Статті

Пам’ятки кириличного друку

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 305

У фонді Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки зберігається понад 40 тис. книжкових пам’яток минулих століть, що мають величезну наукову, історичну, духовну та матеріальну цінність. Серед них особливе місце належить колекції видань ХІХ – поч. ХХ ст., надрукованих кириличним шрифтом. Зібрання нараховує 18 прим. Переважну більшість книг колекції становлять видання Святого Письма, богослужбові книги, а також зразки проповідницької літератури. Вони є унікальним джерелом відомостей  щодо  історії культури, книгодрукування та мистецтва книги. На сторінках деяких примірників збереглися цінні прикмети часу: печатки та написи колишніх власників.

Дане зібрання значно доповнюють факсимільні видання (точне відтворення певного примірника зі всіма особливостями оригіналу) рідкісних рукописних та друкованих книг, текст яких виконаний кириличним шрифтом. Ці видання надають можливість широкій читацькій аудиторії побачити унікальні рукописи та стародруки, що їх у світі залишилося кілька примірників.

Пропонуємо познайомитися з пам’ятками кириличного друку, що зберігаються у бібліотеці.

 

 

Видання XVIII – поч. ХХ ст.

 

Беседы к глаголемому старообрядцу. – Москва : Синод. тип., 1840. – 264 с.

Видання містить десять бесід релігійного змісту, що були написані у період  від 25 березня 1834 р. до 30 вересня 1836 р.

 

Беседы на Матфея Евангелиста святого Иоанна Златоуста. – Киев : Тип. Киево-Печер. лавры, 1826. – 936 с.

Книга містить 90  бесід, які Іоанн Златоуст присвячує Матфієві. Проповіді Златоуста – це справжня популярна енциклопедія християнської моралі, вони були і є предметом навчання для проповідників усіх часів. Крім того, ці проповіді мають велике значення для розуміння тогочасного устрою, оскільки містять відомості щодо побуту, звичаїв, життя різних верств населення.

 

Библия сиречь Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. – Москва : Синод. тип., [1802]. – [1050] с.

Видання великого формату, має шкіряну оправу з відтиском. Книга оформлена малюнками, що виконані в Санкт-Петербурзькій Академії наук. На початку видання містить передмови до Біблії 1663 та 1751 рр., а наприкінці – перелік церковних свят та служб, іменний покажчик.

 

 

Жития святых. – [Киев] : [б. и.],  [1855].

Январь. – [630] с.

Февраль. – [250] c.

Июнь. – [640] с.

Сентябрь. – [602] с.

Октябрь. – [560] с.

Ноябрь. – [640] с.

Декабрь. – [780] с.

Християнська церква з початку свого існування ретельно збирала відомості про життя й діяльність її подвижників. Так з’явилися «Жития святых». У передмові до книги святі угодники Києво-Печерської лаври порівнюються з незліченними зірками на небі, які освітлюють землю і вказують дорогу кораблям. Вважається, що знайомитися з життям святих, чути про їхні подвиги і наслідувати їм означає набувати скарб для душі.

 

Молитвослов. – [Б. м.] : [б. и.], [18--]. – 324, [1] с.

Дане видання являє собою службовий молитвослов церковно-слов’янською мовою. Місце та рік видання невідомі, але є припущення, що книгу було надруковано не раніше середини XVIII ст., оскільки в тексті згадується ім’я імператриці Єлизавети Петрівни (роки правління 1740-1761). Молитвослов належав служителю церкви – отцю Миколі Охримчуку, про що свідчить надпис на форзаці книги.

 

Новый завет Господа нашего Иисуса Христа : на славян. и рус. языке / Рос. библ. о-во. – 6 тиснением. – Санкт-Петербург : Иждивением Рос. библ. о-ва. Тип. Рос. библ. о-ва, 1823. – 818 с.

Новий Завіт – це зібрання книг, де викладається вся історія новозавітної церкви, а також основи її віровчення. Ці книги поділяються на три класи: історичний, навчальний, пророцький. До першого класу належать чотири Євангелія та книга Діянь святих апостолів, до другого – сім соборних послань святих апостолів Петра, Іоанна, Іакова  й  Іуди та 14 послань святого апостола Павла, до третього – Одкровення Іоанна Богослова.

Памятники древнерусского языка. Т. 1. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь : в церковнославян. пер. по рус. рукоп. 1095-1097 г. / сост. И. В. Ягич. – Санкт-Петербург : Изд. отделения рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1886. – CXXXVI, 242, 608 с., VI л. фот.

За основу видання взято та надруковано у повному обсязі текст трьох рукописів – пам’яток слов’янської писемності ХІ ст. Оскільки в цих документах були прогалини, складачем було прийнято рішення заповнити їх даними зі службових міней XII–XIV ст. Крім основного тексту, видання вміщує доповнення та поправки до кожної мінеї, покажчик грецьких джерел. Наприкінці книги представлені зображення  сторінок рукописів  з поясненнями.

 

Рассуждение о богословии Белокриницкого устава. – [Б. м.] : [б. и.], [1894]. – [108] с.

Видання складається з шести робіт, присвячених захисту Білокриницького статуту, написаних єпископом старообрядницької церкви Арсенієм Швецовим. 

 

Сказания о святых Борисе и Глебе : сильвестровский список XIV в. – Санкт-Петербург : По поручению и на иждивении Имп. археол. о-ва изд.       И. И. Срезневский. В Тип. Имп. Акад. наук, 1860. – XXVI, 90, [1], 147 с. : ил.

Дане видання – факсимільне відтворення пам'ятки давньоруської літератури, присвяченої історії  вбивства синів князя Володимира Хрестителя – Бориса і Гліба. Книга містить розгорнутий коментар до Сільвестрівського списку, чорно-білі малюнки та один хромолітографічний лист з сюжетним зображенням.

 

Служба преподобным отцам Печерским и всем святым в Малой России просиявшим, напечатанная из акафистов с каноны. – Киев : В тип. Киево-Печер. лавры, 1878. – [38] с. : ил.

У виданні представлено текст церковної служби, що читається під час божественної літургії. Основна частина цього богослужіння присвячена святим Києво-Печерської Лаври, а імена інших святих згадуються у дев'ятій пісні і молебнях. Даний богослужбовий текст кілька разів друкувався у виданнях Києво-Печерської Лаври.

 

Часослов учебный для начальных сельских училищ. – Санкт-Петербург : Синод. тип., [1900]. – 190 с.

Книга містить молитви добового богослужбового кола, псалми, хвали, тропарі, кондаки, пісні. Текст видання доповнений коротким роз'ясненням змісту хресного знамення за вченням апостолів і святих отців. Часослов поряд з Євангелієм і молитвословом є дуже необхідною книгою в повсякденному духовному житті кожного християнина.

 

Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 3. Июль–сентябрь : Шестоднев, составленный Иоанном Ексархом Болгарским / под заведованием А. Н. Попова. – Москва : В унив. тип. (Каткова), 1879 . –  XXVI, 254 с.

Релігійно-філософська пам’ятка являє собою найдавнішу антологію відомостей про античну думку. У книзі формуються основні положення з християнської антології, натурфілософії, гносеології. Це розповідь про світ, природу, рослини, людину, що побудована як коментар до біблійного оповідання про створення світу.

 

Факсимільні видання

 

Євангеліє Бучацьке  XII–XIII ст. / упоряд. Д. Степовик ; пер. В. Німчука, Ю. Осінчука. – Нове вид.  – Київ : Дніпро, 2016. – 344 с.

Унікальна пам'ятка книжкової писемності ХІІ–ХІІІ ст. – збірник євангельських читань, виписаних з Четвероєвангелія та призначених на кожне свято. Книга написана на пергаменті старослов’янською  мовою на 160 аркушах, прикрашена кольоровими плетінчастими та рослинно-геометричними з деякими рисами тератології ініціалами, заповненими у кіноварних контурах золотисто-жовтими, зеленими та синіми фарбами.

До видання увійшло факсиміле стародавнього рукопису Євангелія та його паралельний переклад на сучасну українську мову, пояснювальні таблиці.

 

Житие Александра Невского : текст и миниатюры Лицевого летопис. свода XVI в. / гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – Факс. воспр. – Ленинград : Аврора, 1990. – 43 с. : ил.

Книга являє собою факсимільне видання рукописної пам'ятки церковнослов’янської літератури, що розповідає про життя та подвиги Олександра Невського. Мініатюри виконані водорозчинними фарбами, заголовки та ініціали – кіновар'ю. До видання додається переклад тексту на сучасній російській мові, розширений коментар.

 

Острозька Біблія / опрац. та підгот. до друку архимандрит  Рафаїл (Роман Торконяк). – 2-ге вид.  – Львів : Благод. фонд «Книга», [2010]. – 1058, [8] с.

Острозька Біблія – перше повне видання всіх книг Св. Письма церковнослов'янською мовою, здійснене у м. Острог у 1581 р. заходами князя Костянтина Острозького і підготовлене гуртком учених при Острозькій школі. Надрукована друкарем Іваном Федоровим на папері з філігранями Буської  папірні і містить 628 аркушів з численними заставками, кінцівками та ініціалами.

У цьому виданні вперше український текст надруковано разом із старослов’янським текстом та поміщено слов’янський канон книг, що також вперше з’явився у цій  Біблії.

 

Остромирово Евангелие, 1056-1057. – Факс. воспр. – Ленинград : Аврора ; Москва : Моск. патриархат, 1988. – 294 л. : цв. ил. 

Велика за обсягом рукописна пам'ятка вважається однією з найвидатніших пам’яток старослов’янського письменства. Вона  створена у середині ХІ ст. у Київській Русі. Ця найдавніша книга містить євангельські читання для неділі і свят. Євангеліє переписане в Києві у 1056-1057 рр. зі староболгарського оригіналу дияконом Григорієм для новгородського посадника Остромира.

Факсимільне відтворення книги надає можливість побачити особливості пергаменту та художнього оформлення. Привертають увагу численні ініціали, розфарбовані зеленою, червоною, блакитною і білою фарбами та обведені чистим (накладним) золотом. Кожен з них відрізняється особливим малюнком. Важливою особливістю видання є фігурні заставки, зображення євангелістів Іоанна, Луки і Марка, що виконані з вражаючою майстерністю. Унікальність книги в тому, що в ній відбито мовні особливості, що згодом стали характерними для мови українського народу.

 

Сказание о князе Михаиле Черниговском и о его боярине Феодоре : факс. воспр. лицевого списка из собрания гос. ист. музея с пер. и прил. / авт. предисл. И. В. Лёвочкин. – Москва : Книга, 1988. – 107, [1] с. : ил.

Пам’ятка старослов’янської літератури  оповідає про трагічну загибель князя Михайла Всеволодовича і його помічника Феодора на території Золотої Орди. Видання  містить 15 яскравих мініатюр, коментарі до них та сучасний переклад твору.

 

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi