. Poulenc «Human Voice», made a profound analysis of the composer's creativity and acquainted the audience with the unexpected connections between the works of Poulenc and the musical art of the Slavic peoples. With the help of a candidate of philosophical sciences, poet V.I.Mitina participants of the event learned about the influence on the work of F. Poulenc new philosophical ideas, in particular - the intuitionism of Henri Bergson. The decoration of the meeting was the performance of vocal works by the composer, a soloist of the Nina Zapadinskaya opera and vocal studio-O. Tutko.

The staff of the documents department on issues of culture and arts familiarized the participants with the literature on the work of the composer and drew attention to the various features of  F.Pulenc creativity, in accordance with the peculiarities of the French national culture.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi