Статті

Відбулася наукова конференція «Провідник духовності: життя та громадсько-просвітницька діяльність Г.М. Ге»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 2315

26 лютого в Миколаївській обласній універсальній науковій  бібліотеці відбулася наукова конференція «Провідник духовності: життя та громадсько-просвітницька діяльність Г.М. Ге», присвячена 190-річчю від дня народження нашого видатного земляка – письменника, публіциста, драматурга, активного громадського діяча, історика-краєзнавця. Найбільш відомою його роботою є праця «Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790-1890)», що вийшла друком у Миколаєві в 1890 р. і стала першим достатньо повним викладом історії міста, тим твором, до якого протягом 130 років найчастіше звертаються краєзнавці.

У роботі конференції взяли участь співробітники музейних та архівних установ, бібліотекарі, краєзнавці, викладачі та студенти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв, Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури, молоді дослідники Малої Академії наук.

Відкрила та вела конференцію заступник директора з наукової роботи Миколаївської ОУНБ Н.В. Моісеєва. У своїх виступах к.і.н., доцент, історик-краєзнавець В.В. Щукін,  викладач-методист, викладач англійської мови за професійним спрямуванням комісії філологічних дисциплін Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури Ю. М. Дем’яненко, учасник гуртка «Історичне краєзнавство» Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Д. Ю. Лісецький висвітлили основні етапи життя Г.М. Ге та цікаві факти родинних зв’язків.

Про підготовку адаптованого україномовного видання «Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при гирлі Інгулу (1790-1890)» (Миколаїв, 2018) розповів к.і.н., заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею В.В. Чернявський. Д.і.н., директор Державного архіву Миколаївської області Л.Л. Левченко презентувала «Довідник до архівного фонду №378 «Миколаївський нотаріальний архів Одеської контрольної палати» з анотаціями нотаріальних актів та іменним покажчиком» (Миколаїв, 2019). Матеріали з бібліотечних фондів щодо життя та діяльності відомого земляка, який був ініціатором створення Миколаївської та Херсонської перших громадських бібліотек, представили завідуюча відділом науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями Миколаївської ОУНБ Т.В. Серебрякова та завідуюча відділом краєзнавства Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара О.В. Токовило. 

Учасники конференції ознайомилися з книжковою виставкою «Перший історик Миколаєва», де експонувалися видання з фонду бібліотеки.

 

 


 


 


 


 


 


 


 

The Scientific Conference «The Leader of Spirituality: Life and Public-Educational Activities of G.M. Ge»

 

On February, 26 in the Mykolaiv regional universal scientific library the scientific conference "Conductor of spirituality: life and public-educational activity of G.M. Ge ”, dedicated to the 190th anniversary of the birth of our distinguished countryman - writer, publicist, playwright, active public figure, historian, local historian. His most famous work is the work "Historical sketch of the centennial existence of the Mykolaiv city at the mouth of Ingul (1790-1890)", which was published in Nikolaev in 1890 and became the first sufficiently complete account of the history of the city, the work to which for 130 years most often apply to local lore.

The conference was attended by staff of museum and archival institutions, librarians, local historians, teachers and students of the V.O. Sukhomlinsky Mykolaiv National University, Mykolaiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts, Mykolaiv Building College of the Kiev National University of Architecture.

The deputy director of scientific work of the Mykolaiv regional universal scientific library N.V. Moiseyeva opened and conducted the conference. An associate Professor, local historian V.V. Shchukin, teacher-methodologist, teacher of English by professional direction of the commission of philological disciplines of the Mykolaiv building college of the Kiev national university of construction and architecture Yu. Y. Lisetsky highlighted the main stages of life of G.M. Ge. The materials from the library funds on the life and activity of the well-known countryman who initiated the creation of the Mykolaiv and Kherson first public libraries were presented by the head of the department of research work with rare and valuable editions of the Mykolaiv regional universal scientific library T.V. Serebryakova and Head of the Regional Studies Department of O. Gonchar Kherson regional universal scientific library O.V. Tokovylo.

 The participants of the conference got acquainted with the book exhibition "The first historian of  Mykolaiv", where editions from the library stock were exhibited.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi