Статті

Інформаційна година «Про що розповідають старовинні українські орнаменти»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 145

29 вересня відділ документів з питань культури і мистецтв МОУНБ запропонував відвідувачам мобільної бібліотеки інформаційну годину, присвячену символіці старовинних українських орнаментів«Про що розповідають старовинні українські орнаменти». Красота старовинного українського орнаменту, яку можна побачити на рушниках, вишиванках, писанках, зачаровує. Це свого роду мова, за допомогою якої  мисткині створюють обереги. Через цю просту та водночас геніальну систему знаків – квадратиків, хрестиків, гілочок – розкривається ставлення українця до таких філософських категорій, як Всесвіт, життя на Землі, народження, смерть, осмислення свого місця та покликання. Символіка Води, Сонця, Землі переважає у вишивках гуцулів і слобожан, волинян і буковинців, бойків і подолян.

Учасники заходу ознайомилися з книжковими скарбами з фонду обласної наукової бібліотеки, що присвячені українській вишивці, історії орнаменту, писанкарству та розпису. Альбоми та монографії таких дослідників, як Т. Кара-Васильєва, М. Чумарна, О. Найдена, А. Гурська, дозволяють краще пізнати витоки та символіку українського орнаменту. Зацікавленість присутніх викликав альбом «Таврійський розпис: унікальний елемент нематеріальної культурної спадщини Миколаївщини», що розкриває особливості орнаменту нашого регіону – Південного Причорномор’я.

 

 

 

Information hour "What do ancient Ukrainian ornaments tell about"

 

On September 29, the Department of Documents on Culture and Arts of the Mykolaiv regional universal schientific library offered visitors of the mobile library an information hour dedicated to the symbols of ancient Ukrainian ornaments. The beauty of the ancient Ukrainian ornament, which can be seen on towels, embroidered shirts, Easter eggs, is enchanting. It is a kind of language with which artists create talismans. This simple and at the same time ingenious system of signs - squares, crosses, twigs - reveals the attitude of Ukrainians to such philosophical categories as the universe, life on Earth, birth, death, understanding of their place and vocation. The symbolism of Water, Sun, and Earth predominates in the embroidery of Hutsuls and Slobozhans, Volynians and Bukovynians, Boyks and Podolians.

The participants of the event got acquainted with the book treasures from the fund of the regional scientific library, dedicated to Ukrainian embroidery, history of ornament, Easter painting and painting. Albums and monographs of such researchers as T. Kara-Vasylieva, M. Chumarna, O. Naiden, A. Gurska, allow to better understand the origins and symbols of Ukrainian ornament. The audience was interested in the album "Tavrian painting: a unique element of the intangible cultural heritage of Mykolaiv region", which reveals the peculiarities of the ornament of our region - the Southern Black Sea coast.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi