Статті

Відбулася презентація виставки «Вічна книга Великого Українця»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 964

У 2019 р. виповнюється 205 років від дня народження видатного українського письменника Т. Г. Шевченка.

5 березня у відділі науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями відбулася презентація виставки «Вічна книга Великого Українця», де представлені видання «Кобзаря» різних років з фонду бібліотеки. Найбільш цінними є прижиттєві публікації творів поета, надруковані на сторінках журналу «Основа». Перший номер часопису за 1861 р. містить декілька поезій з «Кобзаря». Саме ці вірші було прочитано над могилою поета під час його поховання. Після смерті автора часопис не припинив друкувати поезії Т. Шевченка. Загалом на сторінках «Основи» за два роки (1861-1861) було надруковано 70 творів поета.

На виставці представлені також видання «Кобзаря» 1883, 1893, 1900, 1908 років. На особливу увагу заслуговує львівський «Кобзар» 1893 р., де редактор О. Огоновський прагнув зібрати усі твори Т. Шевченка. На жаль, йому не вдалося здійснити свій задум, але це був великий крок уперед з точки зору вивчення творчості поета. Львівський «Кобзар» довів: для того, щоб світ побачив повний збірник поетичних творів Т. Шевченка, необхідна справжня науково-дослідна, пошукова робота та ретельне вивчення  його рукописів.

Особливе значення має видання «Кобзаря» 1908 р., оскільки воно стало першим повним на той час зібранням поетичних творів Т. Шевченка. Складанням та редагуванням «Кобзаря» займався відомий літературознавець, історик В. Доманицький, який вивчив усі доступні йому джерела – рукописні, друковані, архівні документи. Укладач ретельно звірив тексти з власноручними рукописами поета та упорядкував твори хронологічно.

На виставці відвідувачі мають змогу побачити факсимільні відтворення «Кобзарів» 1840, 1844, 1860 років, а також розкішно оформлені сучасні «Кобзарі», що були видані українськими видавництвами до 200-річчя від дня народження поета. Всього на виставці представлено понад 40 прим. На сторінках цих книг, окрім текстів творів, розміщені копії унікальних прижиттєвих документів, автографів віршів, листів, портретів, картин. Всі ці матеріали допоможуть читачеві поринути в шевченківську епоху.

Виставка експонуватиметься у відділі науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями до 20 березня 2019 р. Запрошуємо усіх, хто бажає, ознайомитися з виданнями, що представлені на виставці, ще раз доторкнутися до творчості Тараса Григоровича Шевченка та відчути безмежний всесвіт талановитого поета.

 

 


 


 


 

The Eternal Book of the Great Ukrainian

 

In 2019 it marks 205 years since the birth of the famous Ukrainian writer T. G. Shevchenko.

On March 5, the presentation of the exhibition «The Eternal Book of the Great Ukrainian» was held in the department of research on rare and valuable publications, where Kobzar publications of various years from the library fund were presented. The most valuable are the lifetime publications of the poet's works, published on the pages of the Osnova magazine. The first issue of the magazine for 1861 contains several poems from «Kobzar». It was these poems that were read over the grave of the poet during his burial. After the death of the author, the magazine did not stop printing the T. Shevchenko poetry. In general, on the pages of «Fundamentals» for two years (1861-1861) was published poet’s 70 works.

The exhibition also features the publication of Kobzar in 1883, 1893, 1900, and 1908. Particular attention deserves the Lviv «Kobzar» in 1893, where the editor O. Ogonovsky sought to collect all the T. Shevchenko’s works. Unfortunately, he failed to implement his plan, but it was a big step forward in terms of studying the poet's creativity. The Lviv Kobzar proved that in order for the world to see a complete collection of poetry T. Shevchenko’s works, true research, research work and a thorough study of his manuscripts are necessary.

The particular importance is the publication of «Kobzar» in 1908, since it became the first full collection at the time of the T. Shevchenko‘s poetry. The Kobzar composition and editing was studied by a famous literary historian V. Domanytsky, who studied all sources available to him - handwritten, printed, archival documents. The compiler carefully scrutinized the texts with the manuscripts of the poet and ordered the works chronologically.

At the exhibition, visitors can see the facsimile play «Kobzar» in 1840, 1844, 1860, as well as luxuriously decorated modern «Kobzar» that were published by Ukrainian publishing houses to the 200th anniversary of the poet’s birthday. In total, the exhibition presents more than 40 books. On the pages of these books, in addition to the texts of works, there are copies of unique life-time documents, autographs of poems, letters, portraits, paintings. All these materials will help the reader to plunge into the Shevchenko age.

The exhibition will be held in the department of research on rare and valuable publications by March 20, 2019. We invite all those who wish to familiarize themselves with the publications presented at the exhibition, to touch the works of Taras Shevchenko again and to feel the boundless universe of the talented poet.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi