Статті

У бібліотеці відбулася презентація підручників

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 771

25 квітня у бібліотеці відбулася презентація унікальних підручників «Технология изготовления конструкций корпуса судна» та «Технология корпусостроительных работ», що увійшли до спеціального каталогу Міжнародної книжкової виставки «LIBER BARCELONA 2018» (м. Барселона, Іспанія). Автори представлених підручників були відзначені іменними сертифікатами і Золотими медалями Міжнародної книжкової виставки.

Відповідальний за наукове редагування книг  – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук України та Академії суднобудування України, володар медалі «Європейська якість» Європейського науково-промислового консорціуму Рашковський О.С. – розповів про роботу над написанням підручників. Він поділився тим, що книги створювалися майже два роки, але на основі матеріалу, який накопичувався упродовж тривалого часу.

Про свій внесок щодо наповнення змістом підручників повідомив один з авторів, у минулому доцент кафедри технології суднобудування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Перов В.М., який зазначив, що відродження суднобудівництва стає головним завданням української держави.

Своєчасність презентуємих пудручників відмитив кандидат технічних наук, автор підручника «Технология корпусостроительных работ» Фаріонов А.М., який підкреслив їхню значущість для суднобудівної галузі на світовому рівні.

Теплі слова на адресу авторів були виражені директором видавництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Лебедєвим Ю.І. Він побажав творцям підручників натхнення та нових звершень.

Рецензент видань – доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, Академії наук суднобудування України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки  Некрасов В.О. – привітав авторів із заслуженою нагородою та порадив перекласти підручники на інші мови для вільного ознайомлення з ними іноземних студентів.

Увазі присутніх була представлена виставка літератури «Видання Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова з фонду Миколаївської обласної універсальної бібліотеки».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The library presented a presentation of textbooks

 

On April 25, the library hosted a presentation of unique textbooks "Shipbuilding Technology" and "Technology of Hull Building Works", which were included in the special catalog of the International Book Fair "LIBER BARCELONA 2018" (Barcelona, Spain). The authors of the presented textbooks were awarded with certificates of title and Gold medals of the International Book Fair.

Responsible for scientific editing of books - doctor of technical sciences, professor, honored worker of science and technology of Ukraine, laureate of the State Prize of Ukraine in science and technology, academician of the Academy of Engineering Sciences of Ukraine and the Academy of Shipbuilding of Ukraine, the winner of the European Quality of the European Scientific-Industrial Consortium Rashkovsky O.S. - told about work on writing textbooks. He shared the fact that the books were created for almost two years, but based on material accumulated over a long period of time.

Warm words addressed to the authors were expressed by the director of the publishing house of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding -Lebedev Yu.I. He wished the creators of textbooks for inspiration and new achievements.

Reviewer of publications - Doctor of Technical Sciences, professor, academician of the Academy of Engineering Sciences of Ukraine, Academy of Sciences of Shipbuilding of Ukraine, laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology Nekrasov V.O. - congratulated the authors with the honored reward and advised to translate the textbooks into other languages for free acquaintance with them of foreign students.

The exhibition of literature "The edition of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding from the fund of the Mykolaiv Regional Universal Library" was presented to the audience.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi