Статті

Інформаційні ресурси відділу документів з питань культури і мистецтв на допомогу інтеграційним процесам у викладанні музики та малювання

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1205

Дисципліни музичного та образотворчого мистецтва мають надзвичайний потенціал для розвитку творчої особистості, формування креативного мислення. Високий рівень їхнього викладання відбивається на сприйнятті та усвідомленні інших шкільних предметів. Нова українська школа передбачає створення інтегрованого предмету «мистецтво», а сучасна бібліотека має багато можливостей сприяти процесу вдосконалення викладання цієї дисципліни.

Саме інформаційним ресурсам з актуальних питань мистецької педагогіки був присвячений День фахівця, що відбувся 22 травня у відділі документів з питань культури і мистецтв. Викладачі предмету «мистецтво» ознайомилися з новими мультимедійними матеріалами, методичною літературою, науковими монографіями та альбомами. Бібліотекарі розповіли про нові тенденції у діяльності видавництв щодо оформлення книжок, проаналізували нові надходження до бібліотечного фонду книг і нот та познайомили з методикою пошуку необхідної інформації в електронних базах даних бібліотек.

  


 


 

Information resources of the Department of Cultural and Arts Documents for assistance in the integration process in teaching music and drawing

 

 Disciplines of musical and fine arts have an extraordinary potential for the development of creative personality, the formation of creative thinking. The high level of their teaching is reflected in the perception and awareness of other school subjects. The new Ukrainian school envisages the creation of an integrated subject "art", and the modern library has many opportunities to contribute to the process of improving the teaching of this discipline.

 Information resources on topical issues of artistic pedagogy were devoted to the Specialist's Day, which took place on May 22 in the Department of Cultural and Arts Documents. The teachers of the subject "art" got acquainted with new multimedia materials, methodical literature, scientific monographs and albums. Librarians talked about new trends in the activity of publishing houses in book publishing, analyzed new receipts in the library fund of books and music and introduced the method of searching the necessary information in electronic databases of libraries.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi