Статті

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози навчального дизайну»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 973

 

3-4 березня в онлайн-форматі пройшла ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози навчального дизайну», організована ВГО «Українська бібліотечна асоціація» та Головним тренінговим центром для бібліотекарів (м. Київ).

Учасників конференції привітали к. н. із соц. ком., директорка Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського, президентка ВГО «Українська бібліотечна асоціація» Оксана Бруй та к.п.н., доцент, директорка Центру неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ, віцепрезидентка ВГО «Українська бібліотечна асоціація», керівниця Головного тренінгового центру для бібліотекарів Ірина Шевченко.

Конференція передбачала роботу тематичних сесій:  «Безперервна інформаційно-бібліотечна освіта у контексті мінливого світу», «Інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози фахової підготовки. Погляд освітян», «Метаморфози фахової підготовки: потреби практики», «Безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози підвищення кваліфікації» «Безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: освітні послуги Української бібліотечної асоціації», а також бібліотечних майстерень: «Школа адвокації», «Антишкола університетських бібліотекарів», «Кейси інструментів для сучасної інформаційної освіти та бібліотечної практики».

Завідуюча Центром комп’ютерних технологій Миколаївської ОУНБ С. В. Дубіна представила доповідь «Оnline & Offline: можливості неформальної освіти у бібліотеці» у рамках роботи секції «Безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози підвищення кваліфікації».

 

Під час конференції модератори, бібліотекарі та тренери Регіональних тренінгових центрів дізналися про досвід роботи бібліотек Польщі у період карантинних обмежень, обговорили актуальні питання розвитку сучасної дуальної освіти в Україні та питання організації навчального процесу, зокрема у рамках неформальної освіти дорослих.

 

 

 

On March 3-4, the XI International Scientific and Practical Conference "Modern Information and Library Education: Metamorphoses of Educational Design" was held online, organized by the Ukrainian Library Association and the Main Training Center for Librarians (Kyiv).

The conference participants were greeted by Oksana Bruy, Ph.D. from soc. com., director of the Ihor Sikorsky Scientific and Technical Library, President of the Ukrainian Library Association and Ph.D., Associate Professor, Director of the Center for Continuing Cultural and Artistic Education, Vice President of the Ukrainian Library Association, Head of the Main Training Center for Librarians Iryna Shevchenko.

The conference included thematic sessions: "Continuing information and library education in the context of a changing world", "Information and library education: metamorphoses of professional training. The view of educators "," Metamorphoses of professional training: the needs of practice "," Continuing information and library education: metamorphoses of professional development "," Continuing information and library education: educational services of the Ukrainian Library Association ", as well as library workshops:" School of Advocacy "," Antishchool " university librarians "," Cases of tools for modern information education and library practice ".

Head of the Department of Computer Technology Center of Mykolaiv regional universal scientific library  S.V. Dubina presented the report "Online & Offline: opportunities for non-formal education in the library" in the section "Continuing information and library education: metamorphoses of professional development."

During the conference, moderators, librarians and trainers of the Regional Training Centers learned about the experience of Polish libraries during quarantine restrictions, discussed current issues of modern dual education in Ukraine and the organization of the educational process, including non-formal adult education.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi