Статті

Музика та образотворче мистецтво: особливості взаємодії

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 903

9 жовтня відділ документів з питань культури і мистецтв запросив студентів Миколаївського коледжу музичного мистецтва (відділення «фортепіано») на інформаційну годину «Музика та образотворче мистецтво: особливості взаємодії». Для майбутніх педагогів та майстрів виконавського мистецтва дуже важливо бути обізнаними не тільки у сфері історії та теорії музики, а й орієнтуватися у проблемах взаємовпливу різних жанрів мистецтва. Різноманітні інформаційні ресурси відділу документів з питань культури і мистецтв дозволяють розкрити цю тему.

Студенти ознайомилися з рідкісними звукозаписами, що зберігаються  у фонді відділу документів з питань культури і мистецтв, прослухали давньогрецький гімн музам. На прикладі ілюстрацій з альбомів та цікавих фактів з монографій присутні дізналися про те, які музичні твори  були створені під впливом живопису та які картини відомих художників були написані за мотивами музичних творів. Присутні також здійснили своєрідну подорож по сторінках історії музичного та образотворчого мистецтва, ознайомилися з поняттям «синестезія» і дізналися, як ця особливість сприйняття світу впливає на мислення музикантів та художників.

 

 

 

Music and fine arts: features of interaction

 

On October 9, the department of documents on culture and arts invited students of the Mykolaiv college of musical art (department "piano") for the information hour "Music and fine arts: features of interaction". It is very important for future educators and masters of performing arts not only to be aware of the history and theory of music, but also to be guided in the problems of interaction of different genres of art. The diverse information resources of the Cultural and Arts Documents section allow this topic to be covered.

The students got acquainted with the rare recordings stored in the fund of the department of documents on culture and arts, and listened to the ancient Greek anthem to the muses. On the example of illustrations from albums and interesting facts from monographs, the audience learned about what musical works were created under the influence of painting and what paintings by famous artists were written based on musical works. The participants also made a kind of journey through the pages of the history of music and fine arts, got acquainted with the concept of "synesthesia" and learned how this peculiarity of the perception of the world influences the thinking of musicians and artists.

 

http://uknr.mk.gov.ua/


 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi