Статті

Круглий стіл «Діяльність культурно-освітніх закладів у напрямку формування національної свідомості та патріотизму»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 420

18 червня у відділі документів і наукових розвідок з питань краєзнавства відбувся круглий стіл «Діяльність культурно-освітніх закладів у напрямку формування національної свідомості та патріотизму», ініціатором якого став Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. Серед учасників – відомі миколаївські науковці, освітяни, журналісти та користувачі наукової бібліотеки.

Директор Миколаївської ОУНБ В. В. Агаркова озвучила головні питання заходу, важливість осмислення впливу культурно-освітніх закладів на формування як підростаючого, так і дорослого покоління та розповіла присутнім про діяльність обласної наукової бібліотеки у рамках інформаційно-комунікаційного проєкту «Україна – моя Батьківщина!».

У своїх доповідях к. і. н., доцент, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Є. Г. Горбуров, голова Миколаївського обласного відділення Української спілки в’язнів-жертв нацизму М. В. Прядко, військовий історик, член Національної спілки журналістів України О. О. Пилипчук, член Національної спілки журналістів України, заступник голови Президії Національної спілки жінок України у Миколаївській області, голова науково-експертної ради Державного архіву Миколаївської області Н. Л. Макарова наголосили  на важливості проведення наукових розвідок та опублікування достовірних фактів з історії України.

Голова Миколаївської обласної організації ветеранів України В. І. Редька подякувала колективу обласної наукової бібліотеки за вклад у патріотичне виховання молоді та нагородила подячним листом, відзнакою «75 років визволення Миколаївщини від німецьких окупантів».

К. пед. н., доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти, керівник науково-дослідного центру з військово-патріотичного виховання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського О. Є. Олексюк поділилася досвідом військово-патріотичного виховання студентської молоді в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського.

До уваги учасників була представлена книжкова виставка «У книжковій пам’яті – миттєвості війни».

 

 


 


 


 


 


 
 


 

Round Table "Activities of cultural and educational institutions in the direction of forming national consciousness and patriotism"

       

On June 18, the Department of Documents and Scientific Research on Local Lore hosted a round table "Activities of cultural and educational institutions in the direction of forming national consciousness and patriotism", initiated by the V.O. Sukhomlinsky Mykolaiv National University. Among participants  were Mykolaiv scientists, educators, journalists and users of scientific library.

Director of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library V.V. Agarkova voiced the main issues of the event, the importance of understanding the impact of cultural and educational institutions on the formation of both adolescents and adults and told the audience about the activities of the regional scientific library in the information and communication project "Ukraine is my homeland!" .

In his reports, E.G. Gorburov, Associate Professor, Public Relations and Press Specialist of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, M.V. Pryadko, Head of the Mykolaiv Regional Branch of the Ukrainian Union of Prisoners-Victims of Nazism, military historian, member of the National Union of Journalists of Ukraine O.O. Pylypchuk, member of the National Union of Journalists of Ukraine, Deputy Chairman of the Presidium of the National Union of Women of Ukraine in Mykolaiv region, Chairman of the Scientific Expert Council of the State Archives of Mykolaiv region,  N.L. Makarov stressed the importance of scientific research and publication reliable facts from the history of Ukraine.

The chairman of the Mykolaiv regional organization of veterans of Ukraine V.I .Redko thanked collective of regional scientific library for the contribution to patriotic education of youth and awarded with the letter of thanks, a distinction "75 years of liberation of Mykolaiv from German occupiers".

The book exhibition "In Book Memory - Moments of War" was presented to the participants.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi