Статті

ЗВІТ ПО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НА 2016-2020 рр. (науково-дослідна та науково-методична діяльність бібліотеки)

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 879

Дана публікація є продовженням звіту по Стратегії розвитку Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки на 2016 – 2020 рр. Другою ціллю даного документу було визначено, що Миколаївська ОУНБ – заклад, який займається науковою діяльністю. Основними етапами реалізації цієї цілі стали: здійснення науково-дослідної та науково-методичної діяльності.

 

На етапі здійснення науково-дослідної діяльності були виконані наступні процеси:

- організація та проведення наукових досліджень, у т. ч. історичних з метою розробки теоретичних і практичних питань бібліотечної справи, книгознавства, бібліотечного краєзнавства. Протягом 2016 – 2019 рр. наукова бібліотека взяла участь у трьох всеукраїнських дослідженнях, організованих Національною бібліотекою України ім. Ярослава Мудрого («Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України» (2016), «Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та перспективи розвитку» (2017)) та Одеською національною науковою бібліотекою («Проблематика та стан науково-дослідної роботи бібліотек Південного регіону і визначення подальших перспектив розвитку» (2018)). Було організовано 3 обласних дослідження («Сучасний стан краєзнавчих фондів ЦБС Миколаївської області» (2016), «Бібліотеки у засобах масової комунікації. Газети» (2018), «Стан підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників Миколаївської області» (2019)) та 3 локальних («Викладачі та студенти ВНЗ – користувачі ОУНБ» (2017), «Інформаційні потреби викладачів мистецтвознавчого циклу навчальних закладів міста» (2017), «Вивчення потреб навчальних та лікувальних закладів міста у медичній літературі» (2019));

- вивчення трьох комплексних тем наукових досліджень: «Бібліотечні фонди XVIII   початку XX ст.: вивчення і введення до наукового обігу»,  «Книгодрукування на Миколаївщині у ХІХ - ХХІ ст.», «Історія бібліотек Миколаївської області». Під час вивчення було опрацьовано більше 5 тис. документів, систематичний каталог видань ХІХ – поч. ХХ ст. поповнено 4115 новими записами. Результати досліджень були оприлюднені шляхом участі з доповідями у науково-практичних конференціях (19), публікацій у наукових виданнях (24), підготовки та видання бібліографічних покажчиків (6).

 

Однією із складових цього етапу було проведення досліджень та узагальнення результатів розвідок з історії бібліотеки. Це постійне комплексне дослідження було направлене на вивчення персон очільників бібліотеки (голів дирекції та директорів) у різні історичні періоди, користувачів бібліотеки, що сприяли її розбудові та розвитку, різних напрямків діяльності бібліотеки на основі дослідження документальних джерел архіву бібліотеки та Державного архіву Миколаївської області. Результати дослідження були представлені у рамках науково-практичної конференції до 135-річчя бібліотеки у вигляді експозиції «Миколаївська бібліотека: від громадської до наукової», галереї почесних користувачів «Золоті імена». Фахівцями бібліотеки були підготовлені та видані біобібліографічний покажчик «Директори Миколаївської громадської бібліотеки: військова та просвітницька еліта міста кінця ХІХ – початку ХХ ст.», збірник «Екскурсії по бібліотеці», покажчик бібліографічних посібників «Бібліографічні видання Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова (1965-2015)», що отримав диплом Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України 2016-2017 рр. у номінації «Дослідження історії бібліотеки».

На етапі здійснення науково-методичної діяльності були виконані наступні процеси:

- участь у розробці нормативно-правових документів бібліотечної галузі. Протягом 2016 – 2019 рр. фахівці бібліотеки долучалися до розробки пропозицій для Міністерства культури України по формуванню «Мінімального кошика культурних (бібліотечних) послуг», по визначенню  місця бібліотек у структурі поліфункціонального закладу ОТГ. У 2018 р. в області проводилося громадське обговорення Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», надавалися пропозиції щодо форми № 6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України». У 2017 р. розроблялися пропозиції щодо діяльності бібліотек до «Концепції гуманітарного та соціально-економічного розвитку Миколаївської області»;

- забезпечення оптимального рівня бібліотечного обслуговування населення області в умовах формування територіальних громад. У 2016 р. з метою запозичення кращого європейського досвіду для бібліотечних фахівців області було проведено дві веб-конференції «Децентралізація і сільські/районні бібліотеки» та «Україна-Литва: бібліотечний міст» з Вільнюською публічною бібліотекою імені Адама Міцкевича. У 2017 р. фахівцями бібліотеки були підготовлені «Методичні рекомендації щодо діяльності бібліотек в умовах організації об’єднаних територіальних громад». У 2018 р. за результатами виїзного моніторингу «Стан бібліотечних закладів в умовах формування територіальних громад» були підготовлені аналітичні довідки для очільників Веснянської, Нечаянської, Ольшанської, Олександрівської, Прибужанівської та Бузької ОТГ. Протягом звітного періоду готувалися листи-підтримки щодо збереження та функціонування центральних районних бібліотек як методичних центрів у районах області, листи-підтримки щодо діяльності публічних бібліотек в об’єднаних територіальних громадах;- забезпечення функціонування електронної системи моніторингу мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР). ОУНБ забезпечує контроль за поданням державної статистичної звітності 482 бібліотеками області. Також щорічно проводилися по 3-4 навчальні заходи по технології роботи з системою. На основі статистичної звітності здійснювався експертно-діагностичний аналіз діяльності бібліотек області та щорічно видавалися  статистичний довідник «Основні показники діяльності бібліотек Миколаївської області за _ рік», довідка «Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області за _ рік», інформаційний звіт «Бібліотеки Миколаївської області у _ р.», збірник «Бібліотечна практика: різноманітність і дієвість»;

- методичний моніторинг діяльності бібліотек області. Всього за звітний період було відвідано 5 централізованих бібліотечних систем Березнегуватського, Братського, Казанківського, Очаківського, Первомайського районів та 15 бібліотек об’єднаних територіальних громад Вознесенського та Миколаївського районів. Моніторингова діяльність проводилася з метою вивчення проблемних питань процесу трансформації мережі бібліотек у зв’язку із формуванням об’єднаних територіальних громад, розглядалася система організації методичної діяльності та здійснювався аналіз стану інформаційно-ресурсної та матеріально-технічної бази бібліотек;

- забезпечення роботи Ради керівників бібліотечних закладів Миколаївської області та регіонального центру безперервної бібліотечно-інформаційної освіти ОУНБ. У звітний період було проведено 5 засідань Ради та регіональна Літня школа з адвокації «Бібліотечна адвокація: дієвість, втілена у результат» на базі 4 бібліотек Вітовського району (2017). На базі Центру відбулося 10 семінарів-тренінгів, учасниками яких стали 581 бібліотечний фахівець області. Щорічно обласна бібліотека організовувала конкурси професійної майстерності, протягом звітного періоду їх учасниками стали 117 бібліотек області;

- участь фахівців ОУНБ у міжнародних, всеукраїнських та обласних заходах і стажуваннях, організація  професійних обмінів. Протягом 2016-2018 рр. фахівці бібліотеки взяли участь у 9 міжнародних та 31 всеукраїнському заході. Результатом їх участі стало впровадження інноваційного досвіду в роботу як обласної бібліотеки, так і бібліотек області.

Даний звіт висвітлив другий із п’яти напрямів діяльності наукової бібліотеки, що окреслений у Стратегії розвитку Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки на 2016 – 2020 рр.


 

 


Підготувала Агаркова В.В.,

директор Миколаївської ОУНБ

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi