Статті

Відбувся онлайн-тренінг за темою «Перші кроки у науці : з чого почати?»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 860

 

7 грудня у рамках роботи клубу молодих і креативних «Територія Науки» на платформі Google Meet відбувся тренінг за темою «Перші кроки у науці: з чого почати?» за участю викладачів та студентів Миколаївського будівельного коледжу, учнів Миколаївського економічного ліцею № 2 та Миколаївського муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки.

З результатами власних наукових розробок присутніх ознайомила учениця 11 класу Економічного ліцею № 2 А. Ю. Миколайчук у своїй презентації «Розробка освітньої хімічної гри «Хімічна монополія для зацікавлення та полегшення вивчення хімії», що дозволить більш детально засвоїти матеріал з неорганічної хімії у начальних закладах.

Якості мінеральної води та її впливу на рослини, а саме на насіння гороху, присвячено доповідь учениці 11 класу Економічного ліцею № 2 В. Г. Білик. Було проаналізовано основні характеристики найрозповсюдженіших торгових марок мінеральної води та визначено, як саме реагувало насіння рослин на оброблення такою водою.

Учениця 11 класу Економічного ліцею № 2 А. І. Максименко у своєму виступі «Визначення якості і властивостей темного шоколаду за допомогою органолептичного методу і хімічного аналізу» ознайомила присутніх з історією та класифікацією шоколаду,  розповіла про  вивчення властивостей  шоколаду різними методами з метою виявлення якісного та безпечного шоколаду для здоров’я людини.

Також учасники онлайн-заходу дізналися про основні процеси підготовки талановитої молоді до науково-дослідної роботи у навчальних закладах та схеми, алгоритми і процеси наукового дослідження.

 

 

An online training

 

On December 7, as part of the club of young and creative «Territory of Science» on the platform Google Meet was a training on «First steps in science: where to start?» with the participation of teachers and students of the Mykolaiv Construction College, students of the Mykolaiv Economic Lyceum № 2 and the V. D. Chayky Mykolaiv Municipal Collegium.

A. Yu. Mykolaychuk, a student of the 11th grade of the Economic Lyceum № 2, acquainted the audience with the results of her own scientific developments in her presentation «Development of an educational chemical game» Chemical monopoly for interest and facilitation of chemistry».

The report of the 11th grade student of the Economic Lyceum № 2 V.G. Bilyk is devoted to the quality of mineral water and its influence on plants, namely on pea seeds. The main characteristics of the most common brands of mineral water were analyzed and it was determined how the plant seeds reacted to the treatment with such water.

A.I. Maksymenko, a student of the 11th grade of the Economic Lyceum № 2, in her speech «Determination of quality and properties of dark chocolate using organoleptic method and chemical analysis» acquainted the audience with the history and classification of chocolate, told about studying the properties of chocolate by different methods.

The participants also learned about the main processes of preparing talented young people for research work in educational institutions and schemes, algorithms and research processes.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi