Статті

ЗВІТ ПО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НА 2016-2020 рр. (поповнення, вивчення та зберігання бібліотечних фондів)

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1649

У 2015 році фахівці Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки розробили Стратегію розвитку своєї установи на 2016 – 2020 рр. Цей документ був підтриманий управлінням культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації та розпочалася його реалізація. Кожного року під час проведення Звітів бібліотеки перед громадою директор разом із колективом звітували про хід реалізації Стратегії. Час плине дуже швидко, в 2020 р. термін її дії спливає, і тому кожні два місяці, починаючи з серпня колектив бібліотеки буде надавати звіт про реалізацію «Стратегії розвитку Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки на 2016-2020 рр.» за кожним напрямком окремо.

Стратегія була розроблена з урахуванням завдань «Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 р.)», «Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року», затвердженої рішенням обласної ради №9 від 16.04.2015 р., «Програми розвитку культури у Миколаївській області на 2016-2020 рр.», положень Маніфесту Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи» від 07.07.2015 р.

Цей документ був сформований на основі вивчення ринку бібліотечних послуг, результатів соціологічних досліджень серед користувачів бібліотеки, аналізу досвіду провідних бібліотек світу.

Головною ціллю розвитку бібліотеки було визначено - створення інтегрованої інформаційно-комунікаційної платформи для всебічного розвитку громади.

Місією бібліотеки стало створення, збереження та використання власних і світових інформаційних ресурсів, що відповідають науковим, навчальним, виробничим, соціальним та іншим процесам у регіоні, забезпечення інформаційних потреб різних категорій користувачів бібліотеки та мешканців області.

Пріоритетними для бібліотеки були визначені наступні напрямки:

- відкритість та доступність для всіх;

- підтримка освіти, науки, культури;

- формування гармонійного комунікаційного простору для суспільної взаємодії;

- сприяння розвитку громади.

Ефективна реалізація зазначених напрямків передбачала рішення комплексу взаємопов’язаних задач, а саме шести базових цілей:

1. Миколаївська ОУНБ – заклад, що є найбільшим регіональним ресурсним центром, де зберігається універсальна інформація на традиційних та електронних носіях, депозитарій краєзнавчих інформаційних ресурсів.

2. Миколаївська ОУНБ – заклад, що займається науковою діяльністю.

3. Миколаївська ОУНБ – заклад, комфортний і доступний для широкого кола відвідувачів без вікових та фізичних обмежень.

4. Миколаївська ОУНБ – заклад із самобутньою багатою історією.

5. Миколаївська ОУНБ – поліфункціональний заклад.

6. Миколаївська ОУНБ – заклад, що використовує сучасні цифрові комп’ютерні технології в обслуговуванні «реальних» і «віртуальних» користувачів. 

По кожній цілі був розроблений деталізований план заходів із розрахунками ресурсів, термінів виконання та відповідальними особами.

Ціль 1. Миколаївська ОУНБ – заклад, що є найбільшим регіональним ресурсним центром, де зберігається універсальна інформація на традиційних та електронних носіях, депозитарій краєзнавчих інформаційних ресурсів.

Основними етапами реалізації цієї цілі стали: поповнення, вивчення та зберігання бібліотечних фондів. На етапі поповнення фондів здійснювалося:

- формування фонду відповідно до державних та регіональних програм із дотриманням принципів державності, планомірності, систематичності, динамічності, універсальності та забезпечення оптимальної типо-видової структури. За період з 2016 по 2018 рр. фонд бібліотеки поповнився на 25 119 прим. сучасних видань українських видавництв: з них 13 780 прим. книжкової продукції, 10 652 прим. періодичних видань, 687 прим. документів на електронних носіях. Основними джерелами нових надходжень були придбання видань за кошти з місцевого бюджету, подарунки від різних організацій та авторів, безкоштовний обов’язковий примірник, що надають місцеві видавництва, державні програми поповнення фондів бібліотек всеукраїнського та обласного рівнів (Державна програма «Українська книга», обласна Програма підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській області). Закупівля книжкової продукції та передплата періодичних видань здійснювалась відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» через систему РroZorro;

- формування фонду електронних документів. За вказаний період бібліотечна колекція поповнилася 687 прим. документів на електронних носіях, в основному це компакт-диски, що є додатками до періодичних видань або книжок технічного спрямування;

- надання доступу до баз даних, видань в он-лайн режимі. Користувачам бібліотеки пропонується вільний доступ до електронних повнотекстових баз даних «Ліга-закон», наукової електронної бібліотеки «e-LibraryUSA», публікацій з питань медицини у вільному доступі «New Englаnd Jurnal of Medicine (MEJM)». Щорічно до них звертаються понад 2000 користувачів бібліотеки.


У 2016 р. активізувалася робота по наповненню Електронної бібліотеки місцевих видань. За період з 2016 по 2018 рр. вона поповнилася 158 документами, що знаходяться у відкритому доступі;

- формування фонду виданнями, надрукованими  шрифтом Брайля для користувачів з обмеженими можливостями. За звітний період бібліотека отримала 57 художніх творів,  64 номери/6 назв журналів з питань культури та мистецтва.


На етапі вивчення фондів здійснювалося:

- вивчення окремих розділів фонду бібліотеки з метою вилучення морально застарілих, непрофільних та фізично зношених документів. За результатами вивчень за вказаний період з бібліотечного фонду було вилучено 46 731 прим., в більшості це книжки російською мовою, видані за радянських часів;

-  передача дублетних примірних видань до ЦБС області та бібліотек інших систем і відомств. За 2016-2018 рр. було передано 606 видань до 11 районних бібліотек. У 2018 р. робота сектору обмінного фонду вийшла на новий рівень. На Web-сайті бібліотеки розміщуються електронні списки запропонованих до передачі видань, що значно пришвидшує цей процес;

- формування мобільного ядра фондів відділів-фондоутримувачів. За звітний період виконаний значний обсяг робіт – відпрацьовано 40 851 прим. видань. Для більш якісного і оперативного обслуговування відвідувачів сформовані мобільні фонди, що містять літературу, видану за останні три роки, у наступних секторах відділу обслуговування користувачів – секторі документів з гуманітарних наук (психологія, історія, мовознавство, літературознавство тощо), секторі документів з економічних, технічних та природничих наук (сільське господарство, техніка тощо).

На етапі зберігання фондів здійснювалося:

- моніторинг фізичного стану фондів та дотримання санітарно-гігієнічних параметрів умов зберігання документів відповідно до нормативних режимів. За 2016-2018 рр. було здійснено 30 суцільних та вибіркових перевірок, в ході яких було опрацьовано 173 041 прим. видань. Для збереження фізичного стану, а саме для дотримання температурно-вологісного режиму фонду рідкісних і цінних видань власними силами було здійснено його переміщення з приміщення 1-го ярусу на 2-й (67 860 прим. видань);

- оптимізація приміщень для книгосховищ, читацьких та службових зон. У 2016 р. для зручності обслуговування користувачів сектор документів з питань сільського господарства було реорганізовано та приєднано до  відділу документів з економічних, технічних та природничих наук.


Було закінчено довготривалий капітальний ремонт приміщень відділу наукової інформації і бібліографії та відділу документів і наукових розвідок з питань краєзнавства та здійснена оптимізація цих приміщень. Збільшена площа для обслуговування користувачів, компактно розміщений бібліотечний фонд.


У 2017 р. здійснено поточний ремонт та переобладнання центрального фойє. Відремонтовано та облаштовано меблями і приладдям приміщення для творчої лабораторії «Mykolaiv FabLab». В обох приміщеннях також збільшена площа для обслуговування користувачів. У відділі соціокультурної діяльності збільшена площа для експонування книжкових колекцій, здійснено зонування приміщення.

У 2018 р. для створення умов комфортного обслуговування користувачів та раціонального розміщення фонду здійснено реорганізацію структурних підрозділів бібліотеки: відділ документів з економічних, технічних та природничих наук й відділ документів з гуманітарних наук об’єднані в один загальний читальний зал – відділ обслуговування користувачів. У складі відділу для зручності і оперативності обслуговування відвідувачів були виокремлені сектор документів з гуманітарних наук, сектор документів з економічних, технічних та природничих наук і сектор періодичних видань. Цього року також був поновлений у структурі закладу відділ маркетингу і бібліотечної статистики та змінив своє місце розташування для зручності і комфорту користувачів;

- організація відкритих зон комфортного читання та зон вільного доступу. У 2017 р. організовано Зону вільного читання («FREE READING ZONE»), де всі представлені видання знаходяться у відкритому доступі. Приміщення облаштовано комфортними м’якими меблями, мобільними стелажами для книг та періодичних видань, сучасними автоматизованими робочими місцями. У відділі соціокультурної діяльності також організовані зони вільного доступу до бібліотечної колекції;

- здійснення палітурних робіт фонду періодичних видань бібліотеки. Дане завдання вирішувалося двома шляхами: здійснення палітурних робіт власними силами - сектором реставрації бібліотечних фондів та спеціалізованими підприємствами. Так, за 2016-2018 рр. власними силами було відреставровано 3 021підшивка періодичних видань та 1 061 підшивка спеціалізованими підприємствами;


- створення Музею книги на базі відділу науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями. За вказаний період розпочато ремонт приміщення відділу науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями, закуплено спеціалізовані меблі для експозиції (шафи для зберігання книг, стелажі для виставок зі спеціальним світлозахисним склом), придбаний безконтактний сканер та інше спеціалізоване обладнання для здійснення оцифрування книжкових колекцій;


- формування Електронної бібліотеки краєзнавчих видань. За звітний період бібліотека поповнилася  619 прим. видань.

 

Даний звіт характеризує тільки перший напрям стратегії, наступні звіти будуть висвітлювати інформацію по кожному напряму окремо.

 

Підготувала Агаркова В.В.,

директор Миколаївської ОУНБ


Звіт Миколаївської ОУНБ за серпень 2019 р.

 

 {flv}zvitbiblserp2019{/flv}

 

Звіт Миколаївської ОУНБ за вересень 2019 р.

 

 {flv}vereszvit{/flv}


 


психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi