Статті

Засідання клубу молодих і креативних «Територія Науки»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 649

16 вересня у рамках роботи КМК «Територія Науки» на платформі Zoom відбулося онлайн-засідання за темою «Правове регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності» за участю студентів та викладачів Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури.

Модератор заходу – завідуюча відділом обслуговування користувачів Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки О. І. Фікс – наголосила на актуальності теми засідання та акцентувала увагу на тому, що обговорення питання інтелектуальної власності в правовому аспекті є важливим для інноваційного розвитку України.

Патентний повірений України В. П. Довгий розповів про історію права інтелектуальної власності, охарактеризував його об’єкти та суб’єкти, розкрив поняття інтелектуальної власності та конституційно-правове поле її функціонування. Також акцентував увагу на питанні охорони та захисту прав та інтересів власників у разі порушення їхнього авторського права. Під час заходу він відповів на запитання слухачів та надав консультації.

 

 

 

 

Club of young and creative «Territory of Science» meeting

 

On September 16, within the framework of the club of young and creative "Territory of Science" on the Zoom platform, an online meeting on "Legal regulation of public relations in the field of intellectual property" was held with students and teachers of Mykolaiv Construction College of Kyiv National University of Construction and Architecture.

The moderator of the event - the head of the customer service department of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library O.I. Fix - stressed the urgency of the meeting and emphasized that the discussion of intellectual property in the legal aspect is important for the innovative development of Ukraine.

Patent Attorney of Ukraine V.P. Dovgy told about the history of intellectual property law, described its objects and subjects, revealed the concept of intellectual property and the constitutional and legal field of its functioning. He also focused on the issue of protection and defense of the rights and interests of owners in case of infringement of their copyright. During the event, he answered questions from the audience and provided advice.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi