Статті

Художники, які змінювали світ

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 8338

 

Хіба в змозі художник, нехай навіть і геніальний, вплинути на світ? Це питання мимоволі може виникнути, якщо прочитати заголовок нашої віртуальної виставки. Але давайте згадаємо особливості сприйняття живопису. Митець за допомогою кольору, композиції, світла картини передає глядачу власні почуття та думки, ділиться своїм сприйняттям світу. І часто відкриває нам невідомі грані світу або те, на що ми просто не звертали досі уваги. Відкриваючи незвідане глядачеві, художник змінює його власну картину світу, і, тим самим, змінює світ. В історії світового мистецтва були настільки потужні і геніальні художники, що про них без жодного перебільшення можна сказати - вони змінювали світ.

 

Для підтвердження цієї думки запрошуємо до невеличкої подорожі в історію живопису.

 

Якось Оскар Уайльд висловив афоризм-парадокс: «живопис Тернера створив лондонські тумани». Якщо дотримуватися парадоксального стилю Оскара Уайльда, то можна сказати, що відкриття перспективи в живопису художниками доби Відродження вплинуло на формування епохи великих географічних відкриттів.

 

 

 

Художники доби Відродження

 

 

 

Джотто (бл. 1267 — 1337) - перший в історії західноєвропейського живопису художник, який порвав з канонами середньовічного мистецтва і вніс у свої твори елементи реалізму. До нього живопис був суворо функціональним - у нього атмосфера наповнилася різноманітними емоціями. З творчості Джотто починається новий етап мистецтва, коли пластичні якості предметів і глибина простору стають головним завданням живопису. Першорядне значення набуває моделювання обсягу тінню. Творчість Джотто заклала основу мистецтва Ренесансу, у велику епоху якого значення цього художника було не менше, ніж значення Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Рафаеля або Мазаччо.

 

 

 

Беллози, Л. Джотто [Изоматериал] / Беллози Л ; пер. с итал. М. Свидерской. – М. : Слово/Slovo, 1996. – 80 с. : ил. – (Великие мастера итальянского искусства).

 

Автор книги пропонує цікаву розповідь про життєвий та творчий шлях митця й досить глибокий аналіз найбільш відомих творів Джотто : розписів церкви в Ассизі, капелли Скровеньї, капелли Перуці, капели Барді. Монографія стане у пригоді фахівцям з історії мистецтва та культури, а також широкому колу шанувальників мистецтва.

 

 

 

Справжнім основоположником стилю Високого Відродження був Леонардо да Вінчі (1452 – 1519) - геній, чия творчість знаменувала грандіозне якісне зрушення у мистецтві. Значення його всеосяжної діяльності, наукової та художньої, стало ясно тільки тоді, коли були досліджені розрізнені рукописи Леонардо. У його нотатках і малюнках - геніальні прозріння в самих різних областях науки і техніки.

 

Мистецтво для Леонардо було засобом пізнання світу. Багато його замальовок служать ілюстрацією наукової праці, і в той же час це витвори високого мистецтва. Він втілював собою новий тип художника - ученого, мислителя, що вражає широтою поглядів, багатогранністю таланту.

 

У фондах ОУНБ ім. О. Гмирьова досить багато різноманітних видань, присвячених творчості Леонардо да Вінчі. Ми пропонуємо найбільш цікаві з них :

 

 

 

Волынский, А. Жизнь Леонардо да Винчи / А. Волынский. – М. : Алгоритм, 1997. – 525 с. – (Гений в искусстве).

 

А.Л. Волинський – історик і теоретик мистецтва. У процесі написання книги він об’їздив усю Італію, ознайомився з оригіналами шедеврів Леонардо да Вінчі та атмосферою, в якій вони створювались. У творі знайшло відображення все те, що було написано самим Леонардо, і те, що було написано про нього. Пропонована увазі читачів книга одержала високу оцінку вітчизняної та іноземної критики. Волинський вибраний почесним громадянином Мілану, а його ім’я присвоєне кімнаті в бібліотеці Леонардо да Вінчі.

 

 

 

Богат, Е. Мир Леонардо : философский очерк в 2-х кн. – М. : Дет. лит., 1989. – (Люди. Время. Идеи).

 

У своїй книзі письменник Євген Богат ділиться з читачами своїми дослідженнями та роздумами про творчість Леонардо да Вінчі, про можливості творчої особистості і мистецтво Ренесансу. В його книзі безліч цікавих фактів: допитливий читач зможе дізнатись про різноманітні гіпотези щодо того, наприклад, кого ж в дійсності зобразив художник на портреті, що називається нами зараз «Джоконда», у чому загадка фрески «Тайная вечеря» і безліч інших фактів про життя і творчість Леонардо да Вінчі.

 

 

 

Вазари, Дж. Жизнеописание Леонардо да Винчи / Дж. Вазари / пер. с итал. А. Венедиктова, А. Габричевского. – М. : Эксмо, 2005. – 640 с. : ил. – (Зарубежная классика).

 

До книги флорентійського художника і архітектора Джорджо Вазарі включені біографії найбільш відомих італійських живописців. Розділ, присвячений Леонардо да Вінчі, буде цікавий всім тим, хто цікавиться італійським мистецтвом епохи Відродження.

 

 

 

Мережковский, Д. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи / Д. Мережковский. – М. : Худож. лит., 1990. – 640 с.

 

Епоха великих майстрів мистецтва, що змінили світ наукових відкриттів, і безперечно ж, нерозгаданих до цієї пори таємниць оживає в одному з кращих творів Д. С. Мережковського. Роман «Воскресшие боги» входить в трилогію «Христос и Антихрист», що був широко відомий в кінці XIX століття. Цей твір – яскрава історична розповідь про життя і діяльність великого італійського гуманіста Леонардо да Вінчі.

 

 
 

Сеайль Г. Леонардо да Винчи как художник и ученый (1452-1519) : опыт психологической биографии : пер. с фр./ Г. Сеайль. – М. : КомКнига, 2010. – 344 с. – (Из наследия мировой философской мысли : эстетика).

 

Монографія французького письменника і мистецтвознавця Г. Сеайля присвячена життю і творчості великого італійського художника і вченого Леонардо да Вінчі. У першій частині послідовно, у захоплюючій формі викладаються факти біографії художника. У другій частині на основі рукописів вченого дається опис його наукового світогляду, уявлення про науку та її метод. У третій частині автор намагається зрозуміти зв'язок між його генієм художнім і науковим. На його думку, подвійність Леонардо да Вінчі як художника та вченого викликає особливий інтерес до його життя з психологічної точки зору.

 

Книга рекомендується мистецтвознавцям, історикам і методологам науки, філософам і психологам, а також широкому колу читачів, які цікавляться як епохою Відродження в цілому, так і особистістю одного з найяскравіших її представників - Леонардо да Вінчі.

 

 

 

Леонардо да Винчи. Суждения. – М. : Эксмо, 2005. – 416 с. – (Антология мудрости).

 

Якщо ви бажаєте поспілкуватися із самим генієм, пропонуємо вашій увазі книгу суджень художника про мистецтво, його художню та наукову прозу. Думки самого Леонардо да Вінчі допоможуть наблизитися до загадки великого генія Відродження.

 

 Постать Леонардо да Вінчі та його творча спадщина й досі залишаються загадковими. Його живописні твори відкрили дивовижні глибини внутрішнього світу людини, а наукові праці – таємниці навколишнього світу.

 

 

 

Рафаель Санті (1483 —1520) - один з найзначніших представників мистецтва Високого Відродження, для картин якого характерна підкреслена збалансованість і гармонійність цілого, врівноваженість композиції, розміреність ритму і делікатне використання можливостей кольору. Бездоганне володіння лінією і вміння узагальнювати і виділяти головне зробили Рафаеля одним з найвидатніших майстрів малюнка всіх часів. Спадщина митця стала одним із стовпів у процесі становлення європейського академізму. Прихильники класицизму - брати Карраччі, Пуссен, Менгс, Давид, Енгр, Брюллов і ще багато інших художників - звеличували спадщину Рафаеля як найдосконаліше явище у світовому мистецтві. Після смерті великого художника його сучасник Бембо написав наступну епітафію: «Тут лежить Рафаель, ким побоювалася Природа стати переможеною навік і померти разом з ним ...»

 

 

 

Лебедянский М. Рафаэль [Изоматериал] : альбом / М. Лебедянский. – М. : Изобраз. искусство, 1995. – 127 с. : ил. – (Великие мастера прошлого).

 

Книга заслуженого діяча мистецтв, доктора мистецтвознавства М. Лебедянського цікаво і разом з тим глибоко розповідає про життєвий та творчий шлях знаменитого живописця. Джерелом творчості кожного художника є його життєві враження. Тож з книги можна дізнатись, хто з сучасниць Рафаеля був моделлю для його знаменитих прекрасних Мадонн. Видання розраховане на широкі кола любителів живопису, художників, учнів.

 

 

 

Санти, Б. Рафаель / Б. Санти ; пер. с итал. И. Фомичева. – М. : Слово/Slovo, 1995. – 80 с. : ил. – (Великие мастера итальянского искусства).

 

Бруно Санті – італійський історик мистецтв – розповідає про життя Рафаеля, його картини. У книзі представлені репродукції найбільш відомих картин великого художника. Видання представляє інтерес як для спеціалістів, так і для широкого кола любителів образотворчого мистецтва.

 

 

 

Рафаель [Изоматериал] : альбом / авт.-упоряд. П. Білецький. – К. : Мистецтво, 1990. – 111 с. : іл. – (Майстри світового мистецтва).

 

Альбом розпочинає серію «Майстри світового мистецтва». Містить до 50 репродукцій шедеврів генія італійського Відродження Рафаеля Санті. Видання знайомить з життям і творчістю майстра. Розраховано на широке коло шанувальників образотворчого мистецтва.

 

 

 

Рафаэль / под ред. В. Стародубова. – М. : Изобраз. искусство, 1987. – 170 с. : ил.

 

Автори статей, що надійшли до цієї збірки, розповідають про різноманітні грані творчості генія доби Відродження : архітектурну, портретну та аналізують питання з проблем художньої критики творчої спадщини Рафаеля.

 

 

 

Кульмінацією і в той же час відображенням глибоких протирічь культури епохи Відродження стала творчість третього з титанів італійського мистецтва - Мікеланджело Буонарроті (1475-1564). Від Леонардо і Рафаеля, що вражають своєю різнобічною обдарованістю, Мікеланджело відрізняється тим, що в кожній із сфер художньої творчості він залишив грандіозні за масштабами твори, які втілюють найбільш прогресивні ідеї епохи. Мікеланджело був геніальним скульптором, живописцем, архітектором, військовим інженером, поетом і в той же час він був борцем за високі гуманістичні ідеали, громадянином, який зі зброєю в руках відстоював свободу і незалежність своєї батьківщини.

 

Протягом творчого шляху художника в центрі його уваги перебувала людина дієва, активна, готова до подвигу, охоплена великою пристрастю. У його творах пізнього періоду відображено трагічний крах ренесансних ідеалів.

 

 

 

Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело неистового / Р.Кристофанелли; пер. с итал. В. Махова. – М. : Радуга, 1985. – 411 с.

 

Автор – відомий знавець мистецтва епохи Відродження. Пропонована книга – не белетризована біографія, а оригінальна художня розповідь про Мікеланджело, людину і художника у формі щоденника, що веде герой, тобто сам Мікеланджело.

 

 

 

Микеланджело [Изоматериал] : альбом / авт.-сост. Е. Малинина. – СПб : Белый город, 2010. – 47 с.

 

На сторінках цього альбому відображені етапи творчого шляху Мікеланджело Буонарроті. Читачі зможуть оцінити яскраве звучання кольору картин, монументальних композицій, портретів, що властиві пензлю майстра.

 

Книга звернена до широкого кола читачів, але, безперечно, будет корисна і всім тим, хто має потребу в матеріалі про життєвий щлях і творчість великого художника.

 

 

 

Дажина В. Микеланджело. Рисунок в его творчестве / Дажина В. – М. : Искусство, 1986. – 200 с.

 

Мета цього видання - простежити розвиток графічного майстерності Мікеланджело. Охоплюючи різноманітний спектр проблем, пов'язаних з мистецтвом титану Відродження, книга знайомить з такою напрямом його творчості, як малюнок. Малюнки, маючи величезну естетичну цінність, допомагають зрозуміти особливості творчого методу великого майстра, специфіку його роботи в скульптурі, живописі та архітектурі, відновити еволюцію задумів.

 

 

 

Художники доби Бароко

 

 

 

Три найбільших художника епохи Бароко - Рембрандт, Рубенс і Караваджо - жили і творили на рубежі XVI-XVII століть. Кожен з них виходить далеко за рамки будь-якого стилю або напряму, оскільки створив свою неповторну манеру. Творчість кожного художника з цього потрійного сузір'я дорогоцінна і чудова по-своєму.

 

 

 

Рембрандт (1606—1669). Людству знадобилося два століття, щоб повною мірою оцінити значення творчості Рембрандта. Хоча ще Джованні Кастільйоне і Джованні Баттіста Тьєполо надихалися його офортами, сміливість Рембрандта -живописця і влучність його спостережень як майстра композиції вперше отримали визнання в XIX столітті, коли художники реалістичної школи Курбе (а в Росії - передвижники) протиставили його глибоко відчутну поезію світла і тіні беззаперечній чіткості і ясності французького академізму.

 

Рембрандт зумів втілити у своїх творах весь спектр людських переживань з такою емоційною насиченістю, якої до нього не знало образотворче мистецтво. Його роботи, надзвичайно різноманітні за жанровою належністю, відкривають глядачеві позачасовий духовний світ людських переживань і почуттів.

 

Представляємо книги, що познайомлять вас з творчістю великого італійського живописця епохи Високого Відродження, неперевершеного майстра колориту.

 

 

 

Рикетс М. Рембрандт / М. Рикетс ; пер. с англ. А. Верди. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 128 с. : цв. ил. – (Галерея великих художников).

 

Цю книгу Меліси Рікетс гідно оцінять багато читачів, любителів мистецтва, адже автор намагалась винести найбільш об’єктивне міркування про Рембрандта, основане не тільки на документальних джерелах, а також і на аналізі прихованої особистості художника, яка таїться за його картинами.

 

 

 

Уоллейс, Р. Мир Рембрандта : 1606-1669 / Р. Уоллейс ; пер. с англ. Л. Каневского. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. – 192 с. : ил. – (Библиотека искусства).

 

Одна з цікавих робіт про великого живописця XVII століття. Автор розповідає про життя і творчість голандського художника, про його мистецтво, що відображало як складні соціальні процеси, так і суперечливість, глибину людської особистості, що вплинула на розвиток живопису в усьому світі.

 

 

 

Рубенс (1577-1640) - голова фламандської школи живопису, один з найвидатніших майстрів пензля минулого. У його творчості яскраво виражені і потужний реалізм, і національний своєрідний варіант стилю бароко. Природжений живописець-монументаліст, оформлювач театральних видовищ, графік, архітектор-декоратор, талановитий дипломат, який володів кількома мовами, вчений-гуманіст, Рубенс користувався пошаною і славою при княжих та королівських дворах Мантуї, Мадрида, Парижа, Лондона. Рубенс - творець величезних барокових патетичних композицій, що відображають апофеоз героя або виконані в дусі трагізму. Сила пластичної уяви, динамічність форм і ритмів, тріумф декоративного початку становлять основу його творчості.

 

 

 

Лебедянский, М. Портреты Рубенса / М. Лебедянский. – М. : Изобраз. искусство, 1991. – 192 с. : ил.

 

Це видання продовжує роботу відомого діяча мистецтв М. Лебедянського над дослідженням портретного мистецтва, почату ним в книзі «Портреты Рафаэля». Книга приурочена до 350-річчя з дня смерті великого фламандського художника. Вперше в російському мистецтвознавстві розглянута портретна творчість майстра, даний аналіз багатьох його робіт. Рекомендується для широкого кола любителів образотворчого мистецтва.

 

 

 

Питер Пауль Рубенс : картины художника в музеях СССР [Изоматериал] : альбом. – Л. : Аврора, 1989. – 207 с.

 

Альбом англійською мовою включає картини Рубенса, що знаходяться у фондах музеїв на території колишнього Радянського Союзу. Тут представлені прекрасні репродукції картин художника, на кожну з них мається анотація.

 

Книга розрахована на широке коло читачів і знавців мистецтва.

 

 

 

Экардт Г. Петер Пауль Рубенс / Г. Экардт. – Берлин : Хеншель, 1986. – 28 с. : ил. – (Мир искусства).

 

Одна з кращих книг, присвячених життю і творчості Петера Пауля Рубенса, який залишив світу спадщину, що по своєму об’єму, різноманіттю та творчій повноті навряд чи має собі рівну. Видання містить 16 кольорових таблиць і 50 чорно-білих ілюстрацій.

 

 

 

Караваджо (1573-1610) належить до числа тих художників, творчість яких справила великий вплив на подальший розвиток мистецтва. Він був родоначальником реалістичного напряму в живописі XVII століття, що отримав назву "караваджизм ". Довгий час мистецтво великого реаліста залишалося майже забутим.

 

Академічна критика XVII століття доклала всіх зусиль до того, щоб, вихваляючи майстрів академічної школи, всіляко опорочити Караваджо і його послідовників. Про художника склалося уявлення як про грубого натураліста, який порушує всі закони мистецтва, відкидає класичну спадщину, шукає натхнення лише в найнижчій дійсності. Лише за останні десятиліття було виявлено справжнє значення Караваджо в історії мистецтва, встановлений спадкоємний зв'язок його творчості з реалістичними традиціями Північної Італії. Пропонуємо вашій увазі книги про італійського художника :

 

 
 

Знамеровская, Т. Микельанджело да Караваджо / Т. Знамеровская. – М. : Искусство, 1955. - 137 с. : ил.

 

Тетяна Знамеровська – історик італійського мистецтва XVII століття – у своїй книзі досліджує життя і творчість найкрупнішого італійського художника. Автор аналізує картини і водночас розповідає про життя художника та навколишню його середу.

 

Видання розраховане на спеціалістів - мистецтвознавців та широке коло читачів.

 

 

 

Караваджо [Изоматериал] : альбом / авт.-сост. Е. Федотова. – М. : Белый город, 2007. – 47 с.

 

До даного альбому включені репродукції кращих картин великого італійського художника, якого по праву вважають зачинателем «реалізму епохи Нового часу», а також фрески з церков Неаполя, Рима й інших міст, що належать пензлю майстра. Книга рекомендується широкому колу читачів.

 

 

 

Звичайно, ми назвали лише декілька відомих імен, наступні художні епохи подарували людству не менш потужні таланти, але про них ви можете дізнатися, якщо відвідаєте відділ документів з питань культури і мистецтв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi