Статті

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів №1 від 11.10.2011р.

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 3571

 

 

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

 

  від 11.10.2011р.

 

1. Замовник:

 

1.1. Найменування: Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова

 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02221780

 

1.3. Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Московська, 9, 54001

 

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail: Липа Неллі Олексіївна, завідуюча відділом формування фондів, заступник голови комітету з конкурсних торгів, м. Миколаїв, вул. Московська, 9, 54001, (0512) 37-34-78, 37-35-74, Е-mail:reglib@farlep.mk.ua

 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління культури Миколаївської облдержадміністрації. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 02226580

 

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти обласного бюджету

 

3. Предмет закупівлі:

 

3.1. Найменування:   22. 13.1,  видання періодичні   

 

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг:  929 од.

 

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

 

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

 

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.reglibrary.mk.ua

 

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України:   22.08.2011р., №149416

 

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

 

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України:   22.09.2011р., № 172511 

 

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 10.10.2011р. № 184306 

 

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2

 

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

 

№1.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Казка Плюс»

 

№2.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика»    

 

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:

 

№1. ЄДРПОУ   25405867

 

№2. ЄДРПОУ   23700220

 

6.4. Місцезнаходження:

 

№1. м. Київ, проспект Московський, 6, оф. 38,  04073

 

№2. м. Київ, вул, Мала Житомирська, 11, оф. 2, 01001   

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 21.09.2011р. до 10.00

 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час):  21.09.2011р. об 11.00

 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2

 

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

 

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 

Подано 2 (дві) пропозиції конкурсних торгів. Ціна  пропозиції конкурсних торгів:

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Казка Плюс»   839734грн.84коп.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю   «Фірма «Періодика»  838110грн.15коп.     

 

Всі учасники дотрималися терміну подання пропозицій конкурсних торгів, надали цінові пропозиції у друкованому вигляді, суворо дотримуючись кількості, форми та порядку розміщення видань згідно технічного завдання та зазначили загальну ціну пропозиції. Учасники надали відомості про аналогічні поставки товарів, відомості про наявність власного чи залученого автотранспорту та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Учасники погодилися з основними умовами договору та підтвердили виконання особливих умов постачання.

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення  

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів   838110грн.15коп.  (з ПДВ);  ;

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів   839734грн.84коп. (з ПДВ);

 

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 838110грн.15коп. (з ПДВ);
                                                                                                                                          (цифрами)
 вісімсот тридцять вісім тисяч  сто десять  грн. 15 коп
.   (з ПДВ).
                            (словами) 

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:  22.09.2011р.

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

 

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю   «Фірма «Періодика»  

 

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ЄДРПОУ  23700220

 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:  м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11, оф.2, 01001, т/факс (044)278-00-24

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 10.10.2011р.;  838110 грн. 15 коп. (з ПДВ);

 

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

 

12.1. Дата прийняття рішення.

 

12.2. Причини.

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:  

 

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:  Товариство з обмеженою відповідальністю «Казка Плюс»; Товариство з обмеженою відповідальністю   «Фірма «Періодика» - усі учасники подали документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно чинного законодавства.

 

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: Товариство з обмеженою відповідальністю «Казка Плюс»; Товариство з обмеженою відповідальністю   «Фірма «Періодика».

 

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

 

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури). ККТ МДОУНБ ім. О.Гмирьова при оцінюванні пропозицій конкурсних торгів використовувала наступний критерій - «Ціна» - загальна ціна на весь перелік зазначених  видань у Технічному завданні. Оцінка проводилась за наступною методикою. Максимально можлива кількість балів по критерію «Ціна» дорівнює 100. Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки,  шикуються по мірі зростання значення показника. Переможцем обрано Учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)  визначено пропозицію найбільш економічно вигідною Товариства з обмеженою відповідальністю   «Фірма «Періодика»,  яка набрала максимальну кількість балів.

 

Обґрунтування підстав відмови в участі у процедурі закупівлі;

 

Комітет з конкурсних торгів застосовував до учасників торгів ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: Не було виявлено зазначених пунктів і відкриті торги відбулися.

 

Відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника: відсутні.

 

 

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів :

 

Голова ККТ:

 

            Трегуб Л.М. - заступник директора з ОБІС     

 

Заступник голови ККТ:

 

            Липа Н.О.  – заввідділом формування фондів 

 

Секретар ТК:

 

            Саєнко Ж.М. – економіст                                  

 

Члени ККТ::

 

            Астапенко Т.С. – заступник директора з Н.Р

 

            Хромченко Н.В.- заступник директора з МТЗ

 

            Визір О.М.- головний інженер                  

 

            Войциховська М.М.- головний бухгалтер  

 

 

 Голова ККТ,    заступник директора з ОБІС     Трегуб Лариса Миколаївна

 

 

 

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi