Статті

Інклюзивне навчання: освіта без кордонів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1363

Світовою тенденцією сьогодення є прагнення до інституалізації та соціального інтегрування людей з особливими потребами у суспільство, що обумовлює появу нових напрямків в сучасному освітньому процесі. У Законі України «Про освіту» сказано, що «кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей».

Однією з форм навчання дітей з особливими потребами є нова, але визнана у багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, що забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися у загальноосвітньому закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов.

Пропонуємо вашій увазі книги з фонду Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, що допоможуть побудувати освітній процес з урахуванням індивідуальних можливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами.

 

 

Базима, Н.В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом / Н.В. Базима. - Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. - 144 с.

Поради, що надаються у книзі, допоможуть розробити ефективні методи адаптації та соціалізації дітей з аутистичними проявами, сформувати у них навички комунікації та спілкування з оточуючими людьми. Видання доповнюється різноманітними розвиваючими іграми, що будуть корисні як фахівцям з інклюзивної освіти, так і батькам для правильного навчання та виховання дітей з аутизмом.

 

Дегтяренко, Т.М. Стратегія удосконалення підготовки фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги : монографія / Т.М. Дегтяренко. - Суми : ПП Кубраков С. Г., 2017. - 158 с.

Формування та реалізація кадрової політики на рівні закладів, що здійснюють допомогу особам з психофізичними порушеннями або інвалідністю, є одним із найважливіших загальнодержавних пріоритетів. У монографії наведено авторську позицію щодо системи управління освітнім процесом, запропоновано результати методологічного аналізу проблеми кадрової політики та професійного потенціалу фахівців з корекційно-реабілітаційної допомоги.

 

Дегтяренко, Т.М. Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегія управління : монографія / Т.М. Дегтяренко. - Суми : Унів. кн., 2019. - 401 с.

Успішна організація корекційної допомоги в спеціальному дошкільному закладі значною мірою залежить від низки факторів – внутрішніх і зовнішніх, що зумовлюють певну систему напрямків його діяльності. Саме системний підхід може забезпечити ефективність досягнення основних цілей закладу. Автор книги надає поради щодо використання інноваційних технологій кращих вітчизняних та зарубіжних систем виховання та навчання, апробованих досвідом та переосмислених у світлі сучасних вимог.

 

Колишкін, О.В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.В. Колишкін. - Суми : Унів. кн., 2017. – 391 с.

Велике значення у корекційній роботі з дітьми мають лікувальні та профілактичні заходи, що передбачають зміцнення стану їхнього фізичного та психоневрологічного здоров’я, організацію занять з лікувально-оздоровчого режиму. У книзі розкривається комплексний характер корекційної роботи та охоплюються усі напрями впливів на ушкоджені сторони розвитку такої дитини – сприймання, мислення, пам’ять, уявлення, мовленнєві здібності, емоційно-вольову сферу, фізичний стан.

 

Колупаєва, А.А. Інклюзивне навчання : вибір батьків / А.А. Колупаєва, Л.М. Наконечна. - Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. - 56 с.

Сім’я, в якій виховується дитина з особливими потребами, потребує й особливої уваги. І це мають усвідомлювати й адміністрація школи, і педагоги, оскільки успішність інклюзивного навчання значною мірою визначається взаєминами, що склалися в сім’ї. Якщо в родині панує оптимістичний настрій, то впевненість у власних силах і можливостях притаманна і дитині. Книга допоможе батькам вирішити головне для себе питання щодо правильного вибору освіти для своєї дитини.

 

Колупаєва, А.А. Педагогічні технології інклюзивного навчання / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. – Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. –160 с.

Диференційоване викладання як педагогічна технологія інклюзивного навчання передбачає створення навчального середовища та організацію навчального процесу таким чином, щоб забезпечити успішне опанування навчальних планів дітьми з різними освітніми потребами. У виданні надаються поради стосовно організації спеціальних куточків з необхідними матеріалами для дітей з порушенням зору, описуються функції асистентів вчителів у навчальному закладі.

Колупаєва, А. А. Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі : початкова ланка / А. А. Колупаєва, О.М. Таранченко. - Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. - 112 с.

Вирішення питання про інклюзивне навчання в кожному окремому випадку потребує попереднього врахування багатьох чинників у комплексі: різнобічну готовність та бажання дитини навчатись у загальноосвітній школі, згода навчального закладу прийняти на навчання дитину, реальні можливості родини надавати дитині постійну необхідну допомогу. Рекомендації, що містяться у книзі, допоможуть батькам та педагогам належно побудувати корекційно-реабілітаційну роботу з дітьми.

 

Литвиненко, В. А. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки : навч.-метод. посіб. / В. А. Литвиненко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : ПП Кубраков С. Г., 2017. - 144 с.

Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається її соціалізація. У книзі розкривається ефективність проведення корекційно-навчальних магнітофонних занять, застосування засобів відеоінформації та спеціалізованих комп’ютерних програм у розвитку мовлення дітей.

Мартиненко, І.В. Комунікативний тренінг для дошкільників з порушеннями мовлення / І.В. Мартиненко. - Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. - 120 с.

У посібнику містяться змістовні завдання, ігри, правила проведення та орієнтована тематика тренінгів, що сприятимуть розвитку комунікативної діяльності дітей із мовленнєвими порушеннями. У виданні автор наводить приклади різноманітних видів просвітницької роботи з батьками задля їхнього ознайомлення з віковими нормами, умовами оптимізації та роллю дорослого в комунікативному розвитку дітей дошкільного віку із системними порушеннями мовлення.

Мартинчук, О.В. Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі : монографія / О.В. Мартинчук ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ : ЦУЛ, 2018. - 430 с.

У монографії піднімаються питання щодо належної організації процесу формування компетентності спеціального педагога у сфері інклюзивного навчання. Автор наголошує, що тільки розуміючи, що рухає вчителем, стимулює його, які мотиви лежать в основі його дій, можна побудувати ефективну систему впливу на процес формування та удосконалення професійної компетентності фахівця.

Цымбаль, О. И. Коррекция развития детей с особыми образовательными потребностями : учеб.-метод. пособие / О. И. Цымбаль. - Киев : ЦУЛ, 2019. - 271 с.

У книзі наводиться приклад американки Елен Келлер, яка, втративши у ранньому віці слух і зір, завдяки своєї наполегливості досягла високих результатів у багатьох сферах діяльності. Автор підкреслює, що діти з особливими потребами можуть досягти високих результатів у подальшому житті за умови належної допомоги та корекції з боку кваліфікованих фахівців.

 

Шевців, З.М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : монографія / З.М. Шевців. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 383 с.

У монографії характеризуються ефективні форми соціалізації та навчання дітей з особливими потребами, розкривається роль загальної середньої освіти у подальшому отриманні ними професії. Автор наголошує значущість використання інтерактивних форм взаємодії учителя та учнів, підкреслює важливість традиційного інтенсивного навчання, формування когнітивних стратегій, інтегрованого підходу в освіті.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi