Статті

«Бібліотечні сутінки – 2019»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 1449

23 травня городяни та гості міста стали учасниками п’ятигодинного марафону пізнавальних, інформаційних, розважальних та інтерактивних заходів, що відбулися у рамках щорічної регіональної акції «Бібліотечні сутінки» в обласній науковій бібліотеці.

Цього вечора кожен з відвідувачів мав змогу знайти собі заняття за інтересом та уподобаннями.

У цей день відвідувачі мали можливість доторкнутися до таємничої магії зірок та відшукати загублені історії однієї з найстарішої обсерваторії Східної Європи – Миколаївської астрономічної обсерваторії. Учасники захоплюючого краєзнавчого детективу «Бібліотека загублених історій. У пошуку астрономічних фактів» дізналися про унікальні астрономічні події, що пов’язані з нашим містом, та завітали до справжньої «астрономічної лабораторії», де своїми руками виготовляли пам’ятні сувеніри.

Поціновувачі авторської пісні насолодилися музикою на концерті баштанських бардів Віктора Коваленка та Юрія Мельника «Думаюча пісня для думаючих людей» й зустрілися з львівською поетесою Олександрою Пуляєвою.

Піл час культурної мандрівки «Країна вогняних драконів та чарівних ліхтариків» відвідувачі познайомилися з традиціями Китаю, дізналися про унікальні пам’ятки історії – легендарну теракотову армію Китаю та Велику Китайську стіну, відкрили для себе секрети китайської кухні. Кожен з присутніх зміг перевірити свої знання про чарівну країну у вікторині «Що ми знаємо про Китай?» та проявити свою кмітливість упродовж гри «Переклади камінчик». Цього вечора гості відвідали унікальну фотосесію у фотозоні «China style» й на згадку про захід отримали печиво з побажаннями.

Любителі музичних жанрів під час музично-пізнавальної години «Вальс, вальс, вальс», дізналися про історію улюбленого й популярного майже протягом двох століть танцю та музичні твори у ритмі вальсу. Присутні дізналися про історію виникнення вальсу, прослухали твори Й. Штрауса, Ф. Крейслера, А. Петрова у виконанні викладача ДМШ №5, лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів Л.Г. Михальцової та учнів ДМШ №5 Н. Дроботуна та С. Дулі. Вокальні твори пролунали у виконанні солістів вокально-оперної студії О. Тутко та О. Яцини. Цього вечора, крім отримання корисної інформації, відвідувачі проявили свої здібності й навіть повальсували.

Під час ретроуроку «У давнину навчались діти…» гості поринули в атмосферу старовинного навчального закладу, дізналися про особливості викладання у школах від Стародавньої Русі до початку ХХ ст., познайомилися зі шкільним приладдям, історією традиційних покарань та унікальними виданнями підручників і навчальних посібників ХVІІІ – поч. ХХ ст. з фонду рідкісних і цінних видань. Цього вечора «учні» мали чудову можливість писати пером і чорнилом, вирішували старовинні завдання з арифметики, відгадували загадки на кмітливість, і навіть деякі смільчаки ризикнули постояти на горосі.

Для маленьких гостей цього дня працювала майстерня радості «Загадкове королівство». Використовуючи лише свою долоню та кольорові олівці, діти навчилися малювати жителів загадкового королівства (тварин, принцес, драконів, фей), героїв казок та своїх власних вигаданих персонажів.

Крім того, гості відвідали креативні куточки, селфі-зону «Дивовижний світ книг», де фотографувалися на згадку про відвідування бібліотеки та взяли участь в літературній вікторині, на переможців якої чекали сюрпризи.

Інформаційно-ресурсний центр міжнародного партнерства запросив відвідувачів на ігрову інтерактивну сесію «Рухайся, грай – англійську вивчай!» та трансформаційну гру-тренінг «Як здійснити свої мрії», під час якої учасники разом з тренером Олесею Бубною проаналізували причини, що заважають досягати мрій, та дізналися, куди витрачається час і як навчитися ним розпоряджатися.

 Найактивніші відвідувачі Регіонального тренінгового центру взяли участь в інтерактивному конкурсі «Пісенний аукціон», під час якого вони згадували слова пісень, наспівували знайомі куплети та із задоволенням підтанцьовували.

Сподобалися гостям заходу майстер-класи з виготовлення квіткової листівки у техніці «скрапбукінг», магічних китайських вузликів на вдачу, паперового рухомого китайського дракона, унікальних авторських віял «Хвіст павича», а також майстер-класи з написання побажання щастя та вдачі усім близьким та рідним ієрогліфами під час уроку китайської писемності. Особливу цікавість викликав майстер-клас з використання 3D-ручок, під час якого учасники мали можливість створити власні 3D-моделі та сувенір на згадку. Під час майстер-класу «Весняне привітання другові – листівка з китайським ієрогліфом «весна» гості потренувалися у написанні китайського ієрогліфу «весна» та отримали базові навички з виготовлення квітки сакури у популярній техніці «квілінг».

Наприкінці вечора на відвідувачів чекав вечір розваг «Аеропорт відкриттів», під час якого присутні опинилися у незвичайному залі очікування, де взяли участь у конкурсах, іграх та пізнавальних вікторинах. Бібліотекарі дивували цікавою інформацією, фактами та історіями про повітряний транспорт і авіаперельоти, а виступи художніх колективів та артистів залишили приємні враження про проведений у бібліотеці час.

Гості, які відвідали обласну наукову бібліотеку вперше, мали змогу скористатися акцією безоплатного запису читачів, взяти участь в екскурсії найпотаємнішими місцями бібліотеки та ознайомитися з виставкою світлин «Бібліотечні сутінки: із року в рік». Свої враження гості бібліотеки залишили на стендах й у книзі відгуків та побажань. У цей вечір 604 відвідувача отримали море позитиву та приємних вражень, а у бібліотеки з’явилося 46 нових читачів завдяки акції безоплатного запису.

Акція «Бібліотечні сутінки» також пройшли у бібліотеках районних ЦБС області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Library Twilight – 2019»

 

On May 23, townspeople and city guests participated in the five-hour marathon of cognitive, informational, entertaining and interactive events held within the framework of the annual regional event "Library Twilight".

This evening, each visitor was able to find an activity of interest and tastes.

On this day, visitors were able to touch the mysterious magic of the stars and find the lost history of one of the oldest observatory of Eastern Europe - the Mykolaiv Astronomical Observatory. Participants of the exciting local lore detective "Library of Lost Stories. In search of astronomical facts »learned about the unique astronomical events that are connected with our city, and visited a real" astronomical laboratory ", where with their own hand made memorable souvenirs.

The fans of the author's song enjoyed music at the concert of the Bashtanka bards of Victor Kovalenko and Yuriy Melnyk "Thinking song for thinking people" and met with the Lviv poet Oleksandra Pulyaeva.

During the cultural journey "Country of Fire Dragons and Magic Lanterns", visitors learned about the traditions of China, learned about the unique history of the legendary Terracotta Army of China and the Great Wall of China, discovering the secrets of Chinese cuisine. Each of the presenters was able to test their knowledge of the charming country in the quiz "What do we know about China?" And showcase their cleverness during the game "Translation of the stone". This evening, the guests attended a unique photo session in the "China style" photo zone and in the memory of the event received cookies with wishes.

Lovers of musical genres during the musical-cognitive hour "Waltz, Waltz, Waltz" learned about the history of the beloved and popular for almost two centuries of dance and musical compositions in the rhythm of the waltz. The attendees learned about the history of the waltz, listened to works by J. Strauss, F. Kreisler, A. Petrov in the performance of the teacher of secondary school №5, laureate of all-Ukrainian and international competitions L.G. Mikhaltsova and students of the Secondary School No. 5 N. Drobotun and S. Duli. Vocal works were performed by the soloists of the vocal-opera studio O. Tutko and O. Yatsyna. This evening, in addition to getting useful information, visitors showed their abilities and even poured out.

During the retrospective "Children from ancient times ..." the guests dipped into the atmosphere of the old school, learned about the peculiarities of teaching in schools from ancient Rus to the beginning of the twentieth century, got acquainted with school supplies, the history of traditional punishments and unique editions of textbooks and teaching aids of the XVIII - early Twentieth century from the fund of rare and valuable publications. This evening, "students" had a great opportunity to write pen and ink, solved ancient problems in arithmetic, guessed the riddles of wit, and even some bastards ventured to stand on the ground.

The workshop of joy "The Mysterious Kingdom" worked for the little guests of this day. Using only their palm and colored pencils, the children learned how to draw the inhabitants of the mysterious kingdom (animals, princesses, dragons, fairies), heroes of fairy tales and their own fictional characters.

In addition, the guests visited the creative corners, the Sephi-Zone "The Amazing World of Books," where they photographed in memory of visiting the library and took part in a literary quiz, winners of which were waiting for surprises.

The Information Resource Center of International Partnership invited visitors to the online game "Learn, Play - Learn English!" and a transformational game-training "How to Make Your Dreams" during which the participants, along with the coach Olesya Bubna, analyzed the reasons that hindered the achievement of dreams, and find out where the time is spent and how to learn how to dispose of it.

The most active visitors to the Regional Training Center took part in the interactive competition "Song Auction", during which they remembered the words of the songs, chanted the familiar couplets and happily danced.

The guests liked the event master classes on making a flower card in the technique of "scrapbooking", magical Chinese knots for luck, as well as master classes for writing wishes of happiness and kindness to all relatives with the hieroglyphs during the Chinese Writing lesson. The particular interest was the master-class for using 3D pens, during which participants had the opportunity to create their own 3D models and a souvenir in memory. During the master class "Spring greetings for a friend - a leaflet with the Chinese hieroglyph "spring", the guests practiced writing the Chinese hieroglyph "spring" and got the basic skills for making a sakura flower in the popular technique of "Quilling".

At the end of the evening, the "Discoveries airport" evening was waiting for visitors, during which the present were in an unusual waiting room, where they participated in contests, games and cognitive quizzes. The librarians were impressed by the interesting information, facts and stories about air transport and air flights, and the performances of art groups and artists left a pleasant impression of the time spent in the library.

 The guests who visited the regional scientific library for the first time were able to take advantage of a free readership action, take part in excursions to the most secret places in the library, and get acquainted with the exhibition of "Library Twilight: from Year to Year". The guests of the library left their impressions on the stands and in the book of feedback and wishes. This evening, visitors got a sea of positive and pleasant impressions.

 The "Library Twilight" campaign also took place in the regional district libraries.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi