Статті

«Життя, творіння та безсмертя М.Ю. Лермонтова : до 200-річчя від дня народження поета»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 2162

 


15 жовтня 2014 року виповнюється 200 років від дня народження Михайла Юрійовича Лермонтова – одного з найзагадковіших російських поетів з багатогранною душевною організацією. Він загинув, не доживши до 27 років, створивши за тринадцять років творчого життя літературні шедеври, що поставили його в один ряд з видатними письменниками світового рівня.

Суперечки про внутрішній сенс його творчості не вщухали на початку ХХ століття, викликають вони інтерес і сьогодні. 

На виставці представлена інформація про видання творів М.Ю. Лермонтова та літературу про нього з фонду рідкісних і цінних видань.

 

 

 


Лермонтов, Михаил Юрьевич. Полное собрание сочинений : в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов ; под ред. А. И. Введенского. – СПб. : Книгоиздат. т-во «Просвещение» : Типлитогр. АО «Самообразование».

Т. 1 : Стихотворения и поэмы. – 1903. – СХ, 332 с., [7] л. ил.

Т. 3 : Юношеские стихотворения и поэмы. – 1903. – ХIV, 618 с., [4] л. порт., [1] л. ил.

На початку ХХ ст. це зібрання за повнотою і правильністю тексту вважалося найкращим серед видань творів М.Ю. Лермонтова. У ньому подано критично перевірений текст, біографію письменника, вступні статті, примітки, додатки та портрети.

 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Полное собрание сочинений : в 5 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов ; под ред. и примеч. Д. И. Абрамовича. – СПб. : Изд. разряда изящной словесности имп. Акад. наук : Тип. имп. Акад. наук, 1910-1913. – (Академическая библиотека русских писателей ; вып. 2). – 5 т.

До найповнішого з дореволюційних виданнь увійшла вся поетична і драматична спадщина письменника, а також особисте листування. Тексти творів звірені з рукописами поета та розташовані у хронологічному порядку їхнього написання. Суттєвим доповненням до тексту є примітки, в яких подано чорнові варіанти творів, та критико-бібліографічні відомості. У п’ятому томі міститься матеріал, що висвітлює життя й творчість письменника. Видання ілюстровано портретами М.Ю. Лермонтова та його найближчих родичів.

 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Полное собрание сочинений : в 2 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов ; под ред. В. В. Чуйко. – 6-е стер. изд. – СПб. ; М. : Изд. т-ва М.О. Вольфа : Тип. т-ва М.О. Вольф, [1911-1912]. – 2 т.

Вперше це зібрання вийшло у світ в 1893 р., пізніше воно перевидавалося шість разів. Двотомник містить біографію та портрет автора, а також 41 ілюстрацію до творів поета, виконаних художником О.В. Поляковим, розміщених на окремих листах.

 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Стихотворения : [в 4 ч.] / Михаил Юрьевич Лермонтов. – Спб. : Тип. Глазунова и Комп.

Ч. 1. – 1842. – [5], 209 с.

Ч. 2. – 1842. – 229 с.

До першого посмертного видання зібрання віршів М.Ю. Лермонтова увійшли твори поета, що вийшли окремою книжкою у 1840 р., а також були надруковані за його життя та вже після його смерті на сторінках журналів або дісталися в рукописах. У цьому виданні вперше з численними цензурними помітками було опубліковано драму «Маскарад».

 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Сочинения / Михаил Юрьевич Лермонтов ; привед. в порядок С. С. Дудышкина. – 2-е изд., свер. с рукоп., испр. и доп. - СПб. : Изд. книгопродавца А.И. Глазунова : Тип. И.И. Глазунова.

Т. 2. – 1863. – 494 с., [2] л. факс.

Перше видання двотомника за редакцією С.С. Дудишкіна вийшло друком у 1860 р. Не зважаючи на те, що відбір творів був зроблений довільно і частина з них друкувалася у скороченому вигляді без будь-яких пояснень, дане видання було першою спробою видати твори М.Ю. Лермонтова як класика, що в значній мірі визначило тип наступних видань. Друге видання, що вийшло в Санкт-Петербурзі в 1863 р., має певні вдосконалення. У фонді бібліотеки зберігається другий том, до якого увійшли вірші, що були вже  надруковані або призначені до друку самим М.Ю. Лермонтовим.

 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Сочинения : с портр. его и 2 снимками с рукою / Михаил Юрьевич Лермонтов ; под ред. П. А. Ефремова. – 5-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд. книгопродавца А.И. Глазунова : Тип. И.И. Глазунова.

Т. 2. – 1882. – VIІ, 664 c.

Двотомник за редакцією П.О. Єфремова став значним кроком вперед у спробі видати повне зібрання віршів М.Ю. Лермонтова. Другій том містить юнацькі вірші та поеми, а також більш пізні твори, що були відсутні у першому збірнику 1840 р. У передмові до видання П.О. Єфремов критикує редакторське свавілля С.С. Дудишкіна у роботі над текстами М.Ю. Лермонтова. Але П.О. Єфремов також не зумів уникнути істотних помилок і неточностей у подачі тексту, деякі з них були виправлені у чотирьох наступних виданнях, що також вийшли під редакцією П.О. Єфремова.

У фонді бібліотеки зберігається другий том п'ятого видання з приватної колекції колишнього секретаря Миколаївського товариства лікарів доктора О.О. Понятовського.

 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Сочинения : в 6 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов ; под ред. П. А. Висковатова. – М. : Изд. В.Ф. Рихтера : Типолитогр. В.Ф. Рихтера. 

Т. 3 : Поэмы и биография / сост. Н. Н. Буковским. – 1891. – 199, 62, VI c., [4] л. портр., [1] л. ил.

Дана праця є найбільш значним виданням, випущеним до п'ятдесятої річниці з дня смерті М.Ю. Лермонтова. Завдяки детальному перегляду редактором П.О. Висковатим рукописів письменника у державних архівах та приватних колекціях у даному виданні вперше з'явилося декілька десятків ранніх ліричних віршів 1828-1832 рр., а також були надруковані ранні поеми М.Ю. Лермонтова у повному обсязі. Тим самим підривалася традиція розглядати ранню творчість поета лише як матеріал для біографії, позбавлений самостійної цінності. Том третій, що зберігається в бібліотеці, містить «перші юнацькі поеми», поему «Демон» із п'ятьма редакціями, а також бібліографію літератури про М.Ю. Лермонтова за 1825-1891 рр., складену Н.Н. Буковським, що й досі має певну цінність.

 

Наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. ряд літературознавців вивчав творчість М.Ю. Лермонтова. Було надруковано чимало змістовних праць. Особливо багато видань вийшло до 100-річчю від дня народження поета.

 

Браиловский, Сергей Николаевич. М.Ю. Лермонтов : о жизни и творчестве поэта по поводу столетия со дня его рождения (2 окт. 1814 – 2 окт. 1914 г.) / Сергей Николаевич Браиловский. – Одесса : Изд. укр. одес. учеб. округа : [Тип.] Е.И. Фесенко, 1914. – VI, 100 с.

У передмові до видання автор зазначив, що його метою є пробудження серед юнацтва зацікавленості творчістю М.Ю. Лермонтова. Книга містить стислий нарис життя письменника, а також огляд його поетичних творів.

 

Венок М.Ю.Лермонтову : юбилейн. сборник. – М. ; Пг. : Изд. т-ва «В.В. Думнов, наследники бр. Салаевых» : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. – 384 с., 1 л. портр.

Ювілейний збірник, що вийшов до 100-річчя від дня народження М.Ю. Лермонтова, став підсумковим для дореволюційної школи літературознавства. Особливий інтерес дослідники виявили до релігійних і філософських поглядів поета. У статтях збірника, написаних провідними російськими літературознавцями, фахівцями в галузі творчості М.Ю. Лермон- това, особистість поета постає у всій своїй повноті і багатовимірності.

 

Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич.  М. Ю. Лермонтов: к 100-летию со дня рождения великого поэта / Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский. – СПб. : Книгоизд-во «Прометей» Н.Н. Михайлова : Тип. т-ва «Обществ. польза», 1914. – 141 с.

Автор використовує психологічний підхід при дослідженні особистості та творчості М.Ю. Лермонтова, стверджуючи, що був людиною яскраво вираженого егоцентричного складу. Свою тезу відомий літературознавець підтверджує аналізом художньої спадщини поета, текстами його листів і нотаток. Велику увагу він приділяє проблемам суб'єктивізму та об'єктивізму в творчості М.Ю. Лермонтова.

 

Семенов, Леонид Петрович. Лермонтов и Лев Толстой : (к столетию со дня рождения Лермонтова) / Леонид Петрович Семенов. – М. : Тип. В.М. Саблина, 1914. – 463 с.

У нарисах автор подає порівняльну характеристику творчості двох письменників, прагнучи довести, що творчість М.Ю. Лермонтова мала сильний вплив на Л.М. Толстого. Але в першу чергу головним предметом дослідження автора є поезія М.Ю. Лермонтова, тому книга містить багато невідомого раніше матеріалу про літературну діяльність поета.

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi