Статті

У Всеукраїнський день бібліотек обласна бібліотека провела регіональну акцію «Бібліотечні сутінки»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 959

30 вересня у рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека запросила  мешканців та гостей міста на щорічну регіональну акцію «Бібліотечні сутінки». У цей день бібліотека працювала до пізнього вечора, запропонувавши своїм відвідувачам різноманітну програму за темою «містика та фентезі»: майстер-класи, вікторини, костюмовану вечірку, літературний перфоманс та ін.

У чому причини успіху жанру «фентезі» у сучасному світі? Може у тому, що кращі зразки світового фентезі – це свого роду діалоги авторів творів з тисячолітнім надбанням людської культури? Які саме джерела ідей для найбільш глибоких за змістом творів фентезі були втілені у міфи, літературні образи минулих епох, культурні коди й символи? На усі ці питання шукали відповіді на зустрічі-діалозі «Міфологічні основи фентезі: знаки, коди, символи».

Жанр фентезі – це далеко не проста література й, щоб усвідомити усі пласти задумів письменника і смислів твору, треба знати світову міфологію й літературу минулих століть. Краще розібратися з цією досить складною темою присутнім допомогла кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили Олександра Геннадіївна Філоненко, яка виступила з доповіддю «Ренесансно-барокові магічні модуси, коди та образи у літературі фентезі». Особливо чарівну атмосферу створили музичні твори А. Вівальді та Г. Генделя, що пролунали у виконанні камерного оркестру Миколаївського коледжу музичного мистецтва.

Під час краєзнавчого триптиху «Дзеркало магії» відбулася цікава зустріч з талановитою миколаївською письменницею та художницею Оленою Півненко. Учасники заходу поринули в атмосферу ірреального та незвичайного та ознайомилися з серією її романів з циклу «Єлень», де майстерно переплетені елементи скандинавської і слов’янської міфології. Під час зустрічі любители містики взяли участь у тематичній вікторині та переглянули книжкову виставку «На межі уяви та мрії».

Хто коли-небудь мріяв про дивовижну подорож у часі або у паралельних вимірах? Учасники бібліотечного містик-порталу «Подорожуючи світом фентезі» поринули у створений письменниками-фантастами незабутній світ через портал, створений магом для переміщення персонажів з одного світу в інший.

Як відомо, у літературі, кіно та інших видах мистецтва жанр наукової фантастики вважається майже не найпопулярнішим. Тому учасникам подорожі у часі «Таємниці минулих століть» було цікаво дізнатися про передбачення письменників-фантастів, що стали пророчими у майбутньому. Мандрівники досліджували різноманітні напрямки фантастичної літератури і знайомилися з основними сюжетами та подіями у фантастичних творах, цілком поринувши в атмосферу численних таємниць минулих століть.

Альберт Ейнштейн вважав, що «уява важливіша за знання. Знання обмежені, тоді як уява охоплює весь світ, стимулюючи прогрес, породжуючи еволюцію». Регіональний тренінговий центр запросив своїх гостей взяти участь в інтерактивній грі «Фантастичні межі мислення» та перевірити вміння мислити і знаходити логічні зв’язки між різноманітними предметами, явищами і персонажами.

Цікаві вікторини, перегляд та обговорення відеофільмів «50 фактів про Гаррі Поттера, які ви не знали» та «10 божевільних подробиць про Гаррі Поттера, які ви пропустили» чекали на прихильників вигаданого персонажу і головного героя знаменитої серії романів англійської письменниці Джоан К. Ролінґ. Найактивніші учасники заходу перевіряли свою вдачу у конкурсах «Презентуй свій костюм», «Намалюй Гаррі Поттера», «Патронус», «Омут пам’яті».

Відкрити для себе все розмаїття фантастики відвідувачі змогли, завітавши на віртуальне рандеву «10 найгучніших науково-фантастичних романів XXI ст.». Захоплюючі міжзоряні пригоди із сюжетом, що розгортається серед дивовижних світів, бурхливий потік пригод головних героїв, цікаві романи про іншу реальність, сміливі ідеї видатних авторів та незвичайні дебюти – все це очікувало на відвідувачів цього заходу, де письменники відкривали, що чекатиме на нас у «далекій-далекій галактиці» і куди можуть привести людство новітні технології та зацикленість на електронних пристроях.

Уявіть себе на мить, що у звичайній бібліотеці, де панує тиша та працюють милі та доброзичливі бібліотекарі, раптом оселилися дивовижні істоти. Все це  стало можливим для учасників літературного перфомансу «Українське фентезі: за межею реальності». Гості заходу здійснили інформмандрівку у часі «Від джерел українського фентезі до сьогодення» та познайомилися з визнаними метрами цього жанру, зазирнувши у потойбіччя гоголівських творів, побачивши прекрасну Мавку, яка щойно вийшла зі старого, оповитого таємницею ліса, дізнавшись про добрі вчинки конотопської відьми, магічні світи подружжя Дяченків та інших талановитих сучасних письменників. Найсміливіші з гостей взяли участь у містичній вікторині з виразною назвою «Воно навколо нас».

Усім, хто втомився чекати поки зацвіте папороть, була представлена  можливість зробити його самому упродовж майстер-класу «Чарівна квітка» у техніці «канзаші». Протягом вечора для бажаючих працювала тематична фотозона «Магія книги», що допомогла примірити на себе образи героїв улюблених книжок та зберегти на довгу пам’ять найяскравіші моменти «Бібліосутінок». Виставка «Українське фентезі: від Шевченка до Дяченків» з фонду обласної бібліотеки представила багатобарвність жанру.

Відвідувачі інтерактивної виставки «Цікава наука» ознайомилися з роботами студентів Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, за допомогою яких змогли долучитися до світу наукових цікавинок засобами фізичних експериментів. Також на відвідувачів чекали неймовірні досліди та ноу-хау науки: неньютонівська рідина, інтерференція на крилах бабки, електричний скат, явище «туманного Альбіону», вогняне торнадо та інші оригінальні моделі й захоплюючи презентації.

Викликала зацікавленість у гостей локація «Лабораторія адитивних технологій та 3D-друку» ( кер. Бєліков О.Є), де були представлені власні розробки студентів  кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Відвідувачі ознайомилися з 3D-принтером, маніпуляторами, моделями, дронами тощо.

Усі, хто завітав до обласної наукової бібліотеки у цей день, мали можливість виготовити захисну маску в стилі «фентезі» (розпис по тканині), зробити унікальні фото у фотозонах  «Корабель-Привид», «Острів Дракона», «Хроніки Нарнії: по ту сторону осені», «Хроніки Нарнії: Велика Зима», «Хроніки Нарнії: по дорозі до Нарнії», відібрати цікаві книги для домашнього читання з полиць буккросингу «Фантастичний світ книги», навчитися користуватися 3D-ручками та зробити власноруч пам’ятний подарунок.

38 відвідувачів «Бібліосутінок» стали учасниками акції безоплатної видачі читацького квитка «Для друзів відчинені двері».

Загалом у цей вечір відвідувачі отримали море позитиву та приємних вражень.

Адміністрація обласної наукової бібліотеки висловлює щиру подяку творчому, креативному колективу бібліотеки та запрошеним партнерам за організацію фотозон, якісну підготовку та проведення на високому професійному рівні заходів, що відбулися під час акції «Бібліотечні сутінки»!

 


 


 


 


 

 

 


 


 


 


 


 

 

On the All-Ukrainian Day of Libraries, the regional library held a regional action "Library Twilight"

 

On September 30, as part of the celebration of the All-Ukrainian Day of Libraries, the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library invited residents and guests of the city to the annual regional action "Library Twilight". On this day, the library worked until late in the evening, offering its visitors a variety of programs on the theme of "mysticism and fantasy": workshops, quizzes, costume party, literary performance and more.

What are the reasons for the success of the fantasy genre in the modern world? Maybe it's that the best examples of world fantasy are a kind of dialogues of authors of works with a thousand-year heritage of human culture? What are the sources of ideas for the most profound works of fantasy were embodied in myths, literary images of past eras, cultural codes and symbols? All these questions were answered at the meeting-dialogue "Mythological foundations of fantasy: signs, codes, symbols."

The fantasy genre is far from simple literature, and in order to understand all the layers of the writer's intentions and meanings of the work, it is necessary to know the world mythology and literature of past centuries. Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer of the Department of English Philology of the Petro Mohyla Black Sea National University Oleksandra Filonenko helped the audience to better understand this rather difficult topic. The musical works of A. Vivaldi and G. Handel, performed by the chamber orchestra of the Mykolaiv College of Musical Arts, created a particularly charming atmosphere.

During a local lore triptych "Mirror of Magic" there was an interesting meeting with the talented Mykolaiv writer and artist Elena Pivnenko. The participants of the event immersed themselves in the atmosphere of the unreal and unusual and got acquainted with a series of her novels from the series "Deer", where elements of Scandinavian and Slavic mythology are skillfully intertwined. During the meeting, fans of mysticism took part in a thematic quiz and viewed the book exhibition "On the verge of imagination and dreams."

Participants of the library mystic portal "Traveling through the world of fantasy" plunged into the unforgettable world created by science fiction writers through a portal created by a magician to move characters from one world to another.

As you know, in literature, cinema and other arts, the genre of science fiction is considered almost not the most popular. Therefore, participants in the journey through the "Mysteries of Past Centuries" were interested in learning about the predictions of science fiction writers who became prophetic in the future. Travelers explored various areas of fiction and got acquainted with the main plots and events in fiction, fully immersed in the atmosphere of the many mysteries of past centuries.

Albert Einstein believed that “imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while the imagination covers the whole world, stimulating progress, giving rise to evolution. The regional training center invited its guests to take part in the interactive game "Fantastic Limits of Thinking" and test their ability to think and find logical connections between various objects, phenomena and characters.

Interesting quizzes, watching and discussing videos "50 facts about Harry Potter that you did not know" and "10 crazy details about Harry Potter that you missed" were waiting for fans of the fictional character and protagonist of the famous series of novels by English writer Joan K. Rawlings. The most active participants of the event tested their temperament in the contests "Present your costume", "Draw Harry Potter", "Patronus".

Visitors were able to discover all the variety of science fiction by visiting the virtual rendezvous "10 most famous science fiction novels of the XXI century.". Exciting interstellar adventures with a plot unfolding among amazing worlds, a stormy stream of adventures of the main characters, interesting novels about other realities, bold ideas of outstanding authors and unusual debuts - all this awaited the visitors of this event, where writers discovered what awaits us.

Imagine for a second you were transposed into the karmic driven world of Earl Library, where strange creatures suddenly settled down. All this became possible for the participants of the literary performance "Ukrainian fantasy: beyond reality." The guests of the event made an information journey in time "From the sources of Ukrainian fantasy to the present" and got acquainted with the recognized masters of this genre, looking into the afterlife of Gogol's works, seeing the beautiful Mavka, who just came out of the old, shrouded in mystery forest. The bravest of the guests took part in a mystical quiz with the expressive title "It's around us".

Everyone who is tired of waiting for the fern to bloom was given the opportunity to make it himself during the master class "Magic Flower" in the technique of "kanzashi". During the evening, there was a thematic photo area "Book’s Magic", which helped to try on the images of the heroes of your favorite books and to remember the brightest moments of "Library Twilight". The exhibition "Ukrainian fantasy: from Shevchenko to Dyachenko" from the fund of the regional library presented the diversity of the genre.

Visitors of the interactive exhibition "Interesting Science" got acquainted with the works of students of V.O. Sukhomlinsky Mykolaiv National University. Incredible experiments and know-how of science were also waiting for the visitors: non-Newtonian fluid, interference on the wings of a dragonfly, an electric stingray, the phenomenon of "foggy Albion", a fiery tornado and other original models and fascinating presentations.

The guests were interested in the location "Laboratory of Additive Technologies and 3D Printing" (headed by Belikov O.E.), where students' own developments of the Department of Automation and Computer-Integrated Technologies of the Petro Mohyla Black Sea National University were presented. Visitors got acquainted with the 3D printer, manipulators, models, drones, etc.

The administration of the regional scientific library expresses its sincere gratitude to the creative staff of the library and invited partners for the organization of photo zones, quality preparation and holding at a high professional level of events that took place during the action "Library Twilight"!

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi