Статті

Творча спадщина великого драматурга: погляд з XXI століття (до 455-річчя від дня народження В. Шекспіра)

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 1045

15 травня відділ документів з питань культури і мистецтв запросив мешканців міста на творчу зустріч-діалог з діячами театрального мистецтва «Інтерпретація у сучасних театральних виставах драматургії В. Шекспіра: межі можливого», присвячену 455-річчю від дня народження великого англійського драматурга й поета.

У творчій зустрічі взяли участь головний режисер Миколаївського академічного художнього драматичного російського театру М.І. Яремків та актори театру – Катерина Протасова, Андрій Карай, Марина Васильєва, Максим Подгайко, Оксана Вронська, Євген Блуменфєльд, Олександр Захарченко. Миколай Іванович Яремків розкрив творчу задумку вистави «Приборкання норовливої», розповів, які саме проблеми сучасного суспільства відображені у виставі, проаналізував динаміку розвитку образів, створених В. Шекспіром, та поділився подальшими творчими задумами щодо втілення на сцені театру творів великого драматурга.

Приємним подарунком для присутніх стали уривки з вистав «Приборкання норовливої» та «Дванадцята ніч» у виконанні акторів театру. Глядачі були у захваті від майстерності акторів і дійшли висновку, що ніяке інше мистецтво не може замінити безпосереднє спілкування з майстрами театрального мистецтва.

В обговоренні тематики зустрічі взяли участь режисер, викладач Миколаївського коледжу культури і мистецтв Б.С. Трофіменко, кандидат філософських наук В.І. Мітіна, журналіст В.І. Даниленко, дизайнер, член Національної спілки дизайнерів України О.А. Максименко.

Бібліотекарі відділу документів з питань культури і мистецтв ознайомили присутніх з історією інтерпретацій у різні епохи драматургії В. Шекспіра та запропонували увазі учасників зустрічі відеоматеріали про найбільш відомі прем’єри вистав за творами англійського драматурга у XXI ст.

 

 


 


 


 


 

Creative heritage of the great playwright: a view from the XXI century (to the 455th anniversary of the birth of V. Shakespeare)

 

 On April 15, the Department of Cultural and Arts Documents invited the residents of the city to a creative meeting-dialogue with the actors of theatrical art "Interpretation in contemporary theatrical performances of Shakespeare's drama: the limits of the possible" dedicated to the 455th anniversary of the birth of the great English playwright and poet. The topic of the discussion was the problems of contemporary interpretation of the scenes of the theater of the V. Shakespeare’s creative heritage and theatrical performances by the works of the artist as a mirror of the features of modern society.

 The creative meeting was attended by the main director of the Mykolaiv Academic Drama Russian Theater M.I. Yatskiv and actors of the theater - Kateryna Protasova, Andrei Karai, Marina Vasilieva, Maksym Podgayko, Oksana Vronska, Evgeny Blumenfeld, Olexander Zakharchenko. M. I.Yatskiv revealed the creative idea of the play "Taming the tedious", described the problems of contemporary society reflected in the play, analyzed the dynamics of the development of the images created by Shakespeare and shared the further creative ideas for the implementation of the works of the great playwright on the stage of the theater.

 A pleasant present for the audience was the excerpts from the performances "Trampling the Stomach" and "Twelfth Night" in the performance of theater actors. The audience was delighted with the skill of the actors and came to the conclusion that no other art can replace the pleasure of uncomfortable communication with the masters of theatrical art.

 The librarians of the Department of Cultural and Arts Documents acquainted the participants with the history of interpretations in different periods of the drama of V. Shakespeare and offered the participants of the meeting the presentation of video materials about the most well-known premieres of performances by the works of the English playwright in the 21st century.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi