Статті

У бібліотеці відбулося засідання круглого столу «Взаємодія суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Миколаївській області»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 971

22 жовтня у рамках роботи Обласного гендерного центру відбулося засідання круглого столу за темою «Взаємодія суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Миколаївській області», приурочене до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, що відзначався 18 жовтня. Упродовж заходу піднімалися питання партнерства, що відіграє важливу роль у протидії торгівлі людьми.

Начальник відділу по роботі із сім’єю департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації З.Г. Дмитрієва розповіла про ситуацію в Миколаївській області та наголосила про важливість впровадження державної політики щодо протидії торгівлі людьми.

Мету міжнарожної громадскої огранізації «А 21» висвітлив волонтер О. Варениця, який закликав усіх не бути байдужими по відношенню до тих, хто потрапив у сучасне рабство.

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області В.М. Жепало зазначив основні напрямки роботи зі постраждалими та надав поради стосовно того, куди слід звертатися за кордоном, якщо людина відчуває себе у небезпеці.

Про єдину угоду з працевлаштування українців за кордоном на державному рівні, а саме між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль, ознайомила заступник начальника відділу організації сприяння працевлаштування Миколаївського обласного гендерного центру зайнятості Н.В. Прокопенко.

Як не попасти в тенета сучасної работоргівлі та захищати свої права розповіла головний спеціаліст Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Ю.А. Шульга.

На своєчасній кваліфікованій психологічній та соціальній допомозі постражадалим акцентувала увагу представник психологічної консультації центру медико-психолого-педагогічної служби Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Г.Л. Любінецька.

Увазі присутніх були представлені відеоролики та виставка літератури «Торгівля людьми, або Рабство по-сучасному».

  


  

 

 

A round table meeting was held at the library

 

On October 22, within the framework of the Regional Gender Center, a roundtable meeting on the topic "Interaction of subjects carrying out activities in the field of combating trafficking in human beings in Mykolayiv Region" was held, dedicated to the European Day against Trafficking in Human Beings, which was celebrated on October 18. Partnerships were raised during the event, which plays an important role in combating human trafficking.

The head of department on work with family of department of social protection of the population in Mykolaiv regional state administration Z.G. Dmytrieva told about the situation in the Mykolaiv area and stressed the importance of implementing a state policy on combating human trafficking.

The purpose of the international public organization "A 21" was outlined by volunteer O. Varenytsa, who urged everyone not to be indifferent to those who have fallen into modern-day slavery.

Regional Coordinator of Public Relations Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights in Mykolaiv Region, V.M. Zepalo outlined the main areas of work with the victims and gave advice on where to go abroad if a person feels in danger.

On the sole agreement on employment of Ukrainians abroad at the state level, namely between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of the State of Israel, informed the deputy head of the department of the organization of employment promotion of Mykolaiv Regional Gender Employment Center. N.V. Prokopenko.

How not to get into the tenets of the modern slave trade and to protect the rights told the chief specialist of the Main territorial department of justice in the Mykolaiv area Yu.A. Shulga.

On the timely qualified psychological and social assistance to the victims the attention was drawn by the representative of psychological consultation of the center of medical-psychological-pedagogical service of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University - G.L. Lubinetska.

Videos and an exhibition of human trafficking or slavery in modern times were presented to the audience.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi