Статті

Година спілкування «Рівні можливості в отриманні професій: жінки і чоловіки у stem-компаніях»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 926

 

8 грудня у рамках роботи обласного гендерного центру на платформі Zoom відбулася година спілкування «Рівні можливості в отриманні професій: жінки і чоловіки у stem-компаніях» за участю студентів та викладачів Миколаївського національного аграрного університету, Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського та ВП «Миколаївський філіал Київського національного університету культури і мистецтв».

Під час заходу учасники обговорили питання щодо зайнятості жінок у технологічних спеціальностях, подолання гендерних стереотипів при виборі професії, підвищення віри жінок у власні здібності та можливості побудувати stem-кар’єру в Україні.

Начальник відділу по роботі із сім`єю департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації З. Г. Дмитрієва висловила свою думку, щодо гендерних стереотипів у суспільстві, розкрила питання кар’єрного росту жінок в науці, політиці та провідних технологічних компаніях України.

Під час виступу «Упровадження засад stem-освіти на Миколаївщині» завідувачка кафедри теорії і методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України Л. О. Клименко розповіла про проведення обласного фестивалю «Моя stem-ідея», участь в якому беруть учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти, які представляють власні напрацювання у вигляді: технічної моделі явища, об’єктів живої природи, процесів технологічних або в живих організмах; макету; приладу та обладнання; лабораторного дослідження з використанням власного виробу. Вона акцентувала увагу на тому, що одна третина переможців даного фестивалю – дівчата, які беруть активну участь в інтелектуальних технічних змаганнях.

Також учасники ознайомилися з презентацією «Жінки, що надихають» про жінок, які зробили успішну кар’єру в науково-технічній сфері та просувають принципи гендерної рівності у своїх компаніях.

 

 

Hour of communication

 

On December 8, as part of the regional gender center on the Zoom platform, an hour of communication «Equal opportunities in obtaining professions: women and men in stem companies» was held with the participation of students and teachers of Mykolaiv National Agrarian University, V.O. Sukhomlinsky Mykolaiv National University and «Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts».

During the event, participants discussed issues of women's employment in technological specialties, overcoming gender stereotypes when choosing a profession, increasing women's faith in their own abilities and opportunities to build a stem career in Ukraine.

The head of the department for work with the family of the department of social protection of the population of the Mykolav regional state administration Z.G. Dmitrieva expressed the opinion concerning gender stereotypes in a society, opened questions of career growth of women in a science, policy and the leading technological companies of Ukraine.

During the speech «Implementation of stem-education in Mykolaiv region» the head of the department of theory and methods of natural-mathematical education and information technologies of Mykolaiv regional institute of postgraduate pedagogical education, candidate of pedagogical sciences, associate professor, honored worker of education of Ukraine L.O. Klymenko told about regional festival «My stem idea», which is attended by students of grades 1-11 of secondary schools, who present their own work in the form of: technical model of the phenomenon, wildlife, technological processes or living organisms; layout; devices and equipment; laboratory research using own product. She emphasized that one third of the winners of this festival are girls who take an active part in intellectual and technical competitions.

The participants also got acquainted with the presentation «Women who inspire» about women who have made successful careers in science and technology and promote the principles of gender equality in their companies.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi