Статті

Книжковий світ України в серійних виданнях

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 5041

 

Книжковий світ України дуже багатий і багатобарвний. Але на особливу увагу заслуговують серійні видання, що надають можливість кожному читачеві обрати те, що найбільш відповідає його запитам і уподобанням.

 

 

Відділ документів з гуманітарних наук пропонує близько 50 серій книжок вітчизняних видавництв. Серед них – серії художньої літератури, наукових і навчальних видань; серії видань універсально-пізнавального змісту та видань з історії та культури України; серії видань довідкового характеру та літератури з мовознавства.

 Рекомендуємо найцікавіші серії книг, що представляють інтерес для широкого кола читачів.

 
 

«Альма-матер»

 
 

Одна з найкращих серій навчальних посібників і довідників, де можна знайти інформацію про спеціальності, навчальні заклади, умови вступу і навчання у них. Різноманітні допоміжні видання допоможуть систематизувати, розширити і поглибити здобуті раніше знання, зрозуміти глибинну сутність політичної боротьби, розпізнати таємниці психологічних напрямків, розкрити роль теорій роботи в діяльності соціальних служб та ін.

 

 

 

 

 

 

«Бібліотека видавця, редактора, автора»

 
 

Це – перша серія книг, де ґрунтовно подано цілісну історію творення, поширення, використання та результатів функціонування рукописних і друкованих набутків людства.

 Огляд розвитку світової і вітчизняної видавничої справи подається на суспільно-політичному тлі конкретної епохи, на фоні драматичних житейських колізій сотень особистостей, у контексті впливу видавничої продукції, передусім книги. Окремо висвітлюються основні етапи розвитку української видавничої справи у країнах найбільшого переселення наших земляків у Європі та Америці.

 
 

 

 

«Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень»

 
 

Книги цієї серії - монографії, дослідження, наукові дисертації з історії України за період з ХV-го до ХХ ст. Багато видань присвячено національно-визвольній боротьбі українського народу, особливо у 30-ті роки ХVІІ ст. Попри деякі догматичні положення і вимушені компроміси авторів, які часто творили в умовах жорстокої політичної цензури, їхні роботи зберегли наукове значення і сьогодні. Труди характеризує ґрунтовне опрацювання широких архівних джерел – українських, російських, польських.

 

 

 

«Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»

 
 

Серія містить посібники конспектів нетрадиційних уроків з української мови та літератури для 5-11 класів відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Розроблені уроки відзначаються багатоваріантністю форм і методів організації праці, побудовані на засадах розвивального навчання, що сприяє розвитку в учнів розумових операцій. Серія призначена для вчителів української мови й літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

«Бібліотека світової літератури»

 
 

Серія є масштабним проектом, розробленим Національним інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка та видавництвом «Фоліо», що передбачає випуск понад 250 видань. Широкий загал читачів має можливість ознайомитися з найзначнішими здобутками світового письменництва. Використані найкращі переклади творів українською мовою, кожна книга містить передмову, бібліографічну статтю та коментарі, що створювались з урахуванням потреб як науковців, так і учнів загальноосвітніх шкіл та студентів.

 

 

 

 

«Бібліотека українознавства»

 

Видання серії, заснованої у 2004 р., обґрунтовують уперше в історії української політичної думки ідеологію української державної самостійності.

 

 

 

 

«Бібліотека української літератури»

 
 

Систематизоване наукове видання творів видатних письменників України. Популярність серії обумовлена тим, що до неї увійшли кращі здобутки української літератури, відтворена її історія й основні закономірності розвитку. Серія структурована за періодами та дуже гарно і якісно видана. Кожний том містить передмову, історичний та літературний коментарі, де розкриваються ідейно-естетичні погляди письменників, умови їхнього формування, життєвий і творчий шлях у зв'язку з тогочасним літературним процесом, жанрово-тематичний огляд їхньої творчості.

 

 

 

«Бібліотека Шевченківського комітету»

 
 

Літературно-мистецька серія представляє видання творів видатних українських письменників. Збірки включають в себе вірші, поеми, романи, а також публіцистичні та критичні статті. Серед авторів: Григор Тютюнник, Василь Симоненко, Олесь Лупій, Роман Федоров, Ігор Римарук, Володимир Сосюра, Ірина Вільде, Платон Воронько, Дмитро Кремінь та ін.

 

 

 

«Бібліотека шкільної класики»

 
 

Ця серія – справжній помічник школярам. Кожна з книжок містить твори відомих українських та російських письменників за шкільною програмою. Це безсмертні видання Т. Шевченка, Л. Українки, П. Мирного, Ф. Достоєвського та ін.

 

 

 

 

«Бібліотечка соціального працівника»

 
 

У виданнях цієї серії пропонується широкий спектр психологічно забезпечених тренінгових технологій, що мають на меті допомогти набути навичок ефективного спілкування, не залишитися на самоті в стресових ситуаціях, перед необхідністю морального вибору, розв’язати складні життєві проблеми. Посібники допоможуть практичним психологам і соціальним педагогам організувати роботу груп соціально-психологічного тренінгу з учнями, педагогами чи батьками, збагатити й урізноманітнити наявний методичний арсенал.

 

 

 

 

«Висока полиця»

 
 

Ця серія є фундаментальною історико-культурною та літературною студією України, де представлені різноманітні аспекти літературознавства: особливості перекладу, есеїстика, екзегетика, літературно-міфологічна спадщина тощо.

 

 
 

 

«Вища освіта в Україні»

 
 

 Найпопулярніша серія учбової літератури для студентів вищих навчальних закладів України. Включає в себе навчальні посібники з різноманітних галузей знання: психології, логіки, математики, мовознавства, релігієзнавства, історії, філософії, соціології, культурології, літературознавства, педагогіки, правознавства, етнографії, банківської справи та ін.

 

 

 

 

«Духовні скарби України»

 
 

Книги даної серії розповідають про заслужених відомих людей України минулих століть: професорів, філософів, викладачів, психологів, науковців тощо. Багато з них написано на основі аналізу наукових праць, архівних документів, літературних джерел видатних істориків і літературознавців минулого часу.

 


 «Жива історія»

 
 

Книги даної серії дають наочні відповіді на багато питань щодо зовнішнього вигляду, озброєння, одягу українського війська ХІІ-ХІХ ст. За фотографіями доробку учасників військово-історичного руху та музейних експонатів читач має змогу уявити життя наших предків. Видання розраховані на всіх, хто цікавиться військовою історією та матеріальною культурою.

 
 «Історичне досьє»

 
 

Одна з масштабних серій видань з історії України присвячена політичним діячам, дипломатам, меценатам та багатьом іншим видатним особам, які залишили незгладимий слід в історії Української держави, серед яких Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Симон Петлюра, Пилип Орлик та ін.

 

 

 

«Історія України в прозових творах та документах»

 
 

Книги цієї серії відтворюють події, що розгорталися на території України з ХІІІ ст. до сьогодення. Це часи жорстокої колоніальної політики, насадження католицизму та уніатства, турецько-татарської агресії, панування Речі Посполитої та ін. Ті буремні часи постають перед читачем з призабутих прозових творів українських письменників, історичних досліджень, спогадів сучасників. Усі видання доповнено хронологією та картою того чи іншого періоду.

 

 

 

«Історія України в романах»

 
 

До серії увійшли кращі твори відомих українських письменників, що розповідають про різні періоди історії України з часів Київської Русі до наших днів. Серед авторів можна назвати В. Барку, Т. Осьмачку, П. Загребельного, Ю. Мушкетика, І. Багряного та ін.

 

 

 

«Література»

 
 

Одна з найкращих українських серій сучасної літератури, що була заснована у 2001 р. Цінність її полягає у тому, що вона включає в себе останні художні твори видатних українських письменників та поетів ХХ-ХХІ ст.: П. За- гребельного, В. Стуса, Р. Іванічука та ін.

 

 

 

 

«Невідома Україна»

 
 

Серія науково-популярної літератури покликана актуалізувати такі нюанси з історії та культури рідної для нас країни, про які читачі майже не здогадуються. Книжки цього унікального проекту відкривають Україну в різних вимірах, історичних епохах, постатях та явищах. Практично кожний знайде для себе книгу за смаком.

 

 

 

 

«Освіта»

 
 

У книгах цієї серії порушуються важливі освітні проблеми, зокрема шкільного врядування, зв’язків школи і громадськості, творення освітньої політики на місцевому рівні. Читач дізнається про історію становлення професії освітнього керівника, його роль та завдання, проблеми адміністративної практики в освітній сфері. Серія призначена для освітян і всіх тих, хто прагне глибше зрозуміти проблеми шкільництва.

 

 

 

«Особистість і доба»

 
 

Ця серія – достовірне джерело інформації про видатних людей України. Книги розкривають головні віхи життя й діяльності М. Грушевського, Л. Українки, Б. Хмельницького, Т. Шевченка та ін. Розрахована на тих, кого цікавить різноманітна проблематика національного минулого, зокрема питання становлення української еліти.

 

 

 

«Словники України»

 
 

Це – найпопулярніша серія довідкової літератури в Україні. Розрахована на широке коло читачів – науковців, студентів, журналістів та всіх, хто цікавиться проблемами у різних галузях знань.

 

 

 

«Україна. Учора, сьогодні, завтра»

 
 

Книги серії – яскрава подорож до культурної спадщини наших предків, історії українських земель, багатого і дивовижного тваринного світу нашої країни, відкриттів, міфології тощо. Завдяки цим книгам можна дізнатися чимало про тих людей, якими Україна може по праву пишатися.

 

 

«Українська класика»

 
 

Одна з «молодих» серій (заснована у 2005 р.) творів відомих класиків української літератури: Г. Квітки-Основ’яненка, І. Карпенка-Карого, П. Мирного, Л. Глібова та багатьох інших. Відмінність цієї серії - яскраве оформлення, вдалий підбір художніх творів, невеликій об’єм, що приваблює широку читацьку аудиторію від школяра до професора.

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi